تعبیر نخ در دهان در خواب، در خواب چیزی از دهان من بیرون می آید.

بیرون آمدن نخ ها از دهان در خواب زن باردار مجرد موی سر برای ابن سیرین از دهانم بیرون می آید خواب دیدم نخی از دهانم می کشم.

توضیح بیرون آمدن نخ، مو یا طناب از دهان

 1. بیرون آمدن مو از دهان در خواب نشان دهنده طول عمر است و بیرون آمدن نخ از دهان نیز نشان دهنده طول عمر است.
 2. اگر در خواب ببینید که در خواب نخی از دهان بیرون می‌کشید و نخ دراز و ناتمام است، به این معنی است که شما تحت تأثیر جادو قرار گرفته‌اید.
 3. ممکن است مربوط به شک در دین باشد که مسلمان معتقد باشد یکی از کارهایی که انجام می دهد جایز است یا یکی از چیزهایی که از حرام بودن آن آگاه نیست یا از آن غافل است و نمی دهد. هر ملاحظه ای
 4. ممکن است مربوط به پرهیز از ارتکاب گناه و التزام به دین یا اصلاح آنچه در باطن شک است یا صفت نفاق باشد و از آن توبه کرده و خود را به حرام بودن آن متقاعد کرده باشد.
 5. ممکن است به مژده چنگ زدن به دست و امین ترین و پایبندی به ایمان و بیرون راندن آنچه در دلش از نفاق یا شک بود و آغازی دوباره نزد پروردگارش باشد.
 6. بیرون آمدن طناب از دهان انسان در خواب، لزومی ندارد، همچنان که امر ثابتی نیست که مورد توجه قرار گیرد، بلکه بر حسب محل سیاق آن در بینش می آید. .
 7. ریسمان معانی بسیاری دارد که بی شمار است و بارزترین معانی آن نشانه تمسّک به خداوند متعال است و این تحصن شامل هر آنچه مربوط به توحید و اعتقاد است می شود.
 8. جزء دوم نیز از معانی آن می آید، اگر از دهان انسان بر حسب نوع طناب بیرون آید اگر از مو باشد، نشانه سحر است.
 9. و اگر از نور باشد، نشانه قرآن است و اگر از پشم باشد، نشانه دین و دلالت بر طهارت روح است.
 10. و اگر از موی مار یا زیر بغل باشد دلالت بر سوگند کذب خدای ناکرده و نیز دلالت بر ازدواج و ولایت دارد.
 11. هر که در خواب ببیند مو یا نخی از گلویش بیرون می‌آید، آن را دراز می‌کند و قطع نمی‌کند و کاملاً بیرون نمی‌آید، پس عمرش طولانی و دعوای او با رئیسش خواهد بود. گورخر است، علمش زیاد می شود و گلوی پسر آدم نشانگر مجرای خانه و چاه آن است.

چشم انداز موضوعی که از دهان YouTube خارج می شود

رویایی که یک ریسمان از دهانش بیرون کشید – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا