تعبیر خواب انجیر

مطالب: خواب خوردن انجیر برای زن مجرد برای زن باردار برای زن شوهردار انجیر خشک از درخت درخت انجیر امام صادق(ع) خاردار خواب دیدم دارم انجیر می چینم.

تعبیر خواب انجیر

 1. خوردن انجیر اشاره به اولاد و فرزند و زایش دارد اگر دختر مجرد انجیر را با خوشحالی بخورد ممکن است نشان دهنده ازدواج باشد زیرا خود فرزند است.
 2. می گفتند: خوردن انجیر در خواب، بیانگر رزق و روزی زن و مرد است و این رزق از جای دوری مانند عراق یا منطقه ای نزدیک به آن می آید، اما خوردن اندکی از آن، رزق کمی است که بدون آن است. تقلب، اما صاحبش با همین رزق اندک از آن بهره فراوان می برد.
 3. بعضی ها این را گفتند

  انجیر سیاه بخور

  دلالت بر اندوه و پشیمانی از کار حرامی دارد که بیننده انجام داده است و اگر طعم شیرین آن را احساس کند از مکر یا تسکین آنها و زوال اندوه نجات می یابد و اگر ببیند سیاه می خورد. انجیر که خوردنی نیست پس مفسده بزرگ است یا مال حرام است یا طفل مفسد از بینا یاد می گیرد مفسده و همچنین گفته اند که انجیر سیاه را چیده و می خورد.

 4. با توجه به

  انجیر سبز در خواب

  نماد شادی، رفع نگرانی، برآورده شدن آرزوها، به دست آوردن رزق و روزی و پول فراوان است، به شرطی که طعم آن گندیده نباشد یا حشرات یا کرم در آن باشد، یا هر که انجیر سبز گندیده بخورد. حشرات یا کرمها در آن وجود دارد، اگر بیننده عادل باشد افرادی در اطراف او هستند که می خواهند او را فریب دهند و اگر بیننده مرد یا زن دور از دین خود باشد فریب می دهد یا به دنبال خوردن حرام است. پول یا رابطه ممنوع

 5. انجیر در خواب دلالت بر مال و رزق و مال فراوان دارد و گفته اند که او ارث برده است پس هر که به آن مبتلا شود و در خانه اش وارد شود ثروتمند می شود گویند نزد همسرش می آید. بنابراین او نمی تواند با او بخوابد، و گفته شد که آرزویی در انتظار است
 6. دیدن انجیر در خواب

  نخوردن آن نشان دهنده ی گرفتاری در افق است و اما خوردن آن نشان دهنده ی ازدواج یا موفقیت است و ممکن است حاکی از مال خوب و حلال باشد.

 7. اگر زن متاهلی در خواب انجیر ببیند بدون اینکه آن را بخورد یا بخورد، شاهد خستگی روحی زیادی است.
 8. انجیر در خواب زن باردار

  اشاره به ولادت فرزند ذکور است و اگر او را زیبا ببیند پسرش در سیرت و اخلاق به زیبایی و شیرینی انجیر است.

 9. دیدن درخت انجیر در خواب

  فال نیک در خواب، برای مردی که زن خوبی دارد و برای زن سالی حاصلخیز است که در آن زایمان می کند یا ازدواج می کند.

 10. انجیر خشک در خواب

  رزق حلال و محفوظ است و گفته شد که در آن عسر و حرج نیست و گفته شد که مریض شفا می‌یابد و به ویژه برای زنان دارای معانی بسیار خوبی است.

 11. خوردن انجیر در خواب

  منفعتی که بر بیننده خواب تأثیر می گذارد و منفعتی برای او در مال و خانواده اش اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که از درخت انجیر می خورد همسرش در آن سال زایمان کرده است و اما بیننده خواب یا بیننده خواب. ممکن است زن باشد، تقاضای ازدواج کرد، بهترین مردان از او خواستگاری کردند و اگر پولی می خواست، او را می زد و به او برکت می داد.

تعبیر خواب انجیر – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=FCgG1G61l2c

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا