تعبیر سنگ های قیمتی در خواب

رویای سنگهای قیمتی برای یک دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد و مجرد، خواه یاقوت کبود، مرجانی، سبز آبی، قرمز، سیاه، سفید، بزرگ، الماس، کوچک، در حلقه برای ابن سیرین و غیره

تعبیر دیدن سنگ های قیمتی در خواب، چنان که بسیاری از تعبیر کنندگان خواب با دیدن سنگ در خواب تعبیرهای متعددی می دهند که از جمله آنها می توان به علم ابن سیرین، النابلسی و ابن شاهین اشاره کرد.

تعبیر سنگ های قیمتی در خواب

دیدن سنگهای قیمتی در خواب مایه خرسندی است مخصوصاً برای خانمها هر که در خواب یاقوت کبود ببیند برای کسانی که دیدند انگشتر یاقوت کبود به دست کرده نشانه شادی و نیکی است ممکن است دلالت بر اخلاص داشته باشد هر که گرفت گوهر یاقوت کبود و همسرش حامله و در انتظار پسری بود، دختری به دنیا آورد و اگر ازدواج نمی کرد با زنی دیندار ازدواج می کرد، هر که در خواب ببیند که از قعر دریا بسیار به دست آورده است. از یاقوت کبود، انشاءالله درآمد و رزق زیادی خواهد داشت

تعبیر سنگ های قیمتی در خواب ابن سیرین

محقق ابن سیرین به ما می گوید که سنگ های قیمتی در زمان های قدیم نماد گفتار خشن بودند، بنابراین وقتی آنها را در خواب می بینید نشان می دهد که بیننده خواب با اطرافیان خود کلمات تند مانند سنگ دارد و ابن سیرین نیز می بیند که سنگ های قیمتی در خواب اشاره به مشکلات و غم و نگرانی است کسی که زندگی صاحب خواب را احاطه کرده است هر کس در خواب ببیند که سنگ های قیمتی از آسمان فرو می ریزد این رؤیت حکایت از غضب خداوند متعال بر صاحب خواب یا بر او دارد. مردم محلی که سنگهای قیمتی بر آنها می ریزد، هر که ببیند سنگ های قیمتی را از مکانی حمل می کند، از سوی دیگر، این بینش نشان می دهد که برای صاحب رویا چیزی دشوار است.

تعبیر سنگ های قیمتی در خواب ابن شاهین

محقق ابن شاهین معتقد است که هر که ببیند با سنگ های قیمتی به آب می زند، این بینش بیانگر آن است که در آینده ای نزدیک خیر بسیار خواهد آمد، در خواب او است که سنگ های قیمتی را به سوی دیگران پرتاب می کند، این بینش. بیانگر این است که صاحب خواب فردی پرخاشگر است و به بسیاری از اطرافیان خود ظلم می کند و می تواند بر این مشکلات فائق آید.

تعبیر سنگ های قیمتی در خواب توسط نابلسی

امام نابلسی می فرماید: اگر در خواب مجردی اعم از زن یا مرد، سنگ های قیمتی ظاهر شود، نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج است، سنگ در خواب، دلیل بر عزم و استقامت صاحب هر کس در خواب ببیند که از سنگ های قیمتی برای ساختن با آنها استفاده می کند، این بینش بیانگر برآورده شدن آرزوها و آرزوهایی است که صاحب رؤیا در گذشته به دنبال آن بوده است.

تعبیر سنگ های قیمتی در خواب برای زن متاهل

زن متاهلی که در خواب می بیند که سنگ های قیمتی از خانه اش می ریزد بیانگر مشکلات و بحران های زیادی است که این زن با شوهرش در معرض آن قرار می گیرد.از پول در دوره آینده سنگ های قیمتی سیاه در خواب متاهل نشان دهنده این است که این بانو، خیر و برکت و رزق فراوان به دست خواهد آورد، سنگ بسیار بزرگ در خواب زن متاهل ممکن است بیانگر این باشد که او پسری با قلب سخت به دنیا خواهد آورد.

تعبیر سنگ های قیمتی در خواب برای زن باردار

در مورد زن حامله ای که در خواب خود سنگ های قیمتی می بیند، این دید ممکن است نشان دهنده وجود مشکلاتی در زایمان باشد.

تعبیر خواب سنگ های قیمتی برای خانم های مجرد

بسیاری از تعبیرگران خواب می بینند که دختری که در خواب می بیند که سنگ های قیمتی پرتاب می کند، نشان دهنده این است که این دختر در دوره آینده در معرض ظلم بزرگی در زندگی خود قرار خواهد گرفت آینده ای که این دختر از آن رنج می برد.

تعبیر دیدن سنگ های قیمتی در خواب – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=hD5NjwReo_U

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا