تعبیر خواب وزیر آب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب زیر سفالی برای زنان مجرد برای زنان متاهل برای زنان باردار با زنان مطلقه اعم از خریدن اثر گلی، نوشیدن آب از کوزه های شکسته، یا کاسه سفالی ابن سیرین و غیره.

تعبیر خواب وزیر آب توسط ابن سیرین

الزیر کوزه ای است سفالی که از گل خشک شده تشکیل شده و برای نگهداری آب به کار می رود و در خواب به بیننده دلالت بر خیر و برکت دارد، هر که ببیند حیوانی از آن می نوشد یا گیاهان را از آن سیراب می کند. یا می بیند که افراد زیادی از آن می نوشند، این نشان می دهد که خیر چند برابر می شود و شامل کشور کامل می شود و نه فقط صاحب خواب که دید دکمه شکسته است، نشان دهنده این است که صاحب خواب بیماری مسری دارد که منجر به بدتر شدن سلامتی او و این بیماری ممکن است به بیش از یک نفر سرایت کند.

و وزیر آب به زن یا شوهر یا مکان با ارزش خانه یا مغازه که در آن غذا و پول یا مغازه گذاشته می شود اشاره می کند و همچنین به استفاده زن باردار از آب برای تزئین در خواب اشاره می کند که نشان دهنده خوشایند است. رویدادهای دوره آینده

اگر انسان ببیند که زیر دارد، نشان دهنده این است که به زودی پول زیادی به دست می آورد، شاید با گرفتن ارث از یکی از خانواده ها، یا اینکه پول یا چیز با ارزشی پیدا می کند، زیر آب و نوشیدنی دارد این نشان می دهد که بیماری از بین خواهد رفت و بهبودی سریع خواهد داشت

تعبیر خواب زیر برای مرد جوان و مرد

هر که ببیند از صفر آب می نوشد و تشنگی خود را سیراب می کند، نشانه ازدواج با دختری زیبا و مهربان است که فرزندانی نیکو به او می بخشد و خستگی های زندگی را جبران می کند. زندگی با همسر

تعبیر خواب زن متاهل

دیدن زیر یا کوزه و کوزه (که ظروف سفالی برای صرفه جویی در مصرف آب هستند) نشانه حاملگی در خواب زن متاهل است، نوشیدن از زر برای زن متاهل بیانگر تداوم محبت او و شوهرش است. و اشاره به بازگشت آب به نهرها در صورت بروز مشکل یا اختلاف.

تعبیر خواب زن مجرد

دیدن یک زری یا چند و یک کوزه نشان دهنده ازدواج برای زن مجرد است که دختری که زری را می بیند و از آن می نوشد نشان دهنده رابطه نزدیک و ازدواج با فردی با شخصیت قوی و پول زیاد است که کمک می کند. او به هر چیزی که می خواهد و درخواست می کند برسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا