تعبیر کشیدن دندان در خواب و افتادن دندان آسیاب یا دندان در خواب

تعبیر خواب کشیدن نیش و دندان پایین، یک دندان بالا و پایین، لق شدن دندان، کشیدن دندان های جلو بدون درد.

تعبیر از دست دادن دندان در خواب

 1. هر دندانی از دندان شما و سپس در خواب کشیده شده یا افتاده و بیماری یا درد داشته است، پس خواب بیانگر آن است که از شر چیزی که زندگی شما را مختل می کند خلاص می شوید، چه در خانواده و چه در اطرافتان. یا حتی در درآمد و معیشت شما
 2. بیرون کشیدن یک دندان خوب و سالم در خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که شما از چیزی دست کشیده اید یا با رضایت خود از آن دست کشیده اید.
 3. کشیدن دندانی که پوسیده است یا باعث درد می شود به خلاص شدن از شر کسی است که برای شما مشکل ایجاد می کند.
 4. گاهی اوقات دندان ناپایدار است و به داخل حرکت می کند و می توان آن را با دست یا با زبان حس کرد.
 5. اگر دندان را با زبان درآورید ممکن است نشان دهنده این باشد که بیرون آمدن از این وضعیت با کلمات خواهد بود، اما اگر آن را با دست بردارید، شاید راه حل با عمل باشد.

 6. دندان های آسیاب مربوط به زندگی هستند و ممکن است به پدربزرگ یا مادربزرگ اشاره کنند و برداشتن آنها و دیدن آنها در دست ممکن است نشان دهنده ترفیع باشد.
 7. اگر ضایعه ای داشته باشد و آن را بردارید، ممکن است به رهایی از مشکل مربوط به کار یا به طور کلی درآمد اشاره داشته باشد.
 8. یا ممکن است اشاره به اصلاح حال پدربزرگ یا مادربزرگ باشد
 9. دندان عقل که آخرین دندان آسیاب در کشیدن و کشیدن دندان در خواب است، ممکن است نشان دهنده کوتاهی در عمل نکردن با خرد و متانت باشد.
 10. کندن یکی از دندان های نیش در خواب، اگر سالم باشد، ممکن است بیانگر از دست دادن یکی از دلایلی باشد که به شما در زندگی کمک می کند و ممکن است بیانگر از دست دادن یکی از والدین باشد.
 11. اگر مچ دارد، آن را به نشانه خلاص شدن از مشکلاتی که والدین با آن روبرو بوده اند بردارید
 12. هر کس در خواب ببیند که دندانی را بیرون می‌آورد و در خواب می‌بیند، بر حسب سیاق خواب و معنای دندان، یا بازگشت شوهر یا نامزد یا بازگشت به کار پس از جدایی را نشان می‌دهد. .
 13. دیدن دندان درآوردن و بیرون آمدن دندان در جای خود ممکن است حاکی از از دست دادن چیزی باشد، چه شوهر، چه دوست، چه نامزد و چه کار، سپس خداوند همان یا بهتر از آن را به شما جبران می کند.
 14. افتادن تمام دندان ها نشان دهنده طول عمر است
 15. هر کس افتادن یا کشیدن 2 یا 3 دندانش را ببیند ممکن است اشاره به سال ها باشد یعنی بیننده خواب 2 یا 3 سال از عمر خود را در موضوعی از دست داده باشد که نتیجه ای نداشته باشد مانند درس خواندن، خواستگاری. ، جستجوی کار یا مهاجرت، بسته به زمینه خواب و وضعیت بیننده.
 16. هرکس در خواب ببیند تعدادی از دندان هایش در محل کارش افتاد، ممکن است اشاره به سال هایی باشد که در آن شغل گذرانده است.
 17. به همین ترتیب، اگر زنی ببیند که تعدادی از دندان هایش در خانه نامزدش افتاده است، این تعداد سال های نامزدی است.

تعبیر خواب درآوردن دندان در خواب

ابن سیرین گفته است: دیدن کشیدن دندان آسیاب یا دندان در خواب، بیانگر پول است، یعنی کسی که در خواب ببیند دندان های آسیاب یا دندان هایش به دست او افتاد، بیانگر آن است که به این شخص پول زیادی می رسد. اگر دندان آسیاب یا دندان در سنگ صاحب آن بیفتد خواب به این معنی است که این شخص صاحب فرزند می شود، اما اگر دندان آسیاب یا دندان به زمین بیفتد این به این معنی است که این شخص می میرد.

دختری می گوید: امروز خواب دیدم که دندانم خرد شد و با زبان دندان را بیرون آوردم و خون بیرون می ریزد مترجم گفت: خواب بیرون آوردن دندان خود یا با زبان دلالت بر وجود دارد. مشکلی که شما عامل آن در خانواده خود هستید و خداوند داناتر است.»

تعبیر نابلسی دیدن کشیدن دندان در خواب

شیخ النابلسی گفته است که کشیدن دندان آسیاب یا افتادن دندان در خواب نشان دهنده سن و سال است، بنابراین می گوید: کسی که در خواب ببیند تمام دندان هایش افتاده است، نشانه این است که این شخص خواهد کرد. در حقیقت عمر طولانی داشته باشد، در مورد کسی که خواب ببیند تمام دندان هایش در خواب افتاده و نمی تواند آنها را ببیند، این بدان معنی است که این شخص خانواده خود را در اثر مرگ از دست می دهد و دیگر آنها را نخواهد دید. کسی که در خواب ببیند تمام دندان های پایین او افتاده و نمی تواند آنها را ببیند، این بدان معنی است که این شخص در معرض بلا و مشکلات بزرگی قرار می گیرد که ناشی از آن است، اضطراب، پریشانی و پریشانی.

تعبیر دیدن دندان کشیده شده در خواب ابن شاهین

ابن شاهین می گوید: کشیدن دندان آسیاب یا افتادن دندان در خواب، نشانه های متعددی دارد، از جمله اگر در خواب ببیند دندان هایش افتاده و دندانش در آمده است، نشانه آن است که این شخص ببیند. ناراحتی و آسیب به دوستانش.

تعبیر از دست دادن دندان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا