تعبیر خواب دامن کوتاه

محتویات: تصویری از پوشیدن دامن کوتاه سیاه، قرمز، سفید، آبی یا سبز برای یک دختر مجرد، باردار و متاهل، طولانی پاره، کثیف.

تعبیر خواب دامن کوتاه

 1. دامن کوتاه اغلب به وضعیت زندگی، شادی، غم، عبادت، عملکرد، پول و کمبود آن اشاره دارد.
 2. پوشیدن دامن کوتاه را هر گاه از وسط پا کوتاهتر باشد، چه برای دختر، چه زن متاهل و چه برای زن باردار توضیح می دهد.
 3. کوتاه بودن آن ممکن است نشان دهنده فقر، دوری از عبادت، درگیر شدن در تابوها یا شهوت های دروغین باشد.
 4. مفسرین بیان کرده اند که لباس به طور کلی نشانه خیر و رزق و دین و صلاح و مقام بلند است به شرطی که کثیف و پاره نشده باشد.
 5. اگر دامن قرمز باشد، نشان دهنده احساسات و احساسات بیننده است، خواه دختر باکره باشد یا متاهل و باردار، کوتاهتر باشد، احساس غم و اندوه، جدایی از عزیز یا سرزنش خود برای گذشته. اقدام، بیشتر و بیشتر
 6. رنگ مشکی دامن نشان دهنده روابط و خانواده اطراف بیننده و رابطه او با آنها از نظر محبت، دوری، دعوا و اختلاف است.
 7. دیدن رنگ سفید نشانه قلب ها و احساساتی است که ممکن است به خوبی به آنها فکر شود، ناامید شوند یا از شایعات، مشکلات و نفرت آسیب ببینند.
 8. رنگ آبی در دامن کوتاه حکایت از یک زندگی باریک دارد، زیرا آبی یکی از رنگ‌های دریاها و آسمان دنیاست و رنگ سبز موجود در آن نشان‌دهنده کمبود پول و خوراک و پوشاک است زیرا مرتبط است. به گیاهان و غذاها
 9. رنگ قهوه ای آنها دعوای نزدیکی است که زخمی بر جانها دارد.
 10. در صورتی که دامن کوتاه را در خلوت و خلوت یا در مقابل شوهر یا در بین زنان فقط در خواب می پوشیدند، می گفتند که حاکی از شادی نزدیک است، چه برای بیننده و چه برای اطرافیان، و ممکن است. رجوع به ازدواج، ولادت، حاملگی، یا ممکن است روزی و خیر باشد
 11. اگر در خواب کثیف یا پاره شده باشد، جدایی و مشکل بزرگ است و ممکن است نشان دهنده بیماری شدید باشد، اگر کوتاه باشد تا عورت حرام بین زنان را برای یکدیگر آشکار کند.

تفسیر چشم انداز دامن یوتیوب

تعبیر بینایی جیبی – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=MT8l1W5I4p0

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا