تعبیر جگر در خواب

دید جگر برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای زن مطلقه، اعم از جگر خام، جگر پخته، جگر مرغ، جگر انسان یا گاو، جگر بریدن و غیره توسط ابن سیرین

جگر در خواب؛ یکی از خواب هایی که اغلب در خواب می بینیم و نشانه های بسیار مهمی است که به خواب بیننده می رسد، زیرا جگر یک نوع گوشت بسیار مفید و مقوی برای بدن است که فواید و مواد مغذی بسیار زیادی برای بدن دارد. و جگر مورد ستایش بسیاری از مردم در سراسر جهان است.دنیا که به اشکال مختلف و غذاهایی که در خانه تهیه می شود خورده می شود.

در مقاله امروز خود تعبیر دیدن جگر در خواب را که مفسر معروف جهان ابن سیرین در تعابیر خود تعبیر کرده است را برای شما مرور می کنیم.

تعبیر جگر در خواب

 1. جگر در خواب بیانگر خشم شدید و رحمت گسترده است
 2. هر که در خواب جگر را ببیند، بیانگر فرزندان و زندگی شخص با آنهاست
 3. دیدن شکم در خواب که جگر از آن بیرون می آید، نشانه بیرون کشیدن پول دفن شده است
 4. اگر در خواب ببیند که جگر دیگری را می خورد، این بدان معناست که به او پول دفن می شود.
 5. تعداد جگرها، چه پخته، چه نپخته یا کبابی، نشان دهنده گنج های بسیاری است که او به دست آورده است.
 6. خواب دیدن جگر یک فرد سرشناس بیانگر این است که پول این شخص خورده شده است
 7. اگر به جگر کسی نگاه کند و صورت او را در آینه ببیند، نشان دهنده نزدیکی است.
 8. جگر در خواب جای شجاعت است، پس هر که ببیند جگر بزرگ دارد، مهربان و دلیر است.
 9. هر کس در خواب ببیند که جگرش زخمی شده، مال دفن شده را به او نشان می دهد و جگر محل خشم و رحمت است، پس هر که به جگر خود بنگرد و چهره ای در آن ببیند می میرد.
 10. هر کس در خواب ببیند که کبدش بسیار بزرگ است، این نشان دهنده شهامت زیادی است که در دوره آینده برای مواجهه با مشکلات خواهد داشت.
 11. اگر خواب بیننده در خواب ببیند که کبدش آسیب دیده است، نشانگر پول زیادی است که ناگهان به دست خواهد آورد.
 12. اگر کسی در خواب ببیند که جگر می خورد، بیانگر آن است که باید پول پس انداز خود را خرج کند تا از مشکلات و سختی ها خلاص شود. اگر ببیند که جگرها زیاد است، نشان از پول فراوان دارد.
 13. دیدن جگر در خواب ممکن است نماد فرزندانی باشد که زوج می خواهند داشته باشند
 14. اگر در خواب ببینید که کبدتان درد می کند، نشان دهنده آزاری است که برای فرزند یا شریک زندگی خود انجام می دهید. درد کبد در خواب ممکن است نمادی از اضطراب بزرگی باشد که رویا بیننده در دوره آینده تجربه خواهد کرد.
 15. اگر خواب دیدید که کبد شما مشکل دارد، نشان دهنده این است که باید با افراد نزدیک و تندخو برخورد کنید.
 16. اگر در خواب ببینید جگر بوداده می خورید، علامت آن است که همسرتان به زن دیگری می نگرد.
 17. هر که در خواب ببیند جگر کسی را می خورد، دست به پول پس انداز می کند و می خورد، جگر خورد، از پسرش نیرو گرفت و بهره برد.
 18. هر کس ببیند کبدش درد می کند، به پسر یا محبوبش ستم کرده یا یکی از آنها به آنها آسیب رسانده است، و زخم کبد فسق است.
 19. و هر که جگرش را بریدند او یا معشوقش مرد و جگر آشپز شاه و شاهزاده و پولدار بود آنچه در آن ها گذشت به آشپز برگشت و شاید خروج جگر. از معده دلالت بر ظلم داشت نه محمود و جگر پول باطل است.
 20. هر که در خواب ببیند جگر خود را می خورد، از پول متاثر می شود و می خورد یا از پول پسرش می خورد.

تعبیر جگر در خواب ابن سیرین

دیدن جگر در خواب، علامت خیر و رزق و مالی است که در آینده نزدیک به خواب بیننده می رسد. خوردن جگر پخته در خواب، گواه مشکلات و غصه هایی است که بیننده خواب به آن دچار خواهد شد. دیدن بیمار در حال خوردن جگر در خواب، دلیل بر بهبودی بیماری در آینده نزدیک است.

تعبیر جگر در خواب برای زن مجرد

بریدن جگر در خواب، دلیلی بر نزدیک شدن به مرگ شخصی عزیز بیننده خواب است. خوردن جگر خام در خواب، نشانه خبر بد و ناخوشایندی است.

تعبیر جگر در خواب برای زن باردار

دیدن زن حامله جگر در خواب، دلیل بر نزدیک شدن به تولد اوست. دیدن جگر در خواب زن باردار، دلیل بر خیر و رزق و سعادت آینده است. اگر زن باردار در خواب جگر بخورد، به زودی یک نوزاد جدید خواهد آمد و او در سلامت کامل خواهد بود. دیدن جگر در خواب زن حامله دلیل بر این است که به زودی پول زیادی به دست می آورید. تقدیم جگر به شوهر در خواب، دلیل بر تولد فرزند پسر است.

تعبیر جگر در خواب برای زن متاهل

زن متاهلی که در خواب جگر می خورد، بیانگر این است که در زندگی زناشویی خود از آسایش، امنیت و ثبات برخوردار است. زن متاهلی که در خواب جگر می خورد نیز بیانگر این است که به زودی باردار می شود. زنی متاهل که در خواب جگر خام می خورد، دلیل بر این است که در معرض مشکلات، گرفتاری ها و غم ها قرار گرفته است. بریدن جگر در خواب زن شوهردار، دلیل بر مرگ شخصی است که برای او عزیز است. دیدن جگر بره در خواب زن متاهل، شاهد بشارت و خوشحالی اوست. جگر در خواب نیز به زن متاهل نشان می دهد که در آینده نزدیک به او و شوهرش خواهد رسید

دید کبد یوتیوب

تعبیر بینایی جگر گاو استاد ایاد العدوان – یوتیوب

مشاهده جگر شیخ یوسف الشامی در کانال ماهواره ای روآ – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا