دیدن خروس و انگشتر یا حلقه ازدواج و انگشتر در سایز بزرگ برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار چه باریک و چه کوچک، خریدن گمشده، یافتن شکسته و غیره برای ابن سیرین و امام الصادق

دیدن خروس و انگشتر یا حلقه ازدواج و انگشتر در سایز بزرگ برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار چه باریک و چه کوچک، خریدن گمشده، یافتن شکسته و غیره برای ابن سیرین و امام الصادق

ممکن است دختر مجرد با دیدن حلقه در خواب احساس خوشبختی کند و فکر کند که آخرین فرصت برای ازدواج و تشکیل خانواده ای شاد فرا رسیده است، این موضوع در مورد مرد نیز صادق است، به خصوص اینکه حلقه نماد خوبی، قدرت و نفوذ است و معانی مثبتی مانند کنترل و مالکیت، اما ممکن است برای افرادی که حلقه ازدواج پهنی را در خواب ببینند، اتفاقات زیادی بیفتد.

اول: معنی پیدایش انگشتر در خواب

 1. اگر مجرد هستید و در خواب می بینید که حلقه ازدواج یا حلقه به دست دارید و یا در جایی حلقه پیدا کرده اید نشان دهنده این است که داماد مناسب خود را پیدا خواهید کرد و با او ازدواج خواهید کرد.
 2. اگر ازدواج کردید و این خواب را دیدید، دلیل بر این است که باردار خواهید شد و صاحب یک پسر خواهید شد.
 3. زندانی در خواب دلیلی بر رهایی از ناراحتی است که شخص تجربه می کند
 4. همچنین نشان می دهد که بیننده خواب به دنبال رسیدن به چه چیزی است. هر کس در خواب سلول زندان خود را بدهد یا از کسی بخرد، به مقامی می رسد که برای به دست آوردن آن تلاش زیادی کرده است.
 5. خواب بیننده ای که در خواب خروس یا انگشتر آهنی به دست می کند پس از خستگی به او خیر می رسد و هر که خروس خالی ببندد خیر می یابد و انگشتر عاج اگر زن در خواب ببندد دلیل بر حسن است.
 6. هر که محبس را در خواب دید و ازدواج کرد، پسری داشت، اما هر که محبس را قرض گرفت صاحب چیزی می شود که مدت زیادی برایش باقی نمی ماند.
 7. و اما کسی که در خواب سلول زندان خود را بشکند زن خود را طلاق می دهد و هر که سلول زندان خود را بفروشد همسرش او را ترک می کند.

معنی انگشتر بزرگ یا پهن در خواب شما

 1. دختری که در خواب می بیند که حلقه ازدواجی به او هدیه داده و متوجه بزرگ بودن آن در انگشت خود شده است، یعنی دامادی که از او خواستگاری کرده مناسب نیست و رابطه طولانی مدت ادامه پیدا نمی کند. در مورد مرد هم همینطوره
 2. مرد متاهلی که در خواب می بیند که حلقه ازدواج پهنی از طلا به دست دارد، یعنی خبر بد را پاک می کند و غمگین می شود و مرحله بسیار سختی را پشت سر می گذارد یا ازدواجش به پایان می رسد.
 3. زنی که در خواب می بیند که حلقه ازدواج پهنی از شوهرش گرفته است، این نشانه قطع رابطه و جدایی است.
 4. اگر انگشتر باریک باشد به معنای تداوم ازدواج و محبت و رزق است.
 5. هر کس در خواب ببیند که حلقه ازدواج حتی پهن می‌خرد یا تصادفاً آن را پیدا می‌کند، این بدان معناست که کنترل و نفوذ پیدا می‌کند و پول فراوانی خواهد داشت.
 6. رنگ حلقه ازدواج پهن در خواب، نشانه آن است که چه چیزی به حال بیننده خواب می انجامد. رنگ نقره ای به معنای پول، ثروت، نفوذ، رضایت والدین و ایمان است
 7. در مورد رنگ طلایی نیز هیچ خیری در آن نیست و به معنای جنس و بدبینی است.
 8. برای زن حامله ای که در خواب حلقه طلایی پهنی ببیند فرزندش تهمت زن می شود ولی برای زن حامله ای که در خواب حلقه ازدواج پهنی می بیند فرزند دختر خواهد داشت.
 9. گم كردن حلقه ازدواج در خواب به معناي از دست دادن يكي از نزديكان و شنيدن خبر مرگ اوست و اما دزدي به معناي قبضه پول يا همسرش از سوي مرد است.
 10. شخص مریضی که در خواب حلقه ازدواج پهنی به سر می کند یا از جواهر فروشی می خرد، به معنای بهبودی سریع، آسایش و رزق و روزی است.

در رویای خود حلقه را بردارید

رؤیای درآوردن انگشتر از انگشت نامزد خطر واقعی ندارد پس نگران دور شدن از شریک زندگی تان یا خیانت یا این همه توهم نباشید بلکه این خواب نشان دهنده رهایی از سختی ها و سختی هاست. که در زندگی واقعی خود با آن روبرو می شوید. اگر متاهل هستید، دیدن برداشتن حلقه به معنای احتمال جدایی، مشکلات زناشویی یا قرار گرفتن شوهرتان در معرض مشکل خاصی است.

خرید انگشتر در خواب

اگر دیدید که برای خرید انگشتر وارد جواهر فروشی می شوید، این نشان می دهد که اگر مجرد باشید ازدواج خواهید کرد و اگر متاهل باشید صاحب فرزند خواهید شد. از طرفی اگر دیدید که در جواهر فروشی انگشتر می فروشید، نشان دهنده جدایی، دوری یا ضرر مادی است.

حلقه در یک رویا

اگر در خواب حلقه طلایی ببینید نشان دهنده جدایی شما از معشوق یا نامزدتان است، فردی با اقتدار، نفوذ و فرهنگ قوی.

حلقه در خواب یک زن متاهل

اگر دیدید که شوهرتان به شما انگشتر داده است بدانید به زودی باردار می شوید اما اگر دیدید حلقه ازدواجتان را گم می کنید یا می فروشید نشان دهنده جدایی و دوری از شوهر است.

انگشتر در خواب زن باردار

دیدن انگشتر در خواب زن حامله نشان دهنده جنسیت نوزاد است. اگر انگشتر طلا باشد پسر باردار هستید اما اگر انگشتر نقره باشد دختر خواهید داشت.

تعبیر دیدن انگشتر با مترجم ایاد العدوان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا