تعبیر فرش در خواب

تعبیر خواب فرش برای زن مجرد، زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد، خواب شستن فرش، فرش شسته، پیچیدن فرش، فرش آبی پاره، نظافت و جارو کردن فرش های تا شده ابن سیرین و امام صادق و غیره.

تعبیر فرش در خواب

 1. دیدن فرش در خواب بیانگر سود و دوستان ثروتمندی است که در کاری به شما کمک می کنند
 2. دیدن راه رفتن روی فرش به این معنی است که زندگی مرفه و شادی خواهید داشت
 3. خواب خرید فرش بیانگر سود زیاد است
 4. فروش فرش در خواب به این معنی است که به سفری جالب و سودمند خواهید رفت
 5. زن جوانی که در خواب فرش می بیند به این معنی است که صاحب خانه ای زیبا خواهد شد و شوهری کارمند خواهد داشت
 6. هر کس در خواب ببیند که در مسجد بر فرش خود نشسته است، به خاطر این که خداوند متعال فرمود: «وَ أَجْعَلُوا مِنْ أَبْرَاهِیمِ الْقَلِیمِ»، به حجاز شریف سفر می کند، به ویژه اگر ببیند که در حال عقب نشینی است. مسجد.
 7. هرکس از شما در خواب ببیند که در حال شستن فرش است، بیانگر آن است که نگرانی از بین رفته است.
 8. و اما کسی که ببیند فرشش گم شده است با آن فرق دارد و اگر از ابریشم باشد عبادتش خودنمایی است و در راه دین ضعیف است.
 9. هر کس در خواب ببیند که او سلطان فرش است، دلالت بر عزت و جلال و جلال دارد.
 10. و هر کس در خواب ببیند که بر فرش است، بیانگر خرید زمین است و اگر در جنگ باشد، بیانگر امنیت اوست.
 11. دیدن فرش در خواب برای بیننده خواب حکایت از زندگی دنیوی دارد.
 12. و اگر بیند که فرش پهن و نو است، حکایت از عمر طولانی و وسعت دنیا دارد.
 13. و هر کس در خواب ببیند که فرشی ناشناخته برای او در جای غریبی در میان افراد ناشناس پهن می کند، بیانگر آن است که در غیبت خود دنیایی به دست می آورد.
 14. هر که در خواب فرش ببیند، دلالت بر آن دارد که با حاکمان و بر هر که بر فرش می نشیند.
 15. هر کس در خواب ببیند در مکانی غریب با افراد ناشناس برای او فرشی کهنه پهن کرده است، بیانگر این است که دنیا را با عمری کوتاه به دست خواهد آورد.
 16. و هر کس در خواب ببیند که فرش بر پشت او تا شده است، بیانگر تغییر مکان او به جای دیگر است، یا بیانگر پایان سلطنت او و همگرایی دنیای اوست.
 17. و اگر در خواب ببیند که برای او فرش پهن کرده است، بیانگر وسعت روزی و گشایش است.
 18. و هر کس در خواب ببیند که فرش تا شده است، دلالت بر عدم امکان سفر و منع دنیوی از او دارد.
 19. اگر در خواب ببیند که فرش آتش گرفته یا او را از او ربوده اند، بیانگر مرگ یا بر هم خوردن سفر اوست.
 20. و هر کس در خواب ببیند که فرش نازک است، بیانگر تعجیل است و نشان دهنده ضعف بدن او است یا مرگش نزدیک است.
 21. سجاده کهنه و فرسوده حکایت از غم و اندوه دارد و همچنین نشان دهنده ستایش مرد از خود و نشان دهنده اعتلای مقام اوست که بر باطل و دروغ می افزاید.
 22. دیدن فرش در خواب به این معناست که در مورد چیزی ناگزیر خواهید شد دروغ بگویید
 23. کثیف دیدن فرش نشانه غم است
 24. اندازه فرش به اندازه زندگی یا معیشت انسان است، هر چه بزرگتر باشد زندگی مجلل و شادتر خواهد بود.
 25. خرید فرش در خواب به معنای سود بزرگ است، اما فروش آن به معنای عبور از مرحله ای شاد و سودآور است
 26. راه رفتن روی فرش نشانه رفاه و ثروت است
 27. بافتن فرش در خواب بیانگر این است که یکی از کارکردهای اجتماعی را انجام خواهید داد
 28. قالیچه گشاینده نعمت دنیاست
 29. جمع كردن و تا كردن فرش كارها را به هم مي زند و هر اتفاقي براي او افتاده مربوط به صاحب آن است

تعبیر فرش در خواب

اگر فردی در خواب فرش قرمز ببیند، بیانگر آن است که از اخلاق نیکو برخوردار خواهد شد و بیانگر اخلاص آن فرد و صداقت او در تجارت و نیز نشان دهنده موفقیت در زندگی و سودجویی است، اما اگر فرد ببیند که روی فرش نشسته است، این نشان می دهد که برای ادای حج به سفر می رود.

تعبیر فرش پیاده روی در خواب

اگر ببیند که روی فرش پهن و بزرگ راه می‌رود، نشانگر دندان دراز است، اما اگر ببیند که فرشی را در جای نامعلومی پهن کرده است، نشان می‌دهد که در غیبت، پول زیادی به دست می‌آورد. و اگر فرد فرش کهنه را در خواب ببیند، دلالت بر نگرانی و اندوه دارد و مشکلات فراوانی که برایش پیش می آید، یا اگر ببیند فرش فرسوده شده است، بیانگر سرعت مدت است.

اگر فرد پارچه فرش را ببیند نشان دهنده زوال بدن و بیماری است و اگر ببیند فرش سوخته است نشان دهنده توقف مسافرت است و با فروش فرش نشان دهنده ضرر و زیان زیادی است. امرار معاش

تعبیر فرش در خواب برای زن باردار

تماشای فرش در خواب زن حامله دلالت بر نوزاد سعادتمند دارد و اینکه انشاءالله به راحتی و بدون خستگی زایمان می کند و تماشای فرش در خواب برای زن باردار بیانگر رزق و روزی و نیکی در زایمان و نفوس نیکو و دیدن است. زن حامله ای که در خواب فرش می خرد، نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ تولد است و برای نوزاد لباس می خرد.

تعبیر خواب فرش برای زنان مجرد

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که شخصی به او فرش هدیه می دهد، بیانگر این است که خبرهای خوشحال کننده ای از او دریافت کرده است، ممکن است خبر موفقیت یا قرار گرفتن در کار، نامزدی یا ازدواج به او رسیده باشد، و اگر آن فرد می بیند که روی فرش راه می رود، این نشان دهنده فراوانی روزی است برای آن فرد، نشان دهنده مال و ثروت و رفاه است و تماشای فرش نشان دهنده سود و کسب پول است.

تعبیر فرش در خواب برای زن متاهل

دیدن فرش یا سجاده در خواب زن متاهل، بیانگر سود و رزق و روزی است، زیرا ان شاء الله حاکی از موفقیت و موفقیت و برآورده شدن آرزوها است، دیدن زن متاهل که در حال خرید فرش سبز در خواب است، بیانگر خیر و نشاط است. که خداوند به او فرزندانی نیکو بدهد انشاالله.

تعبیر فرش در خواب

 1. دیدن فرش در حال پرواز در خواب بیانگر آن است که در مورد چیزی دروغ خواهید گفت
 2. دیدن فرش کثیف در خواب بیانگر غم و اندوه است
 3. اندازه فرش به اندازه زندگی یا امرار معاش یک فرد است
 4. خرید فرش در خواب به معنای سود بزرگ است، اما فروش آن به معنای عبور از مرحله ای شاد و سودآور است
 5. راه رفتن روی فرش در خواب، نشانه رفاه و ثروت است
 6. فرش در خواب به سود و دوستان ثروتمند تعبیر می شود که در وقت نیاز به شما کمک می کنند
 7. بافتن فرش در خواب بیانگر این است که یکی از کارکردهای اجتماعی را انجام خواهید داد
 8. گستردن فرش در خواب، وسعت نعمت دنیاست
 9. جمع كردن فرش در خواب كارها را به هم مي زند و هر چه بر او گذشته است مربوط به صاحب آن است

تعبیر فرش در خواب – یوتیوب

رویای فرش – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=OyX_JMuuHTs

تعبیر بینایی فرش – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=Xw6dlrszxBQ

دیدن قالیشویی در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا