تعبیر مارمولک در خواب دیدن مارمولک در خواب

خواب مارمولک برای زن مجرد برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، چه کشته شود، چه گوشت بخورد، چه به من حمله کند، چه مرا تعقیب کند.

مارمولک یکی از حیوانات صحرایی است که پخش می شود و مارمولک را حلال می دانند و در برخی کشورها مانند عربستان می توان آن را خورد و از نظر ظاهری شبیه مارمولک و همچنین شبیه مارمولک است اما در یک اندازه بزرگتر

تعبیر مارمولک در خواب

 1. ابن سیرین مارمولک را در خواب علامت بیماری تعبیر کرده و دیدن آن در خواب مطلوب نیست.
 2. هر که در خواب مارمولکی ببیند خوابش نشان می دهد که به بیماری مبتلا خواهد شد.
 3. و اما کسی که در خواب خود مارمولک بادیه نشین را می بیند، نشانگر مردی فریبکار و حیله گر است که از مردم پول می گیرند.
 4. مارمولک در خواب نماد پول حرام است.
 5. ابن سیرین نیز در تعبیر خواب مارمولک در خواب اشاره کرده است که گاهی اشاره به نگرانی و اندوه نزدیک شدن به صاحب خواب است.
 6. مارمولک در خواب همچنین نمادی از مرد بادیه نشین است، خیانت کننده امانت، که نمی توان به پول، شرافت یا مانند آن اعتماد کرد.
 7. به طور کلی دیدن مارمولک در خواب ناخوشایند است در بسیاری از موارد دیدن مارمولک در خواب بیانگر چیزهای ناخوشایندی است.
 8. و در خواب مردی از جهش یافته است و مراد او بادیه نشینی است که عاشق جنگ است و دیدن او حکایت از بیماری دارد.
 9. هر که در خواب مارمولکی ببیند، بینایی او حکایت از بیماری او دارد و مارمولک در خواب مردی است که در جنگ بد شکل شده است.
 10. هر کس در خواب مارمولک ببیند خواب نیز دلالت بر شبهه کسب روزی در حلال و حرام دارد.
 11. مارمولک یک مرد بادیه نشین عرب است که مردم را با پول خود فریب می دهد
 12. و هر که او را ببیند مریض می شود و گفته شد که او ملعون بدی است زیرا از جهش یافته هاست.
 13. مارمولک مردی وحشی است. شاید دیدن او حاکی از سوء ظن به سود، یا جهل به نسب باشد
 14. تعبیر خوردن مارمولک در خواب

  و اما کسی که در خواب ببیند مارمولک می‌خورد یا مارمولک می‌خرد یا مارمولک شکار می‌کند، خوابش دلالت بر بیماری دارد.

 15. خوردن مارمولک و خریدن و گرفتن آن در خواب نیز بیانگر خوردن حرام و جهل و بدخواهی است.
 16. و اما کسى که در خواب ببیند مارمولکى خریده، شکار کرده یا کشته است، خواب او اخطارى از طرف این شخص است و صاحب خواب باید در بیدارى از او اعتنا کند.
 17. تعبیر تعقیب مارمولک در خواب

  و اما کسى که در خواب ببیند مارمولکى او را تعقیب مى کند، خواب او مرد متقلبى است که او را تعقیب مى کند تا با حیله و نیرنگ خود، مال او را بگیرد.

 18. تعبیر سوراخ مارمولک در خواب

  و اما کسی که در خواب خود حفره مارمولکی را دید، خوابش بیانگر مشکلات و گرفتاری های صاحب خواب است.

تعبیر مارمولک در خواب توسط نابلسی

دیدن کسى که تعقیب مى کند و مارمولکى را مى خورد یا در خواب براى نابلسى مى خرد

اولاً در مورد دیدن مارمولک به طور کلی گفته شد که مراد از آن مرد بادیه نشین گوسفند و چهارپایان است و معروف یا معروف به کلاهبرداری و گرفتن مال و اموال مردم به ناحق و فریب دادن و مکر است.

تعبیر نابلسی رحمه الله در مورد دیدن مارمولک و تعقیب آن در خواب و خواب گفته است که دیدن مارمولک نیز به مردی که به شدت صدمه دیده و صدمه دیده است تعبیر می شود عمل بدخواهانه یا نشانه جهل.

رؤیت مارمولک در خواب، اشاره به مرد بادیه نشین عرب است که مردم را به پولشان فریب می دهد و به مرد بیمار اشاره می کند و هر که در خواب مارمولکی ببیند به بیماری مبتلا می شود و برخی از تعبیر کنندگان گفته اند که مارمولک در خواب به مرد نفرین شده، بدخواه و گوشه گیر اشاره دارد و اشاره به مرد وحشی دارد.

دیدن او در خواب ممکن است بیانگر شباهت در کسب سود و کسب باشد و یا نشان دهنده بی اطلاعی عده ای از شجره نامه باشد و دیدن سوراخ مارمولک بیانگر وجود مشکلات، وجود شخصی است که برای شما مشکل ایجاد می کند.

تعبیر خرید مارمولک در خواب

هر که در خواب یا خواب ببیند که از بازار مارمولکی می خرد یا مارمولکی را تعقیب و تعقیب می کند و از مارمولک می گریزد، خواب دلالت بر بیماری یا درد و درد دارد. .

تعبیر فرار از مارمولک در خواب

اگر از مارمولک بخورد و اگر از مارمولک فرار کند نشانگر فرار از شیادان و خیانتکاران است و دیدن خوردن مارمولک نیز نشان دهنده ابتلا به بیماری است و گرفتن مارمولک بیانگر کینه توزی این شکار کننده مارمولک است.

تعبیر شکار مارمولک در خواب

در رؤیای صید مارمولک در خواب گفته شده است که مردی که در خواب مارمولکی را شکار می کند و در خواب، دلالت بر مرد یا شخص شیطون و شیطون دارد.

تعبیر تعقیب مارمولک در خواب

دیدن مارمولک و مارمولک در تعقیب مارمولک و یا تعقیب مارمولک در خواب و خواب، بیانگر بادیه نشین یا مردی از قبایل صحرا یا بادیه نشین است که به حیله و نیرنگ بر مردم می پردازد و پول را از آنها می رباید. و کالاهای مادی با فریب و نیرنگ های نفرین شده

تعبیر خوردن گوشت مارمولک در خواب

و هر کس در خواب ببیند که مارمولکی می خرد یا مارمولک شکار می کند و یا گوشت مارمولکی می خورد، مردی را که در خواب می بیند، خداوند به بیماری مبتلا می کند.

تعبیر مارمولک در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا