معنی جوجه در خواب

مطالب: رویای جوجه و جوجه زرد، سفید، سیاه، برای دختر، برای زن مجرد، برای زن باردار، برای زن شوهردار، برای زن مطلقه، آیا برای خرید ذبح، خوردن، شکار، کشتن، آشپزی. مرده، و بیشتر برای جوجه ابن سیرین

معنی جوجه در خواب

 1. دلالت بر خیر، سعادت، منفعت، سلامتی، پاکی و پول حلال دارد، صاحب بصیرت بدون تلاش زیاد، بدون خسته شدن، بدون وارد شدن به کار سنگین و بی دغدغه، صاحب تجارت بزرگی خواهد شد.
 2. و کسى که جوجه اى را در خواب ببیند، کسى خواهد بود که مردم او را ستایش کنند و او را ستایش کنند و با او احساس غرور کنند و انسان شادى باشد.
 3. این بینش حاکی از خیر بزرگ است. و صاحب رؤیا به آرزوهایی که آرزو می کرد خواهد رسید. و سعادتمند خواهد شد و مردمی که دچار ناراحتی می شوند آسودگی می یابند و مریضان شفا می یابند و نیز نشان دهنده آشتی میان اهل نزاع است.
 4. کشتن جوجه در خواب

  این نشان دهنده مشکلات، نگرانی ها، فسادی است که در خانواده ظاهر می شود و مشکلاتی که از پیش روی شما خواهد گذشت. مشکلاتی که در خانواده وجود دارد به راحتی فروکش نمی کند.

 5. دیدن مرگ جوجه در خواب

  نشان دهنده فرار چیزهایی است که از قبل می خواهید و به دست شما می چسبد و شخصی که در خواب مرگ جوجه را می بیند بدون منفعت کج می شود و کج شکسته می شود، همچنین بیانگر عدم شانس و ناراحتی است.

 6. دیدن جوجه زرد در خواب

  در این بینش خیر و کرامتی نهفته است، صاحب بینش به چیزی که آرزوی آن را دارد و سالها در انتظارش بوده است، می رسد، همچنین نشان دهنده رزق و روزی و ورود به یک رابطه عاطفی زیباست.

 7. دیدن جوجه در خواب

  این بینش همیشه برای زن زیبا می آید، اما غیرمنطقی است و نشان دهنده زنی است که همیشه می خواهد همه کارها را انجام دهد.

 8. دیدن غذای جوجه

  نشان دهنده لحظاتی است که شما با خانواده خود زندگی خواهید کرد و فردی که به جوجه ها غذا می دهد به جمع خانواده می پیوندد یا عملیات انجام می دهد، گاهی اوقات این دید نشان می دهد که از یکی از اعضای خانواده کمک می گیرید یا از او صدقه می گیرید.

 9. عشق جوجه در خواب

  صاحب رؤیا لحظه ای زیبا را سپری می کند و از همه مشکلات خلاص می شود و نعمت بزرگی نصیبش می شود.

 10. دیدن بیرون آمدن جوجه از تخم در خواب

  این بینش برای افرادی است که ازدواج نکرده اند و به طور کلی نشان دهنده ازدواج است و اینکه شما صاحب فرزند خواهید شد. شوهران شما

 11. بازی با جوجه در خواب

  شخصی که در خواب با جوجه بازی می کند، بیانگر این است که شما صاحب فرزند خواهید شد یا بیانگر زمانی است که با فرزند خود خواهید گذراند. برای افراد باردار، این دید نشان دهنده زایمان آسان است. در مورد افراد مجرد نیز نشان دهنده ازدواج است.

 12. جوجه رویا در کنار جوجه ها

  به زن، کودک یا فرد بسیار نزدیک به شما اشاره دارد، یا دیدن جوجه ای که جوجه را تعقیب می کند، نشان دهنده آسیبی است که به خاطر شما به خانواده شما وارد می شود و بدی به افراد نیازمند. کشتن جوجه یا جوجه. در خواب بیانگر آسیب است من باید به شما کمک کنم به دیگران و اینکه شما از فقرا مراقبت کنید و از آنها مراقبت کنید.

 13. خوردن جوجه زنده در خواب

  خوردن جوجه زنده در خواب بیانگر آسیبی است که به دیگران و غم و اندوه مردم وارد خواهید کرد و همچنین نتایج حرکاتی که دانسته یا ندانسته انجام داده اید.

 14. در خواب جوجه را ذبح کنید

  کسی که در خواب جوجه را ذبح می کند با خانواده اش مشکل پیدا می کند همچنین بیانگر فسادی است که در بستگان ظاهر می شود و در پایان این فساد اختلافات فراوان بین اعضای خانواده و اختلاف نظر با یکدیگر ظاهر می شود.

 15. شیر دادن به جوجه در خواب

  بیانگر روابط زیبا با مردم و اوقات زیبایی است که با آنها می گذرانید و شیر دادن به جوجه در خواب بیانگر این است که از یکی از افرادی که می شناسید کمک خواهید دید و به برکت آن فواید بسیاری خواهید برد و گاهی این دید نشان می دهد. خوبی هایی که فرزندان شما به دست خواهند آورد و شما به دست خواهید آورد، من همیشه باید وقتی بزرگ شدند به آنها کمک کنم و شما خوبی های آنها را خواهید دید.

 16. از دست دادن جوجه در خواب

  از دست دادن جوجه در خواب بیانگر قطع روابط بین اعضای خانواده و اختلافاتی است که بین آنها پیش خواهد آمد. و شخصی که در خواب جوجه ای را از دست می دهد دچار مشکل می شود و رابطه اش با خانواده اش خراب می شود و گاهی این دید به از دست دادن شغل بسیار مهم و مختل شدن کار شما تعبیر می شود.

 17. خرید جوجه در خواب کسی که در خواب جوجه می خرد پول زیادی به دست می آورد و بیانگر موفقیت در کاری است که به دست خواهید آورد یا سودی که به دست می آورید یا به زودی از شر مشکلات مالی خلاص شوید و گاهی خرید کنید. جوجه در خواب بیانگر خرید خانه جدید یا نقل مکان به جای دیگر است
 18. تعقیب جوجه در خواب

  حکایت از پیگیری بسیاری از کارها و حل برخی مشکلات دارد و گاه این بینش با روزهای پر شور و تلاش برای برخی مسائل و به روزهای پر حرکت تبیین می شود.

 19. جمع آوری جوجه ها در خواب، فردی که در خواب جوجه ها را جمع آوری می کند صاحب فرزند می شود و این رویت عموماً نشان دهنده فرزندانی است که به دست خواهید آورد و اگر جوجه هایی که آنها را شکار می کنند زیاد باشد صاحب فرزندان و همچنین نوه های زیادی خواهید شد. و به این ترتیب خانواده شما گسترش می یابد، یا جمع آوری چند جوجه در خواب بیانگر این است که شما فقط دو فرزند خواهید داشت.
 20. دیدن جوجه ای که در خواب به دنیا می آید بیانگر چیزهای مورد انتظار است و چه بسا سهم آن چماق یا اخلاق باشد. و به دست آوردن پول و سلطنت اگر چه پس از مدتی طولانی باشد، ما این چشم انداز را به موفقیت و آینده روشن، به ازدواج، به کار جدی در خانه و همچنین عربی و به موفقیتی که از آن به دست خواهید آورد، ارجاع می دهیم. کار کردن
 21. دیدن جوجه سیاه بیانگر اعمالی است که از آن خیری نمی گیرید و به دنبال چیزهایی که سودی ندارد و کسی که جوجه سیاه را در خواب ببیند مال حرام می گیرد و از راه های نامشروع امرار معاش می کند. کارگران این دید را با مشکلات زندگی توضیح می دهند، داخل خانه و اختلافاتی که بین شما و فرزندانتان رخ خواهد داد
 22. صدای جوجه در خواب بیانگر صدای بچه هاست یکی از نزدیکان شما صاحب فرزند می شود این بینش بیانگر این است که کودکی به خانواده می پیوندد یا با برخی از افراد صاحب فرزند وقت می گذراند.
 23. این روایت برای زنان باردار دلالت بر دوقلو شدن دارد، گاهی اوقات این روایت به سهم مضاعف و اتفاقات زیبایی که پیش روی شما قرار می گیرد و مالی که به دست می آورید و همچنین به مالی و اموالی اشاره دارد که از طریق ارث به دست می آورید.
 24. خریدن جوجه در خواب اگر فرزند مجرد باشد با یکی از نزدیکان خود ازدواج می کند یا مکتوب می کند این رؤیت بیانگر نامزدی یا ازدواج یا فاتحه خوانی است که در بین اعضای خانواده محقق می شود. همچنین نشان دهنده خبر خوشحال کننده ای است که دریافت خواهید کرد و مژده ای که از اطرافیان خود دریافت خواهید کرد.
 25. پختن جوجه و خوردن آن در خواب بیانگر مقدار اندکی پولی است که به دست شما می رسد و همچنین نشان دهنده سودی است که به دست خواهید آورد، همانطور که برای من برخی از دانشمندان به پولی که از دست شما خارج می شود و مشکلات فراوان اشاره می کنند. شما زندگی می کنید و پایان این مشکلات شما را به نگرانی می کشاند و نشان دهنده مشکلاتی است که وارد خانواده می شود
 26. با دیدن کثیفی جوجه، کودکی که این بینش را می بیند، فردی ثروتمند و تأثیرگذار خواهد بود و مورد قدردانی همه مردم قرار می گیرد و این بینش به طور کلی حکایت از اتفاقات مبارکی دارد که به سر فرزندان شما خواهد آمد. از نظر اخلاقی نشانگر بلندی و راحتی است.
 27. دیدن بیش از یک جوجه در خواب، بیانگر مال زیاد و مال فراوان و شادی و خوشی و رهایی از مشکلات مادی و معنوی است، و اما برخی از علما، دیدن بیش از یک جوجه در خواب، بیانگر باران های فراوانی است که می بارد.
 28. دیدن پرهای جوجه در خواب بیانگر خوش شانسی فرزندان شما و سهم بزرگی است که او خواهد داشت.
 29. دیدن تخم مرغ و جوجه در خواب همیشه نشان دهنده فرزندان است و اگر تخم های زیادی را در کنار هم ببینید نشان دهنده انبساط خانواده اوست و اینکه صاحب بینایی صاحب فرزند و شما صاحب فرزند خواهید شد. فرزندان بزرگ و دیدن جوجه در کنار تخم نشان می دهد که به زودی صاحب فرزند خواهید شد
 30. دیدن جوجه در خواب تعابیر خوب و خوش خیم زیادی دارد که دلالت بر آسودگی و فراوانی رزق و روزی و امثال آن دارد.
 31. دیدن جوجه زرد در خواب بیانگر آرامشی است که پس از سختی حاصل می شود
 32. هر کس در خواب ببیند که مرغ و جوجه یا طاووس در خانه اش عیاشی و غرش می کند، صاحب فسق و بلا است.
 33. دیدن مرغ و جوجه در خواب تعبیر به تحقیر و خواری زنان می شود
 34. و هر کس در خواب گوش جوجه ها و جوجه ها و جوجه های آنها را ببیند و بشنود غمگین و بد است.
 35. و جوجه مرغ حقیر را به فرزندان زنا تعبیر می کند
 36. و غازها برای کسانی که در انتظار بچه دار شدن یا بارداری هستند فرزند نر است
 37. جوجه اردک سفید با شخصیت خوب و دانش فراوان در آینده متولد می شود
 38. جوجه مرغ کبابی یا سرخ شده نشان دهنده افزایش خستگی و دردسر است. هر که ببیند جوجه مرغ خام می خورد از مردم شریف غیبت می کند و در کل گوشت مرغ حکایت از مال فراوان دارد.
 39. دیدن مرغ با جوجه های کوچک در خواب، دلیل بر تلفات یا زوال زندگی است و بسیاری از جوجه ها در خواب بیانگر فرزندان زیاد است.

جوجه ها در خواب نوشته شیخ وسیم یوسف – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=gFsh0JCUFX8

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا