تعبیر نجاست برای زن مجرد برای زن شوهردار برای زن باردار فضله کودک در دست در مقابل مردم روی زمین برای امام صادق ابن سیرین و غیره.

تعبیر نجاست برای زن مجرد برای زن شوهردار برای زن باردار فضله کودک در دست در مقابل مردم روی زمین برای امام صادق ابن سیرین و غیره.

 1. خواب فضولات یا فضولات در خواب نماد پول است و تعبیر کننده فضله در خواب تعبیر می کند که می تواند به سفر یا نجات از بدی و گناه اشاره کند.
 2. مدفوع در خواب به رفع گرفتگی اشاره دارد یا بیانگر رفع دردهای داخلی شکم است.
 3. همچنین هر کس در خواب شهادت دهد که در جای خالی یا خالی اجابت مزاج می کند، این نوید می دهد که این شخص قرض خود را می پردازد و بعد از سختی آسان می شود.
 4. هر کس در خواب ببیند در حالی که مردم او را می بینند، مدفوع می کند، بیانگر این است که این شخص در معرض رسوایی قرار می گیرد.
 5. و هر کس در خواب ببیند که در محل خواب خود اجابت مزاج می کند، دلالت بر آن دارد که بیننده خواب زن خود را طلاق دهد یا مدت طولانی بیمار شود.
 6. همچنین خواب انسان در خوابی است که بر روی خود اجابت مزاج کند، نشان دهنده این است که این شخص مرتکب گناه خواهد شد.
 7. همچنین اگر کسی بخواهد مسافرت کند و در خواب ببیند که مقدار زیادی مدفوع خارج کرده است، دلیل بر عدم مسافرت این شخص است.
 8. مفسران گفته اند هر که در خواب ببیند که مدفوع می کند ولی به جای مدفوع کرم یا مار را بیرون می کند، این بدان معناست که این شخص پسر زیادی خواهد داشت، اما این پسران دشمن خواهند بود.
 9. و در خواب مال هر که ببیند غائط جامد و جامد را اجابت مزاج می کند، برای سلامتی بدن خود مال می کند و غائط مایع، حکایت از خرج زیاد دارد.
 10. و هر کس در حالى که مردم به او مى‏نگرند حاجت مى‏دهد، از رسوایی ظاهرى یا سخن زشت بپرهیزد.
 11. و هر که در خواب ببیند نان و مدفوع می خورد، نان و عسل می خورد و گفته شد که این خلاف سنت است.
 12. و هر کس روی تخت اجابت مزاج کند، زن را طلاق می دهد یا به بیماری طولانی مدت مبتلا می شود.
 13. و اجابت مزاج به خاطر زشتی بوی آن حرام است
 14. هر که بر خود اجابت کند به گناه یا ذلت یا سخن زشت می افتد، سقوط می کند و اجابت مزاج، غذایی است که گندیده و پوسیده باشد.
 15. فضولات نجات از گناه است و فضله بیانگر خروج مهمان است
 16. مدفوع در خواب دلیلی بر پول مرد یا راز اوست که فاش نمی کند
 17. و چه بسا اجابت مزاج دلالت بر مسافرت دارد به خاطر فرموده حق تعالی: «یا یکی از شما از فضله آمده است».
 18. دلالت بر حصار و مدفوع نشان دهنده نیاز به بول و از بین رفتن امراض داخلی و حکایت از اندیشه و زمزمه و بازگشت ودیعه و پایان طلب دارد.
 19. اگر بوى او ظاهر شود، يا لباسش آلوده باشد، يا با احضار شديد بيرون بيايد، بيانگر نگرانى و تهمت و شهرت و خودنمايي و قرض و سقط جنين زنان باردار و بردگان از آن است. به آن نیاز دارند.
 20. و آلوده شدن به مدفوع انسان، دین خود را انجام داده یا از او تقلید کرده است، و مدفوع روزی است از ظلم فاحش.
 21. و هر که ببیند مدفوعش زیاد است و غالب می شود و می خواهد سفر کند ولی سفر نمی کند راه بر او قطع می شود و باکره را می خورد و به دست آوردن و زدن آن مال با حسرت حرام است. و شاید از حرف هایی که از طمع پشیمان می شود.
 22. و هر که ببیند اجابت مزاج می کند غمش برطرف می شود و اگر مال دارد زکات مال خود را می دهد و اگر اجابت مزاج را جامد کند مقداری از مال خود را در حال رفاه خرج می کند و اگر مالش است زکات آن را می دهد. مایعی است پس تمام مال خود را خرج می کند مال حرامی که نه ثواب دارد و نه شکر و همه آن به صلاح نفس اوست و هر کس در لباسش حاجت کند مرتکب کار ناپسند شده است اگر مردم او را گرامی بدار، آن چیز زشتی است، یا پولی را که از او گرفته بود به او داد، اگر ناخواسته در آن اجابت مزاج کرد، آن را با دست حمل می کند، زیرا به مقدار اجابت مزاج به او دینار می شود. در کل، زیرا هیچ چیز کثیف تر از مدفوع وجود ندارد.
 23. تعبیر خواب مدفوع روی زمین
 24. و هر کس ببیند که در جایی مدفوع می کند و در خاک پنهان می کند، مال دفن می کند.
 25. و هر کس ببیند که در بازارهای شلوغ و حمام یا دسته جمعی اجابت مزاج می کند، غضب خدای تعالی بر او و فرشتگان و زیان بزرگ و ظاهر آنچه را پنهان می دارد حکایت می کند و بیانگر نقصانی است که بر او آشکار می شود.
 26. اگر در مدفوع یا در ساحل دریا یا در جایی که منکر آن نیست، مدفوع کنید، دلیل خوبی است و رفع نگرانی و درد.
 27. اگر ببیند که شخص معروفی به سوی او مدفوع می ریزد، بیانگر دشمنی یا اختلاف نظر، ظلم به پرتاب کننده ها و ضرر زیاد است.
 28. لک شدن با مدفوع بیماری یا ترس است و دلیل خوبی برای کسانی است که اعمالشان زشت است.
 29. و هر کس در خواب ببیند که در زباله دانی است و چوبی در دست اوست که با آن بهانه تراشی می کند، از قضا پیروی می کند و به مال مردم مبتلا می شود.
 30. و هر که ببیند بر سر سفره اجابت مزاج کند، مال خود را صرف غذای لذیذ کند یا زن خود را در مقعد زیر پا بگذارد و هر که در جامه و کوزه یا کاسه اجابت کند، پول خود را صرف خریدن خادم کند.
 31. هر که در خواب ببیند که زیر او اجابت مزاج می کند و اطرافیانش آن را احساس نمی کنند، بی پولی او و خانواده و شرکای او احساس نمی کنند.
 32. هر کس در خواب ببیند که مدفوع تر یا خشک را جمع آوری می کند، اگر صاحب باغ باشد، مال جمع می کند و گیاهان باغش نیکو است و اگر ضایع کننده باشد، از حاصل آن پول می گیرد و اگر باشد. فقیر در حالی که ثروتمند است از صدقه پول می گیرد و اگر صراف باشد از ربا پول می گیرد.
 33. و اگر در بیابان اجابت مزاج کند و پرنده یا وحشی از زمین فضله او را برداشت و اگر مسافر بود راه بر او قطع شد و دزدان با پول او رفتند متهم به متهم به سرقت
 34. و هر کس ببیند که کرم‌های زیادی را که شبیه مار هستند دفع می‌کند، خانواده‌اش زیاد می‌شوند و دشمنی از آنها بر او ظاهر می‌شود.

تعبیر دیدن مدفوع در خواب یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=z0ola6I4Wj8

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا