تعبیر جربوا در خواب جربوا و موش در خواب

معنی موش و ژربیل برای دختر مجرد ازدواج با زن باردار چه موش کشته شود موش به من حمله کند کوچولو مرا تعقیب کند موش وارد خانه شود توسط ابن سیرین

تعبیر جربوا در خواب

 1. دیدن جربوآ نشان دهنده زنان بدی است که مشکلات و بدبختی ها به دلیل آنها اتفاق می افتد
 2. جربوآ نماد زن عزادار است که جن زده است و جربوآ ممکن است مردی با همان مشخصات باشد.
 3. اگر بیننده در خواب جربعه ببیند، بیانگر آن است که صاحب خواب، انسانی خارج از راه حق و متمایل به فحاشی و تجاوز از حدود شرع است.
 4. دیدن جربوآ ممکن است بیانگر این باشد که صاحب خواب با زنی ازدواج خواهد کرد، اما آسیب زیادی در زندگی او به همراه خواهد داشت.
 5. هر کس ژربیل کوچکی را دید، نماد زن بدی است که صاحب رویا ممکن است با او ازدواج کند و در طول زندگی با او دوام بیاورد.

تعبیر خواب جربعه ابن سیرین

او از جهش یافته است و او یک مرد متحد دروغگو است.

تعبیر خواب جربوا برای نابلسی

او در خواب مردی است که سوگند می خورد و دروغگو است، پس هر که با او نزاع کند با انسانی کشتی می گیرد و در خواب حفار یا حفار است.

تعبیر jerboa در خواب برای یک مرد

 1. دیدن چشمه‌های فراوان، نشان‌دهنده رزق و روزی فراوان و بهره‌های بیشتر از مواهب الهی است
 2. بیننده ای که خواب می بیند جربوا در خانه می نوازد، خواب را به نیکی و رزق و روزی وسیع تعبیر می کند، زیرا جربوا و موش معمولاً در جای خالی پرسه نمی زنند، بلکه در جایی پرسه می زنند که خوب است (غذا، نوشیدنی…)
 3. برعکس، هر که گمان کند جربوا از خانه بیرون می‌آید، این یعنی کمی رزق و روزی و زوال مال.
 4. هر کس در خواب ببیند که جربعه می نوازد، این بدان معناست که بیننده سال خوبی را می گذراند که در آن گرسنه و تشنه نباشد، زیرا جربعه تا زمانی که معمولاً از غذا سیر نشود، نمی نوازد.
 5. اگر بیننده ببیند که جربوآ شکار کرده است، نشان دهنده آن است که در زندگی خود زنی به دست خواهد آورد.
 6. جربوآی که دمش بریده شده است به زن بدی با اصل و نسب بد تعبیر می شود
 7. جربوآ با دم بریده ممکن است نشان دهنده این باشد که صاحب رویا با دختری ازدواج می کند یا از او خواستگاری می کند، اما فقط از او آسیب می بیند.
 8. هر کس در خواب کمی جربعه ببیند در زندگی اش به زن بدی مبتلا می شود
 9. هر کس دید که جربوآ در دستانش مرده است، این را با وقوع یک مشکل بزرگ برای بیننده در زندگی واقعی خود توضیح می دهد.

تعبیر jerboa در خواب برای یک زن

 1. هر که در خواب جربوآ ببیند، این بدان معناست که دوست بدی هست که برای شما آرزوی بدی دارد
 2. رویا هشداری است برای حضور توجه دوستان نزدیک در اطرافتان و نزدیک نشدن به افراد تا پس از تایید نیت آنها.
 3. هر کس ژربوا را دید که در اتاقش بازی می کند و با چیزها درگیر می شود، این توضیح می دهد که صاحب خواب دزدی دارد که وارد خانه او شده و او به او نزدیک است، شاید از اقوام، دوستان یا آشنایان.
 4. هر که در خانه جماعتی چشمه ببیند، این خواب نیکو نیست و دلیل آن احتیاط بر زنانی است که وارد خانه می شوند.
 1. هر کس فکر می‌کند که چشمه‌ها وارد خانه‌اش می‌شوند و از آن خارج می‌شوند، این را با حضور دزدانی توضیح می‌دهد که وارد خانه‌اش می‌شوند و اموال زیادی و شاید پولی هم می‌دزدند.
 2. و اما کسی که ببیند جربوا در خانه اش بازی می کند، رزق و روزی او زیاد می شود.
 3. خروج جربوآ از خانه حکایت از کمبود معیشت و سود دارد

تعبیر کشتن جربوا در خواب

 1. هر کس در خواب خود جربوآ را بکشد ، این نشان می دهد که در زندگی واقعی خود بیننده زن با ویژگی های اخلاقی ناخوشایند به دست می آورد.
 2. هر کس در خواب دید که با چاقو یا با تیر یا نیزه به جربوا می زند، این بدان معناست که صاحب خواب در غیاب او از زنی سخن بدی می گوید.
 3. هر كه ببيند چشمه مي گيرد، بيانگر آن است كه صاحب خواب، بازيگوشي است كه بر دختران نيرنگ مي زند و در گفتار و عمل از آنها سوء استفاده مي كند.
 4. هر که در خواب دید که جربوا مرده ای وجود دارد و آن را گرفت، به خواب بیننده بشارت می دهد که بلا و مشکل بزرگی در راه است.

تعبیر دیدن موش با مترجم ایاد العدوان – یوتیوب تعبیر دیدن موش مرده با استاد ایاد العدوان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا