تعبیر خواب کف بینی توسط میلر

تعبیر خواب کف بینی توسط میلر

اگر دختری خواب نخل خوانی را ببیند، پیشگویی می کند که در معرض سوء ظن و سوء ظن قرار می گیرد. اگر در خواب ببیند که کسی کف دست او را برایش می‌خواند، پیش‌بینی می‌کند که دوستان زیادی از جنس مخالف پیدا می‌کند، در حالی که دختران همجنس او ​​را تحقیر می‌کنند. اگر در خواب ببیند که کف دست کسی را می‌خواند، مشهور می‌شود و با هوش و استقامتش مورد لطف و عنایت قرار می‌گیرد. اگر خواب دید که کف دست کشیشی را می خواند، این پیش بینی می کند که به دوستانی متناسب با سطح او نیاز خواهد داشت.

تعبیر کف دست در خواب

دست گرفتن در خواب، چنانکه ابن سیرین بیان کرده است، ظرفیت و قوت و درآمد انسان است. اگر در خواب کف دست صاف باشد، بیانگر مسطح بودن دنیا است و عکس آن تنگ شدن کف دست در خواب است، دست باریک است. هر چیزی که در کف دگرگونی ها رخ می دهد، تغییر در بهره و قدرت بیننده است. داشتن مو در کف کف دست در خواب بیانگر دین، نگرانی و اندوه است. و اما وجود مو بر سطح کف دست در خواب، بیانگر قدرت و پول است.

تعبیر نخل خوانی در خواب

هر کس در خواب ببیند که می خواهد نخل بخواند و به دنبال کسی است که برای او نخل بخواند، پلنگ نشان دهنده گیجی در موضوعی است که مربوط به آینده بیننده خواب است.

و اما کسی که در خواب ببیند کسی کف دستش را برایش می‌خواند، این هشداری است برای بیننده درباره برخی از رفتارهای نزدیکانش و ممکن است در معرض دروغگویی قرار بگیری یا زنده بمانی. در اختلافات اطرافتان

و اما کسی که دید در حال خواندن کف دست دیگران است، نشان دهنده شهرتی است که ممکن است به لطف هوش و تیزبینی از آن برخوردار شوید.

در مورد خواندن کف دست توسط یک منجم، کشیش یا شعبده باز در خواب، ممکن است به رویدادهای غیرمنتظره ای اشاره داشته باشد که بیننده خواب در حال تجربه آن است.

نخل خوانی یا فال گرفتن از طالع بینی است و موضوعی است که در دین کاملاً ناپسند است و فقها آن را ادعای علم غیب می دانند که علم آن منحصر به خداوند سبحان است. إذ يقول في كتابه المجيد (قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) و يقول جل جلاله في سورة الأنعام (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي تاریکی های زمین، و هیچ مرطوب و خشکی نیست مگر در کتابی روشن.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز بصیرت و طالع بینی را نکوهش می کند و می فرماید: «کسی که نزد فالگیر برود و چیزی از او بپرسد و آن را باور کند، چهل روز نمازش قبول نمی شود».

از طریق حکم دین در امر طالع بینی و بینش، بر ما روشن می شود که کف بینی در خواب، بر اساس یک قاعده عمده از قواعد اصول بینایی، بار منفی و احتمالاً بدی دارد که می گوید: هر ایرادی. یا حرام در شرع منفور در رؤیا شمرده می شود. از این رو ابن سیرین خواندن نخل در خواب را نشانه گمراهی بیننده خواب دانسته است. در این تعبیر آمده است: فالگیران و منجمان به این دلیل که به دروغ ادعای علم غیب می کنند به زبان شیطان صحبت می کنند.

نخل خواندن در خواب همان معنای جادوگر است و فالگیر در تعبیر به جادوگر و جادوگران در خواب شیطان هستند.

تعبیر نخل خوانی در خواب زن مجرد

هر که دختران را ببیند که گویی با فالگیر یا جادوگر نشسته است، در بیداری با بدی یا گناه می آید. اگر ببیند که فالگیر با خط خود فال او را می‌خواند، این تعبیر، آشکار شدن پنهان است، زیرا بیننده یا صاحب رؤیا مستلزم دقت بیشتر است و آنچه را که در ذهن دارد آشکار نسازد. به هر کسی.

خطوط دست در تعبیر خواب اهمیت خاصی ندارد و بنابراین تعبیر آن جایز نیست. در حالی که دست غالباً از آنچه به بیننده برخورد می کند عبور می کند و صاحب آن می شود.

مقاومت در تفسیر منفعت است، اگر زن مجرد ببیند که زنی فال خود را با دست راست می‌خواند، کار یا عمل نیکی را باطل می‌کند، یعنی چیزی را که در آن خیری داشته است، برای خود تباه می‌کند.

اگر ببیند که دست چپ را می‌خواند، تعبیر به کار بدی است که مستلزم توبه و بخشش است، زیرا دست چپ در خواب بیانگر بدی یا گناهی است که بیننده به آن خواهد رسید و همان دزدی است. و تجاوز به پول یتیم.دست چپ نیز نماد نافرمانی و ارتکاب گناه است.

زن مجرد تحت هیچ شرایطی نباید حرف های فالگیر را باور کند. به تعبیر دقیق تر، سخنان فالگیران و ستاره شناسان را باید بر خلاف آنچه می گویند تعبیر کرد، زیرا همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، آنها در خواب با زبان شیاطین صحبت می کنند یا با شیاطین صحبت می کنند. نفس آنچه می خواهی، و آرزوها در تفسیر گناه و گناه است.

تعبیر خواندن نخل در خواب برای زن متاهل

زن شوهردار چه ببیند برای فال گرفتن دست چپ یا راستش را دراز می کند، در بیداری مرتکب گناه یا معصیت می شود. زیرا منشأ دستها در تعبیر، سود و کار است و نابلسی و امام صادق در تعبیر خواب دست از آن بیزاری می جویند که بدون کارکردی که برای آن آفریده شده است. به عنوان مثال، و نه محدود به این، همه بیان کنندگان از راه رفتن روی دست و همچنین از بازی با انگشتان یا ترکاندن آنها متنفر بودند و هر عملی که در خواب به دست می آید غیر از کار و کسب (پول گرفتن) محسوب می شود. در تعبیر باطل و باطل.

از این نظر متخلفان از پهن کردن دست و کف دست به فالگیران و فالگیران بیزار بودند، اگر زن شوهردار ببیند که در خانه خود فالگیر می گیرد تا نخل و فال بخواند. در بیداری با زنی که بیمار و بیمار است مخلوط می شود.

سیبیل در خواب زن متاهل می تواند به زنی حسود یا رذل اشاره داشته باشد و همچنین ممکن است بیانگر زنان بد اخلاق و بداخلاقی باشد.

فالگیر در خواب زن متاهل همچنین ممکن است به زنی در اطراف خود اشاره کند که می خواهد او را از شوهرش جدا کند.

تعبیر خواندن نخل در خواب برای زن باردار

بیماران و زنان باردار همیشه از تعبیر خارج می شوند زیرا خواب آنها اغلب برعکس تعبیر زنان دیگر است.

فالگیر در خواب زن باردار منفور شمرده نمی شود، بلکه عکس آن چیزی که او می گوید فقط در صورتی باید مورد توجه قرار گیرد که گفتار او بد بود.

اگر بیننده مریض یا مضطرب باشد یا شوهرش زندانی باشد دیدن او برای نخل خوانی یا فال گیری بد تلقی نمی شود و در این زمینه می توان فال گیران را در صورتی باور کرد که سخنانشان حکایت از بهبودی یا رفع نگرانی داشته باشد. .

تعبیر نخل خوانی در خواب زن مطلقه و بیوه

خواب و رؤیا با صفات خود در بیداری تعبیر می شود، بنابراین آنچه را دین در بیداری حرام یا ایراد می داند در خواب منفور است. نخل خوانی از جمله اعمال بد است و به همین دلیل در خواب زنان مطلقه و بیوه منفور است.

هر کس آنها را ببیند که گویا نزد فالگیر می رود و دستش را برای او دراز می کند تا بخت خود را آشکار کند، در بیداری به کار بد و زوالی می رسد که ممکن است برایش ناراحتی و پشیمانی بیاورد. فال در این زمینه به معنای زنی است که دارای فتنه یا بدعت و گمراهی باشد. آنچه فالگیر به مطلقه یا بیوه می گوید در زمره دروغ، تکبر و دروغ طبقه بندی می شود. در آن زمان باید بسیار مراقب بود که در لغزش و گناه نیفتد، زیرا دیدن زنان جادوگر و جادوگر نشان دهنده دلبستگی به گناهان و گناهان است.

تعبیر نخل خوانی در خواب مرد

هر کس در خواب ببیند که کف دست خود را به سوی فالگیر یا جادوگر دراز می کند، در بیداری علاقه مند به کاری است که ضرر و زیان دارد. به طور کلی، فال در خواب مرد، بیانگر زنی بد ذات و پست است که با شایعات در میان مردم راه می‌رود یا به دنبال ویران کردن است. همچنین در تعبیر نشان می دهد که جذابیت های جهان تابو است. منجم در خواب مردی که مستقیماً نماد شیطان است نیز منفور است. هر کس این را دید، از او می خواهد که در دین و رفتار خود تجدید نظر کند. اگر زیر سایه فرمان او باشد و آن را ببیند، خوابش برایش یادآوری وجوب توبه و استغفار است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا