تعبیر گچ در خواب دیدن گچ در خواب

معنی گچ برای مجرد، برای متاهل، برای باردار، برای مطلقه، چه سفید رنگ طبی، نوشتن روی تخته سبز سیاه، اسکن تخته سیاه برای ابن سیرین و غیره

تعبیر خواب گچ ابن سیرین

گچ نشان دهنده غم و اندوه و خوردن آن نشان دهنده ضرر پادشاه است

نوشتن با گچ بر تخته سیاه به این معنی است که بیننده خواب شخصی است که مورد علاقه و محبوبیت دیگران است، نوشتن با گچ بر تخته به این معنی است که بیننده خواب دچار بدبختی و اقبال می شود، اگر زنی در خواب ببیند که صورتش را با گچ سفید می کند. این بدان معنی است که او برای جلب طرفداران نقشه می کشد.اگر خواب ببیند که از گچ روی تخته سیاه استفاده می کند با تشویق مردمی مواجه می شوید مگر اینکه تخته سیاه باشد.در این صورت نشان دهنده بدشانسی است.هرکس دید که گچ در دست دارد و آن را محکم نگه می داشت.این نشان دهنده ناامیدی و شکست در امر مورد نظر است.

تعبیر نوشتن روی تخته در خواب

هر کس ببیند که با گچ سفید روی تخته سیاه می نویسد، این نشان دهنده کاهش وضعیت سلامتی بیمار است.

هر کس دید که با گچ سفید روی تخته سیاه یا دیوار می نویسد، این نشان دهنده چیزهای خوب و راه حل مشکلات است، اما این راه حل ها طولانی نخواهد بود.

تعبیر تخته سیاه در خواب

هیئت مدیره

تعبیر پاک کردن تخته سیاه در خواب

یک دستمال پاک کن تخته سیاه را به وقوع قریب الوقوع تغییرات در افکار صاحب رویا و وضعیت روانی او توضیح می دهد.

تعبیر تمیز کردن تخته سیاه در خواب

نشان دهنده وجود موانع و مشکلات دشوار در زندگی صاحب خواب است، به خصوص اگر بازده مالی مشخص و مشخصی داشته باشد.

تفسیر چشم انداز نوشتن با گچ

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا