کوری بر ابن سیرین

نابینایی برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای مرد متاهل، برای یک مرد جوان مجرد و بیماری چشم

کوری بر ابن سیرین

کوری به گمراهی و مال حرام گفته می شود و دیدن انسان در خواب به گونه ای که گویی نابینا است، نوید مال یا اعتبار و قدرت است، اگر بینا فقیر بود، و نابینایی در خواب به دوری بیننده از قرآن است. و از راه هدايت و تقوا و ديدن انسان به گونه‌اي كه گويا كسي او را كور كرده است، نشانگر حضور شخصي در زندگي بيننده است كه او را هل مي‌دهد.به راه گمراهي و ارتكاب گناه.

دیدن نابینا در خواب بیانگر زیان است و هر که خود را نابینا ببیند و لباس نو بپوشد حاکی از نگرانی و خستگی است و دیدن خواب بیننده طوری است که گویی دوست یا دوست دختری به او کمک می کند تا دوباره ببیند. که این شخص در راه صلاح و هدایت و توبه او را نصیحت می کند، کوری در خواب مرد ممکن است بیانگر کم تحرکی و تنبلی او باشد و دیدن سفیدی چشم حاکی از نگرانی و ناراحتی است که گریبانگیر خواب بیننده خواهد شد.

دیدن نابینایی در یک خواب

دیدن دختر مجرد یا مجرد به گونه ای که در خواب نابینا شده و در خواب نابینا شده، فال نیک است، زیرا اشاره به مژده و بشارت دارد و زن مجرد باید از این رؤیت مطمئن باشد زیرا خیر است. فال

دیدن نابینایی در خواب زن متاهل و باردار

و اما زن متاهل یا حامله ای که در خواب می بیند که کور شده است، این پیامی است برای او و هشداری است که باید حساب ها و اعمال خود را با شوهر و خانواده اش بررسی کند و خود را به نحوی که رفتار می کند بررسی کند. و تصمیمات مربوط به خانواده خود را می گیرد و استحکام روابط خود را با همسر و خانواده اش به دست می آورد

دیدن کوری ناگهانی و موقت در خواب

غالباً شخص در خواب خود می بیند که برای مدتی نابینا شده و دوباره بینایی خود را به دست آورده است و این بیناها خوب است زیرا خواب بیننده توانسته است از راه خطا و گمراهی اجتناب کند یا بر آن غلبه کند. یک مصیبت یا مصیبت در زندگی او

دیدن عموی یکی از اقوام در خواب

دیدن شخصی که گویی یکی از بستگانش در خواب نابینا شده است، مانند پدر، برادر، مادر، خواهر، شوهر و… بیانگر این است که این شخص در پیچ و خم می افتد و در برابر خود و حق دیگران کوتاه می آید. یا درمان بیماری

دیدن کودک نابینا در خواب

به طور کلی دیدن کودکان نابینا در خواب منفور است، زیرا این امر به خواب بیننده خبرهای بد و ناراحت کننده می دهد و دیدن کودک یا دختر نابینا نماد بدشانسی است.

دیدن مرده کور در خواب

قبلاً گفته بودیم که دیدن مرده در خواب حق است زیرا آنها در سرای حق هستند و ما در سرای باطل و کور دیدن مرده در خواب بیانگر گمراهی و شک و دوری از راه است. هدایت و درستی، و ناپسند است که انسان را به گونه‌ای ببیند که از مرده‌ای کور پیروی می‌کند، زیرا سرنوشت و عاقبت بدی را رقم می‌زند.

بهترين خواب ديدن ميت است كه بينايي خود را باز مي يابد يا ميت را معالجه مي كند تا بينايي خود را باز يابد، زيرا بيانگر زوال باطل و بازگشت حق و خير است.

دیدن نابینای معروف در خواب

کور دیدن پادشاه یا حاکم نماد ظلم و ستم است و دیدن پلیس یا معلم کور نماد شکست و دیدن کور پزشک نماد مرگ یا بیماری است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا