تعبیر دیدن مورچه در خواب مورچه را در خواب دیدم

مورچه

تعبیر دیدن مورچه ها که در خواب روی بدن راه می روند

قرص مورچه در خواب

تعبیر دیدن مورچه در خواب روی تخت

تعبیر مورچه ها در خانه

خوردن مورچه در خواب

تعبیر خواب مورچه برای زن باردار

تعبیر خواب مورچه روی لباس

تعبیر خواب مورچه روی دست

تعبیر مورچه در خواب ابن سیرین

مورچه ها در خواب قومی ضعیف و مشتاق هستند و آن را سربازان و خانواده ها بیان می کنند و هر که در پروانه مورچه های زیادی ببیند فرزندان زیادی خواهد داشت و هر که مورچه ها را در حال پرواز ببیند نشان دهنده رزق و باروری است زیرا مورچه ها می کنند. وجود ندارد مگر در جایی که رزق و روزی زیاد باشد.

و هر کس ببیند که مورچه ها در حال حمل غذا وارد خانه او می شوند، در خانه او خیر و برکت فراوان می شود، و هر کس ببیند که مورچه از دهان یا بینی یا قسمتی از بدنش بیرون می آید در حالی که به آن خرسند است، شهید می شود، و اگر او. غمگین است، بدون توبه خواهد مرد.

و هر که شایستۀ امارت باشد و سخنان مورچه ها را شنید، امارت را به دست آورد یا حاصلخیزی و نیکی را به دست آورد، و فراوانی مورچه ها به فراوانی پول و فضل یا جنود سلطان، و هر کس مورچه ها را در داخل چیزهای خوراکی ببیند تحت تأثیر گرانی قرار می گیرد.

و هر کس وارد دکان یا خانه او شود و چیزی از آن بدزدد، دزدان آن را می دزدند، پس مراقب باشد.

 1. هر که دید که مورچه ها بر بالین او بسیاری از فرزندانش. و هر کس پرواز او را در حال مریض ببیند، می میرد یا سفر می کند
 2. دلالت بر باروری و رزق دارد زیرا فقط در جایی است که رزق باشد. و اگر مریض ببیند که مورچه در بدنش می خزد، می میرد
 3. هر که ببیند مورچه ها از تنهایی بیرون می آیند، مضطرب می شود
 4. هر که ببیند مورچه ها از خانه بیرون می آیند، خانواده اش می میرند. و اگر مورچه بال داشته باشد نشان دهنده مرگ بسیاری از سربازان است
 5. هر که ببیند مورچه ها با غذا وارد خانه او می شوند، خیر خانه اش را زیاد می کند
 6. هر که دید مورچه ها با غذا از خانه اش بیرون آمدند، فقیر شد. و خروج مورچه ها از بینی و گوش یا سایر اعضای بدن در حالی که از این امر خوشحال می شوند نشان دهنده شهادت بیننده است.
 7. هر که دید مورچه ها را می کشد به خاطر قوم ضعیف گناه کرده است. و هر که سخنان مورچه ها را بشنود و شایسته امارت باشد به آن می رسد و الا به باروری و نیکی می رسد.
 8. مورچه های بزرگ برای کشتن جنگجویان و مرگ بیماران و کسانی هستند که می خواهند خستگی و از دست دادن خود را به سفر بروند.

تعبیر کشتن مورچه ها در خواب

می گویند هر کس در خواب ببیند مورچه ها را بی دلیل می کشد به خاطر قوم ضعیفی مرتکب گناه می شود و اگر به خاطر یا برای دفاع از خود مورچه ها را بکشد با دیگران مرتکب گناه می شود. از خود دفاع کند، اما بزرگتر از آن چیزی است که در گناه انتظار می رود.

تعبیر خواب مورچه در داخل خانه

در مبحثی دیگر برای توضیح ورود و خروج مورچه از خانه یا بدن توضیح دادیم که وقتی مورچه با حمل یا بدون چیزی وارد خانه می شود نشان دهنده خیر است و برعکس آن چیزی است که اگر از آن اتفاق خارج شود منفور است. خانه چیزی را حمل می‌کند یا نمی‌برد، اما اگر مورچه‌ها به وفور در داخل خانه پیدا شوند، نشان‌دهنده تعداد فرزندان اوست و توضیح می‌دهند که مورچه‌ها داخل خانه هستند و فراوانی آنها نشان‌دهنده برکت، خیر، پول یا سربازان برای سلطان

مورچه ها در خواب وارد خانه و خارج می شوند

و اما کسی که مورچه را در جایی ببیند که معمول نیست یا انسان زیاد از آن استفاده نمی کند یا در انباری متروک است، ستوده مردم آن مکان و اطرافیان نیست.

تفسیر مورچه در غذا

ابن سیرین، النابلسی و ابن شاهین تقریباً متفق القول با اختلاف جزئی تفسیر می کنند که دیدن مورچه در هر نوع غذا یا خوراکی نشان دهنده گرانی این کالا در مدت کوتاهی است یا اینکه این کالا خرج و قطع می شود. خارج از بازار یا با فروشندگان

دیدن مورچه ها که غذا، غذا یا گندم حمل می کنند

و اما کسى که خود مورچه را ببیند که در دهانش غذا مى‏برد و از آن متحیر مى‏شود، توضیح مى‏دهند که او روزى‏طلبى است که در خواسته‏اش کوشا است و به فکر و خیال خود آرامش دهد که خدا تقسیم کرد. عشق او و برای او نوشته شده است و هیچ کس دیگری آن را نخواهد گرفت.

تعبیر مورچه های قرمز کوچک یا بزرگ

هر کس ببیند که مورچه های سرخ و انواع دیگر از لانه اش بیرون می آیند غمگین می شود، اما اگر ببیند مورچه های بزرگ برای رزمندگان است، توضیح می دهند که کشته می شوند و مریض می میرند. و برای کسانی که قصد سفر دارند در تمام موارد رویای مورچه های بزرگ ضرر و خستگی است.

دیدن ورود و خروج مورچه های بزرگ به خانه

در تعبیر ورود مورچه ها به خانه و یا حمل غذا به خانه اشاره به آمدن رزق و شادی است که در این خانه وارد می شود و شادی و خیر این خانه زیاد می شود پدر و مادر اما اگر برای مورچه ها بال باشد همانطور که هستند. از خانه بیرون بیایید، سپس رویا سراسر کشور را در بر می گیرد که با توجه به فراوانی مورچه ها در خواب، نشان دهنده مرگ بسیاری از سربازان است.

مورچه های قرمز بزرگ یا کوچک در خواب اثر ابن سیرین

اما اگر انسان مریض باشد، دید او نسبت به مورچه ها تا حدودی متفاوت است، اگر ببیند که مورچه ها در بدن او خزیده و از هر جای بدنش بیرون می آیند، می میرد و اگر ببیند مورچه ها در اطراف پرواز می کنند، همین طور است. او یا اطراف رختخوابش، و اگر مریض نباشد، مورچه را روی تخت ببیند، اگر ببیند در حال پرواز است، دلالت بر مسافرت و رزق و روزی و باروری دارد، زیرا هر جا پیدا شود، دلالت بر نیکی دارد.

و اگر در خواب مورچه از دهان و گوش یا بینی انسان بیرون آید و او به آن خرسند شود، مژده است زیرا بیننده شهید می شود.

دیدن کشتن مورچه های بزرگ در خواب

 1. هر کس مورچه ها را بکشد، چه کوچک و چه بزرگ، به خاطر قوم ضعیف گناه کبیره کرده است، یا به خاطر ستم به قوم ضعیف مرتکب گناه شده است.
 2. هر کس در خواب با مورچه صحبت کند یا صدای آن را بشنود، بیانگر خیر و باروری و رزق و نیکی بسیار است.
 3. هر كه سخنان مورچه ها را شنيد و شايسته مقام و ترفيعي بود كه در زندگي واقعي خود به دست آورد

تعبیر مورچه ها – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا