تعبیر پیراهن در خواب

رویای پیراهن در خواب برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای مرد، برای یک مرد، پیراهن زرد نو پاره، جدید کوتاه، بلند، پیراهن شب برای ابن سیرین پوشیده است. و بیشتر

تعبیر دیدن پیراهن در خواب ابن سیرین، پیراهن در خواب تا حدودی عجیب است و بسیاری از ما آن را در خواب می بینیم و به سختی می توان تعبیر صحیح آن را به دست آورد، زیرا یکی از خواب هایی است که برای آن در نظر گرفته شده است. تعابیر زیادی وجود ندارد، زیرا قیس یکی از لباس هایی است که ما در واقعیت به خصوص مردان می پوشیم، در زندگی ما به شکلی بسیار بزرگ و به رنگ های مختلف وجود دارد و به دلیل وجود آن در خواب دیده می شود. فکر مداوم در مورد آنچه در دوره آینده یا در برخی از سفرهای مهم پوشیده می شود.

در این مطلب تعبیر دیدن پیراهن در خواب توسط مفسر بین المللی ابن سیرین را بررسی می کنیم که به طور کامل و صحیح آن را توضیح داده است.

تعبیر پیراهن در خواب

 1. در خواب دين مرد، معيشت، تقوا، علم و مژده انسان است.
 2. و اگر پیراهن پاره شد، مرد زن خود را رها می کند و اگر پیراهن پاره شد از او جدا می شود.
 3. و هر کس در خواب ببیند که پیراهن بدون کمین می پوشد، به زیبایی او در دینش است.
 4. و هر که ببیند جیب پیراهنش پاره شد، دری از فقر به رویش باز می شود
 5. و هر کس در خواب ببیند که پیراهن های زیادی دارد، در آخرت ثواب بزرگ و نیکی های فراوان دارد و پیراهن سفید بدهکار است.
 6. و هر كه بيند پيراهنى به او دادند مژده است
 7. و هر کس ببیند پیراهنش شکسته و ناپاک است، فقر و فریب و پریشانی است.
 8. و اگر زنی ببیند که پیراهن نو و پهن بر تن کرده است، حال خوب او در امور دینی و دنیوی یا حسن احوال شوهر است.
 9. پیراهن سبز و سفید نشان دهنده مذهب، پیراهن آبی ستودنی، قرمز نشان دهنده شهرت و زرد نشان دهنده بیماری است.
 10. خیس بودن لباس نشان می دهد که چیزی مانع سفر او می شود.
 11. و هر کس در خواب ببیند که پیراهنی پوشیده و بدون جیب و وصله بوده است، دلالت بر مرگ او دارد.
 12. هر که پیراهن معلمی بپوشد، در حال حج یا مسافرت است
 13. هر کس در خواب ببیند پیراهن کوتاهی به تن دارد که عورت او را نمی پوشاند، در دینش کوتاهی کرده است.
 14. و هر که پیراهن چوبی بپوشد در دریا سیر می کند
 15. با اینکه بیمار بود، از مرگ می ترسید. و هر کس ببیند آیه ای از قرآن بر پیراهنش نوشته شده، به قرآن چنگ زده است.
 16. و پیراهن مشکی غمگین است. و هر که پیراهن واژگون ببیند حالش بر خلاف عادتش می شود
 17. شاید پیراهن خانه آن مرد بود
 18. و هر که پیراهن او را ببیند پشت سر اوست به سخنی که در شأن او گفته می شود متهم می شود و از او بی گناه است و اگر در مقابل او باشد سخنی که در مورد او گفته می شود حق است. داستان یوسف علیه السلام.
 19. هر که پیراهن خود را از ابر ببیند نعمتی بر او می پوشاند
 20. او پیراهنی بدون آستین می پوشید که نشان از دین اوست
 21. جیب پیراهن در خواب پاره شد که نشانه فقر بود
 22. دیدن پیراهن های زیاد در خواب، نشانه بسیاری از اعمال نیک است
 23. پیراهن سفید نماد پاکی و صلاح الدین است
 24. دادن پیراهن در خواب، نشانه ی خیر آمدن شخص است
 25. دیدن پیراهن کثیف و بریده در خواب، نشانه فقر و بی قیدی است
 26. پیراهن سبز در خواب بیانگر دین است
 27. و پیراهن آبی در خواب نشانه شر است
 28. و اما پیراهن قرمز در خواب، بیانگر شهرت است
 29. پیراهن زرد در خواب نشانه بیماری است

تعبیر خواب پیراهن برای زنان مجرد

دیدن زن مجرد در خواب، به این معناست که پیراهن برای او نشانه ثبات و پوشش است. دختری که در خواب پیراهنی بر تن دارد که برای مرد بود، دلیل بر ازدواج نزدیک است. دختر مجردی که در خواب پیراهن می‌خرد، دلیلی بر این است که خبر بسیار خوشحال کننده‌ای به او خواهد رسید و خانواده‌اش را نیز خوشحال می‌کند. دیدن پیراهن دختر در خواب، نشانه سفری است که در پیش است. دختری که پیراهن را می‌شوید و در خواب پهن می‌کند، دلیل بر خیری است که به سراغش می‌آید.

تعبیر پیراهن در خواب برای زن متاهل

اگر زن شوهردار در خواب پیراهن را بشوید، دلیل بر رزق و روزی فراوان است. پیراهن زن شوهردار برای شوهرش بسته است. دیدن پیراهن سفید در خواب، بیانگر مهربانی و خوش اخلاقی است. خرید پیراهن جدید زن متاهل نشانه آمدنش است. پیراهن نو در خواب نشانه خریدن خانه جدید است. زن متاهل با پیراهن نو و گشاد در محلول، گواه حسن نیت اوست.

تعبیر پیراهن در خواب برای مرد

مردی که در خواب پیراهن جدیدی به تن دارد، بیانگر این است که زندگی او صاف است. گم شدن پیراهن در خواب، بیانگر نگرانی های فراوان در زندگی است. پوشیدن پیراهن نازک در خواب، گواه بر صلاح الدین در واقعیت است. پوشیدن پیراهن در خواب توسط مجرد، علامت آن است که با زنی ازدواج خواهد کرد. دیدن پیراهن در خواب، نشانه خیری است که برای انسان در پیش است. دیدن پیراهن بدون جیب و یقه دلیل بر مرگ و کفن اوست اگر مریض باشد. درآوردن پیراهن در خواب نشانه مرگ است. پوشیدن پیراهن در خواب، نشانه ازدواج است.

تعبیر پیراهن در خواب برای زن باردار

دیدن زن حامله با پیراهن در خواب، نشانه خیری است که به او خواهد رسید. دیدن پیراهن مشکی در خواب برای زن باردار بیانگر تولد فرزند پسر است. دیدن پیراهن سبز رنگ زن حامله در خواب، دلیل بر تولد زن است. ديدن پيراهن پاك زن حامله، نشانه خير و مژده است.

تعبیر دیدن پیراهن – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا