تعبیر لباس نو در خواب

مطالب: رویای پوشیدن لباس نو در خواب دختر مجرد، زن متاهل و زن باردار برای ابن سیرین لباس زیر زنانه هدیه دادن لباس پاره سفید مشکی قرمز سبز آبی

تعبیر لباس نو در خواب

خواب لباس نو به معنای تغییر آشکار در زندگی شما به سوی بهتر شدن است. انبوه لباس به معنای مرگ عزیزی است و اگر کثیف یا چروکیده خریداری شود، نشانه شکست و ناامیدی است و لباس رسمی نشان دهنده عظمت کسب شده است. از طریق تلاش های شخصی یا از طریق دوستان.

تعبیر خواب لباس برای زن متاهل

 1. زن متاهلی که در خواب می بیند در حال خریدن لباس نو است، این نشانه تجدید زندگی او به عنوان یک زن است، به این معنی که قلب شوهرش را تصاحب می کند و زیباتر و لطیف تر می شود.
 2. و اگر زن متاهل در خواب کت نو بخرد، بیانگر فراوانی امرار معاش و شاید سفرهای اوست.
 3. به همین ترتیب، زنی که در خواب لباس سفید می‌خرد، از زندگی جدید خوشحال می‌شود و در رزق و روزی خوش شانس خواهد بود یا انتظار موفقیت دارد.

تعبیر خواب لباس نو برای زنان مجرد

 1. و اما دختر مجردی که در خواب یا خواب می بیند که از مغازه یا بازار لباس نو می خرد، برای او نشانه آن است که مورد تحسین کسی قرار می گیرد که همکار یا یکی از اعضای خانواده او باشد.
 2. اگر لباس شامل لباس، دامن، پیراهن یا لباس شب بود، این نشانه نامزدی یا ازدواج بود.

تعبیر خواب لباس نو برای زن باردار

 1. اگر زن حامله ای در خواب ببیند که لباس نو می خرد، نشانه آن است که نوزاد دختر است.
 2. اگر در خواب ببیند که در حال خریدن مانتو است، ان شاء الله نوزاد پسر است.
 3. در همه موارد، ورود به فروشگاه پوشاک نماد ایمنی زایمان و ایمنی جنین است

تعبیر لباس های نو با توجه به رنگ آنها

 1. هر که در خواب خود را در لباس سبز ببیند، پس این نیکو و سودمند است.
 2. هر کس در خواب ببیند لباس سفید می پوشد، خواب برای بیننده خیر بسیار نشان می دهد.
 3. هر کس در خواب ببیند که لباس سیاه پوشیده یا پوشیده است و عادت به پوشیدن آن ندارد، کنایه یا مصیبت او را درگیر می کند و اگر در بیداری به پوشیدن آن عادت کند، خواب نشان می دهد. جلال، تعالی، عزت و اقتدار.
 4. هر که در خواب خود را در حالی که لباس قرمز پوشیده ببیند خداوند در بیداری به او پول یا منفعت عطا می کند خداوند در او حق صدقه دارد پس صدقه و زکات را فراموش نکند و اما دیدن زنی که لباس قرمز بر تن دارد خواب است. نشان دهنده شادی اوست
 5. هر که پادشاه را در خواب ببیند که سرخ پوشیده است، یا خود پادشاه است که آن را دیده است، این پادشاه به سرگرمی و بازی مشغول می شود و در تصرف او ضعیف می شود و دشمنان در تصرف او طمع می کنند.
 6. هر که در خواب ببیند که لباس قرمز بر تن دارد و مریض است، می میرد و اگر فقیر باشد به او آسیب می رسد.
 7. هر کس در خواب ببیند که لباس های رنگارنگ بر تن دارد، سخنی از سلطان بشنود که از آن متنفر است، پس از آن به خدا پناه برد.
 8. هر کس ببیند لباس دو رخ بر تن دارد، پس با اصحاب دنیا و دین آشنا می شود.
 9. هر که در خواب ببیند که لباس نازکی در زیر جامه پوشیده است، پولی به دست می آورد و آن پول را پس انداز می کند و بسترش بهتر از عمومی است.
 10. و اگر زن ببیند که جامه نازکی بر تن کرده، جلال و آسایش است، و اگر برعکس ببیند، زحمت و خستگی است، و دیدن جامه بافته شده با طلا و نقره، صلاح دین و دنیا و برآورده شدن آرزوها
 11. هر کس در خواب ببیند لباس نرم و گران به تن دارد، خواب به نیکی برای غنی و فقیر اشاره دارد، و اگر صاحب خواب غلام باشد، بیماری است و لباس نو برای ثروتمندان، بهبود زندگی است. و برای فقیر معنای مال است و برای بدهکار در آن ادای دین است.
 12. هر که ببیند در حال شستن و پوشیدن لباس نو و پاره شدن و ترمیم آن مانند بیداری، نشانگر آن است که فرزندی نخواهد داشت و اگر این پارگی را اصلاح کرد، بیننده خواب مسحور می شود و هر که دو لباس شکسته می پوشد، می میرد.
 13. هر که ببیند جامه کهنه بر تن دارد، مضطر و مضطر می شود
 14. هر کس در خواب ببیند که جامه اش به صورت طولی پاره می شود، در کارش آسودگی می یابد و اگر پارگی اتفاقی باشد، بدبختی یا نگرانی از مرد بدی به او می رسد.
 15. هر که در خواب ببیند که لباسش خیس است، بنا دارد کاری انجام دهد، پس می ایستد و آن را به تأخیر می اندازد و غالباً در سفر است و این امر تا بعد از خشک شدن لباس اتفاق نمی افتد.
 16. هر که ببیند لباسش دزدیده و دزدیده شده، از مقامش برکنار می شود
 17. هر که ببیند لباسش را می خورد، از مال خود می خورد و لباس نو خوردن، نشان از حلال خوردن دارد و عکس آن بر خلاف آن است.
 18. کسى که در خواب کتان بپوشد به عمر شرافتمندانه مى رسد، مال حلال به دست مى آورد، هر کس ببیند جامه کثیف را از تن بیرون آورده است، دلالت بر رفع غم و اندوه دارد، و گفته شد هر که لباس سبز بپوشد ملاقات مى کند. خدا به عنوان یک شهید

تعبیر لباس جدید در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا