تعبیر بریدن آلت تناسلی در خواب

خواب بریدن آلت تناسلی بیانگر از دست دادن فرزند و فقدان در محل کار و تعابیر دیگر است، برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه برای مرد توضیح می دهیم، مانند دیدن آلت تناسلی را بریده و در خواب دیدم که آلت تناسلی پسرم بریده شده است و در خواب دیدم که آلت تناسلی شوهرم بریده شده است و با دیدن تکه های آلت بلند یا کوتاه ابن سیرین و موارد دیگر علاوه بر این موضوع:

یکی از رؤیاهای هولناک، ترسناک و نگران کننده، دیدن بریده شدن مرد مرد است، چه مرد او را ببیند و چه زن ببیند نر شوهرش بریده شده است، معنای این دیدها چیست؟

تعبیر بریدن آلت مرد در خواب

 1. چشم انداز بریدن آلت تناسلی در خواب اشاره به از دست دادن کودک یا مرگ بیمار و حذف از ماموریت
 2. دیدن بریدن آلت تناسلی نشان دهنده مرگ، از بین رفتن پول یا دوری طولانی است
 3. اگر خواب دیدید که آلت تناسلی شوهرتان بریده شده است، ممکن است به مسافرت او یا یکی از پسرانش یا تحریم خانواده اش باشد و خدا اعلم است.
 4. چشم انداز آلت پسرت قطع شده ممکن است دلالت کند که او برادران ذکور ندارد، یعنی بعد از او می آیند و به سفر پدر نیز تعبیر شود.
 5. هر کس در خواب ببیند که حافظه اش دو نیم شده و یک نیمه ایستاده و دیگری شل است، تعبیر به چهار وجه اخلال در کارها می شود و اگر دو پسر داشت یکی از آنها مرد و اگر مسافر بود، راه بر او قطع شد و اگر همسرش حامله بود، دو فرزند به دنیا می آورد و یکی از آنها می میرد.
 6. هر کس ببیند از آلتش خون بیرون می آید، حکایت از سقط جنین همسرش دارد
 7. و حرکت مرد و نعوظ او حکایت از افزایش پول و شکوه زیاد و فرزندان زیاد دارد
 8. هر کس دختری داشته باشد و ببیند که آلت تناسلی او را بریده و گوشش را بریده اند، دخترش دختری به دنیا می آورد که از شوهرش نیست.
 9. آلت تناسلی فرماندار قطع شد و او از سمت خود برکنار شد
 10. جنگجوی مرد در جنگ شکست خورد
 11. و هر کس در خواب ببیند که آلت تناسلی خود را قطع می کند و آن را در جای خود قرار می دهد و آن را به همان صورت که بود برمی گرداند، برای او می میرد و خداوند دیگری را به او عطا می کند که به جای او باشد.
 12. هر کس در خواب ببیند یادش قطع شده است به چهار صورت تعبیر می شود: مرگ یا بریده شدن یادش از دنیا و نامش یا مرگ پسرش یا از بین رفتن مالش و گفته شد: او به یک سفر طولانی سفر می کند.
 13. هر کس در خواب ببیند که آلتش به دست کسی بریده شده، برعکس است و اگر آن را ببرد، فرزندی نخواهد داشت.

تعبیر بریدن آلت مرد در خواب

دیدن زن در حال بریدن آلت تناسلی شوهرش در خواب، دلیل بر تحریم شدید خانواده شوهر است، وقتی زن می بیند که از مرد شوهرش شیر می دهد، دلیل بر منفعت متقابل بین آنها در زندگی است. زن که مانند مرد اندام مردانه دارد، دلیل بر ولادت مرد در نزدیک و بلند مرتبه پسرش است مکیدن زن در خواب ذکر شوهر، دلیل بر این است که مادر و پدر تابع خواسته های فرزندانشان در زندگی گاز گرفتن زن برای ذکر شوهر در خواب دلیل بر غلو گفتن است قطع عضو شوهر در خواب دلیل بر مرگ یا قطع فرزند او در زندگی است. زن متاهلی که شوهرش بریدن آلت تناسلی خود دلیل بر مرگ یکی از فرزندان ذکورش است دید زن که آلت مردش زخمی شده دلیلی بر وجود حرف در آبروی او و شوهرش است Holding مرد مرد دیگری در خواب، دلیل بر فراوانی رزق و روزی و مال است، دیدن مردی که صاحب دو آلت تناسلی در خواب است، دلیل بر این است که خداوند به او دو فرزند می‌دهد، اگر زن حامله ببیند که دارد. آلت تناسلی در خواب، دلیل بر تولد فرزند ذکور دیدن مرد دراز در خواب، دلیل بر نگرانی، پریشانی و مشکلات برای بیننده خواب است، بوسیدن سوراخ نر او در خواب، دلیل بر درستی فرزندانش است. دیدن خواب بیننده که با ذکر پدر در خواب مو می روید، دلیل بر فوت پدر موهای ضخیم در سوراخ مرد در خواب، دلیل بر بد اخلاقی انسان است، دیدن مردی که آلت تناسلی او دراز و زیبا است در خواب، دلیل بر این است که او در زندگی فردی صالح است، خوردن مرد در خواب، شواهدی از وقفه فرزندان در زندگی. آلت تناسلی زخمی در خواب مدرك كلمات زشت كه در حق بيننده خواب آمده است.

تعبیر بریدن آلت تناسلی در خواب

دیدن زن که اوست که آلت شوهرش را قطع می کند، بینایی خوبی است که ایراد ندارد، یعنی مسافرت شوهر یا مسافرت یکی از پسرانش، یا مردی ببیند که آلتش در اینجا قطع شده است. رؤیت مذموم و ناخوشایند مانند زن، دلالت بر قطع رحم دارد و گاهی حکایت از مرگ شوهر یا مرگ یکی از پسران دارد، یا شاید قطع فرزند یعنی تمام شده، دیگر جانشینی برای مرد وجود ندارد. مردی در خواب کرم هایی را می بیند که از آلت تناسلی خود بیرون می آیند، این بینش بیانگر سخنان بد در مورد او و بیانگر سخنان ناپسند در مورد او است، در خواب شخصی را می بیند که آلت تناسلی خود را زخمی می کند، این رؤیت بیانگر اخلاق بد همسرش یا آن است. او یک دوست است. شهرت بد

چشم انداز بیرون آمدن خون از آلت تناسلی مرد در خواب و همسرش با این خواب که حکایت از سقوط این حاملگی دارد و با تأسف فراوان باردار شد

می بینیم که زن در خواب آلت تناسلی دارد این رؤیت حکایت از حاملگی قریب الوقوع دارد و این حاملگی برای او مذکر خواهد بود و ستودنی است.

در مورد زن اگر در سن باروری نباشد، مثلاً زنی که پنجاه یا شصت سال دارد و پریود شده و دیده است که عضوی مردانه است، یعنی این خواب در درجه بالایی قرار دارد. شوهرش.ترفیع در کارش

دیدن شخصی که در کوچه سرگردان است و در خواب آلت تناسلی خود را آشکار می کند، این بینش بیانگر قوت شخصیت است و از کسی نمی ترسد. وسعت رزق و روزی که زن مطلقه و بیوه اگر همان بینایی را ببیند که آلت دارد. ، که نشان دهنده موفقیت در زندگی است، بنابراین هر زنی که آلت تناسلی خود را ببیند، بینایی خوبی است و مذموم نیست.

تعبیر دیدن آلت تناسلی مرد – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا