تعبیر مرد باردار در خواب

تعبیر خواب بارداری مرد باردار تعبیر خواب دیدن زایمان برای مرد و مجرد و زن باردار در خواب

تعبیر خواب زن حامله از ابن سیرین

تعبیر خواب زن باردار مجرد

تعبیر خواب پسر باردار

تعبیر خواب زن حامله با دختر

تعبیر مرد باردار در خواب

طناب مرد: نگرانی، غم، سخنان بد در قلبش، یا دشمنی در وسط خانه اش.

اگر مردی ببیند که ریسمانی دارد، بار سنگینی است که از مردم پوشیده است، از زیاد شدن و پیدایش آن می ترسد، و ریسمان برای بیننده خواب، مرد یا زن، افزایش دنیاست و دیدن زن حامله دلالت بر نگرانی و عبوس بودن و امور پنهان دارد یا بر عشق و شیفتگی

شايد دلالت بر كسى باشد كه نر و ماده را در يك جا جمع مى كند، يا چيزى را در جاى نامناسب مى كارد، يا دزدى وارد خانه او مى شود، يا در خانه اش انبارى پنهان مى كند، يا دزدى مى دزدد و از صاحبش پنهان مى كند. یک دروغگو که تظاهر به دروغگو بودن می کند

و چه بسا ایمان و عقیده فاسد خود را کتمان کرده است و اما ریسمان کهنه ممکن است دلالت بر عبوسی داشته باشد که به واسطه او به خانواده او می رسد و ممکن است حاکی از حادثه بدی باشد که در جای او اتفاق می افتد مانند دزد یا آتش. چه بسا جنی او را بپوشد یا وسیله ای برایش بسازد که برایش مناسب باشد یا او را نزد کسی که صلاحیت او را ندارد نگه دارد یا باکرگی او قبل از ازدواج از بین برود و اما حاملگی زن نازا یا نر حیوان. و چهارپایان، این دلیل بر خشکسالی سنت و عدم حسن آن و وسوسه ها و بدی های فراوان آن از دزدان است، به هر حال ریسمان پیرزن قفسه اسلحه است، فتنه است و گفته شد که طناب او بیکاری از کار است.

تعبیر خواب بره از ابن شاهین: ابوسعید واعظ گفت: خواب زن ازدیاد مال است و مرد غمگین می شود آن را می پذیرد پس پسر این را برای او تعبیر می کند. مادر و هر کس ببیند که حامله شد بر مال او افزوده است و هر که ببیند زنش حامله است امید به چیزی از هدایای دنیا دارد خواب حاملگی برای مردان و زنان نیکو است. همه شرایط

تعبیر بارداری زن در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا