تعبیر گذرنامه در خواب

دیدن گذرنامه در خواب برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای مرد گم شدن پاسپورت یافتن گذرنامه ویزا پاره یا فراموش شده است گذرنامه ابن سیرین و امام صادق و غیره

تعبیر گذرنامه در خواب

 1. دیدن پاسپورت بیانگر هویت و شخصیت بیننده و توانایی او در غلبه بر مشکلاتی است که در واقعیت با آن مواجه است.
 2. دیدن پاسپورت نشان دهنده خودشناسی و تعیین مسیر زندگی شما اعم از حرفه ای، خانوادگی و عاطفی است.
 3. دیدن پاسپورت نشان می دهد که فرصت جدیدی در زندگی شما وجود دارد
 4. دیدن ویزا روی پاسپورت نشانه رسیدن به خواسته و رسیدن به اهداف است
 5. اگر پاسپورت پاره شده را ببینید، این نشان دهنده تمایل به خلاص شدن از گذشته و باز کردن صفحه جدیدی در زندگی شما است.
 6. دیدن گذرنامه در خواب بیانگر مسافرت، رزق و روزی فراوان، تسهیل اوضاع، تغییر شرایط به سوی بهتر شدن است و نیز اشاره به ازدواج نزدیک دارد.
 7. و هر کس در خواب گذرنامه ببیند این به معنای شخصیت و توانایی او در غلبه بر موقعیت های مختلف است و از آزادی کامل برخوردار می شود تا برود و آنچه را که می خواهد انجام دهد و یک دوره خودیابی و گذرنامه را سپری کند. در خواب بیانگر این است که شوهر به سفر خواهد رفت
 8. هرکس گذرنامه را در خواب ببیند برای استراحت و تفریح ​​و سرگرمی به مسافرت می رود و همچنین به معنای میل به دور ماندن از واقعیتی که بیننده در آن زندگی می کند یک بار برای همیشه و تغییر این واقعیت است.
 9. خواب پاسپورت بیانگر گسترش معیشت، سهولت حال و انتقال شرایط شما از یک شرط به شرایط بهتر است.
 10. مسافرت در خواب بیانگر اخلاق مردم است و اگر مسافر فقیر باشد ثروتمند می شود.
 11. هر که دید مسافرت کرد از حالتی به حال دیگر رفت و بازگشت از سفر ممکن است توبه یا بازگشت از گناه یا رفع نفس باشد.
 12. هر کس در خواب ببیند که با پای خود سفر می کند، این بدهی است که بر او چیره می شود
 13. او احساس کرد که به خانه ناشناخته ای که در آن سفر می کند نقل مکان کرده است
 14. اگر بیمار در خواب ببیند که به سرزمینی دور یا به خانه ای ناشناخته سفر می کند، دلیل بر مرگ اوست.
 15. اگر در خواب گذرنامه می بینید، نشان دهنده هویت و توانایی شما در عبور از موقعیت های مختلف است. باشد که شما آزادی جدیدی را برای انجام آنچه می خواهید انجام دهید و به هر کجا که می خواهید بروید. ممکن است دوره ای از خودشناسی را سپری کنید
 16. فقهای تعبیر خواب می گویند: دیدن پاسپورت در خواب، بیانگر مسافرت مرد است، چنان که بیانگر تغییر حال بیننده از حال به حال دیگر است.

تعبیر گم شدن پاسپورت در خواب

 1. هر که در خواب ببیند که پاسپورتش گم شده است در جستجوی خود و به دست آوردن معنای وجود خود است وگرنه فرصت های زیادی از دستش می رود.
 2. از دست دادن پاسپورت همچنین به معنای ضرر تجربه شده توسط بیننده و درگیری های درونی است که او را از تصمیم گیری نهایی در زندگی در سطح خانواده، کار یا شوهر باز می دارد.
 3. دیدن گم شدن گذرنامه در خواب بیانگر گم شدن قطب نما در مسیر شغلی یا عاطفی و سردرگمی در تصمیم گیری است.
 4. اگر خواب دیدید که پاسپورت خود را گم کرده اید، این نشان می دهد که شما در تلاش هستید تا خود را پیدا کنید و معنای خود را بفهمید. در غیر این صورت، خواب به این معنی است که فرصت ها برای شما از دست می رود
 5. اما اگر مردی در خواب ببیند که پاسپورت خود را گم کرده است، بیانگر این است که مشکلات زیادی برایش پیش می آید و فرصت های مهم زیادی را از دست می دهد.

تعبیر یافتن پاسپورت در خواب

 1. در صورتی که پاسپورت گمشده پیدا شود، نشان دهنده پایان یک دوره شک و تردید و بازگشت به زندگی عادی است
 2. پیدا کردن گذرنامه برای یک فرد ناشناس نشان دهنده سفر غیرمنتظره است
 3. هرکس در خواب ببیند که پاسپورت گمشده خود را یافته است، در زندگی خود تصمیمات تعیین کننده ای می گیرد و مسیر زندگی آینده خود را مشخص می کند.

تعبیر گذرنامه در خواب مرد

اگر مردی در خواب ببیند که برای مسافرت با هواپیما در گذرنامه خود مهر می زند، بیانگر آن است که خیلی سریع به هر چیزی که می خواهد می رسد. اما اگر ببیند که ویزا می گیرد نشان دهنده موقعیت تحصیلی است و اگر دانشجو باشد نشان دهنده موفقیت و برتری او در تحصیل است. اما اگر ببیند که برای سفر با کشتی یا بخاری روی پاسپورت مهر می زند، نشان دهنده این است که این شخص به کشوری بسیار دور سفر خواهد کرد. و اگر می دید که واقعاً با کشتی سفر کرده است، این نشان می داد که با یک بانوی ثروتمند معاشرت می کند و او از او حمایت می کند تا به هر آنچه می خواهد برسد.

تعبیر سفر به اروپا و آمریکا در خواب

اگر شخصی در خواب ببیند که پاسپورت می گیرد و به اروپا سفر می کند، بیانگر این است که این شخص به زودی ازدواج می کند، اما اگر مقصد سفر آمریکا باشد، نشان دهنده این است که این مرد به پیروزی بزرگی دست خواهد یافت و اراده خواهد کرد. در زندگی خود به موفقیت دست یابد.

تعبیر سفر به کشورهای عربی در خواب

اگر در خواب ببیند که به یک کشور آفریقایی سفر می کند، بیانگر آن است که به موفقیت های زیادی دست خواهد یافت و پول زیادی به دست خواهد آورد. اما اگر مردی در خواب ببیند که قصد سفر به عربستان را دارد، بیانگر این است که این شخص فرصتی برای ادای حج پیدا می کند و یا اینکه این شخص در زندگی خود با برکت و خیر خواهد بود. اما اگر مردی در خواب ببیند که به عراق سفر می کند، بیانگر آن است که علم فراوانی به دست می آورد.

تعبیر گذرنامه در خواب برای یک زن مجرد

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که پاسپورت می گیرد، بیانگر بازگشت شخصی از تبعید پس از یک سفر طولانی است.

تعبیر خواب پاسپورت – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=8J7-CgM_CvA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا