تعبیر دود در خواب

دود سیاه و سفید بدون آتش برای زن باردار در خانه، دود آتش برای زن متاهل، یک پاکت سیگار، کشیدن سیگار برای مجرد، نوشیدن دود

تعبیر دود در خواب

 1. دیدن دود نماد شانس نامحدود است
 2. دیدن دود عموماً به اخباری اشاره دارد که از سمتی که دود از آن بلند می شود پخش می شود
 3. دیدن دود غلیظ نشانه عدم اطمینان و سردرگمی در مورد آینده است
 4. دیدن دود خفیف نشانه خیالات و رویاهای عاشقانه است
 5. دیدن دود از آتش خانه یا شهر نشانه شکست است
 6. بیرون آمدن دود از دهان یا بینی نشانه موفقیت در عشق است
 7. دیدن دود در خواب گاهی نشانه شهرت یا توهم دروغین است
 8. دیدن خود در میان دود نشانه حسادتی است که در معرض آن هستید
 9. بیرون آمدن دود از محل کارش، نشانه خوبی پس از سختی است
 10. دیدن دود بدون آتش، نشانه ظن و گمان ناحق است
 11. بالا آمدن دود نشانه موفقیت است و بالعکس اگر دیدید دود پایین می آید دلیل بر شکست است
 12. دیدن دود سفید نشانه شگفتی های خوشایند است
 13. دیدن دود در خواب ترسناک ممکن است نشان دهنده خیانت باشد
 14. دیدن دود سیاه و غلیظ نشانه یک مشکل گذرا است که به سرعت پاک می شود
 15. دیدن دود واضح و شفاف نشانه عشق شریک است
 16. دیدن بیرون آمدن دود از شومینه یا کلبه نشانه تنهایی است
 17. دیدن دود سیگار نشانه ترس خانواده است

اگر شخصی در خواب ببیند که سیگار می کشد، بیانگر عذاب خداوند متعال است

اگر شخصی در خواب ببیند که سیگار می کشد ، این نشان دهنده مجازات سلطان است

اگر در خواب ببیند که از خانه اش دود بیرون می آید، این بدان معناست که پس از بلاها و رسوایی ها به سوی نیکی و باروری می رود.

اگر شخصی خواب ببیند که زیر ظرف غذا سیگار می کشد، این نشان دهنده نیکی و رفاه است.

اگر شخصی در خواب ببیند که برای چیزهایی که بویی ندارند سیگار می کشد ، این نشان دهنده وحشت و یک رسوایی بزرگ است.

اگر کسی در خواب ببیند که دود او را پوشانده است، به این معنی است که تب می کند

اگر شخصی خواب ببیند که دود داغ به او اصابت کرده است، بیانگر نگرانی و ناراحتی است

اگر شخصی در خواب ببیند دود می بیند، این نشان دهنده درگیری شدید است

اگر شخصی در خواب ببیند دود می بیند، بیانگر آسیب به مردم است

اگر شخصی در خواب دود ببیند، بیانگر نابودی و خشکسالی است

اگر شخصی در خواب ببیند دود می بیند، این نشان دهنده جهتی است که از آن می آید

هر که ببیند از دکانش دود بیرون می‌آید، پس از وحشت و رسوایی، خیر و باروری در آن می‌افتد و آن از جانب سلطان است. اگر زیر دیگى که گوشت تازه در آن است دود باشد، پس از ترسى که در آن است، خوب و حاصلخیز و شادى بخش است. و هر که از گرمای دود گرفته شود، مضطر و متوهم است

تعبیر دودکش در خواب

اگر خواب دیدید دودکش می بینید، این بدان معنی است که یک رویداد دردسرساز در زندگی شما رخ خواهد داد. خبرهای سریع یک بیماری را دریافت خواهید کرد. اگر سقوط دودکش بهم ریخته باشد، به معنای اندوه یا مرگ احتمالی در خانواده شماست. اگر دودکشی را دیدید که با پیچک یا درخت انگور پوشانده شده است، این خوشبختی را پیش بینی می کند که در نتیجه غم و اندوه یا از دست دادن بستگان خواهد بود. اگر دیدید که در دودکش آتش می سوزد، این بدان معناست که خیر فراوان به شما نزدیک می شود. اگر در گوشه دودکش پنهان شوید، این بدان معناست که بلا یا خار به شما خواهد رسید. کار ترسناک به نظر می رسد. اگر دختری در خواب ببیند که از دودکش پایین می رود، به این معنی است که مرتکب عمل ناشایستی می شود که باعث وحشت همکارهای زن او می شود. اگر از دودکش بالا برود، از نقشه ای که علیه او طراحی شده بود جان سالم به در می برد.

تعبیر دود در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا