تعبیر درد اعصاب در خواب – دیدن عصب در خواب

اعصاب در خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر اعصاب در خواب زن باردار اعصاب

تعبیر عصب در خواب

اعصاب در خواب مؤلف امر انسان است و هر که در اعصابش درد بیابد مضطر و اندوهگین شود کم یا زیاد شده باز تعبیر به آنچه دلالت می کند.

تعبیر درد عصبی در خواب

هر که در اعصابش درد بیابد مضطر و اندوهگین می شود و اگر اعصابش قطع شود کارش پراکنده می شود و اگر مریض باشد عمرش تمام می شود. اعصاب سرور بدن انسان است و نشان دهنده تقوا و وسیله رزق و روزی و باند اهل بیت است.

تعبیر اعصاب در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا