تعبیر خانواده در خواب دیدن خانواده در خواب

دیدن خانواده یا اقوامم که در خانه جمع شده اند، خواه خانواده شوهر، چه مهمانان، چه ملاقات اقوام در ضیافت مجرد برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای ابن سیرین.

تعبیر خانواده در خواب

تعبیر جمع شدن خانواده در خانه یا دیدن افراد خانواده در حال اجتماع، صحبت کردن، داد و فریاد، غذا خوردن و یا انجام کار پسندیده یا ناپسند، همه اینها باعث می شود که تفسیر بین خیر و شر آن گونه که مفسرین بیان کرده اند، تفسیر کند.

تفسیر گردهمایی خانوادگی خانوادگی در خانه

هر کس ببیند که پدر و مادر ساکنان یک خانه در خانه حضور دارند و آنها را ببیند که مثل یک زندگی عادی از جایی به جای دیگر حرکت می کنند، مژده ای به او می رسد که به نفع خانواده اش باشد. پدر و مادر با افرادی از خانواده هستند که در یک خانه زندگی نمی کنند، در صورت خوشحالی، شادی برای خانواده یا ازدواج برای بیننده است، و اگر موضوع آنها ناراحت کننده به نظر می رسد، مرگ مردی است. شخصی که برای همه عزیز است یا جدایی کسی که از آنها محافظت می کرد یا پول زیادی از دست می داد.

اما اگر پدر و مادر در جایی از خانه نشسته یا ایستاده جمع شوند و در مورد امور خود صحبت کنند، اگر چهره یا گفتار یا حالشان حکایت از خوبی داشته باشد برای بیننده خیر و خوشی می آورد و اگر حالشان نشان دهد. بدبختی یا غم و اندوه، آنگاه به بیننده با سختی، بیماری یا مصیبت اشاره دارد، اگر خویشاوندانی باشند که ساکن خانه نباشند و در نشستنشان خوشایند باشد، خیر و صلاح در خانواده حاکم است و به آن بسنده نمی شود. بیننده، و همچنین غم و اندوه.

و چون دیدی پدر و مادر در خانه برای خوردن غذا جمع شده اند، اگر همه ساکن یک خانه باشند، رزق و روزی وسیع و خیری بر آنها غالب می شود، و اگر خویشاوندانی از بیرون خانه با آنها باشند، خير و رزق نصيب خويشاوندان مي شود و اگر غريبان باشند عامل يا شريك اين خير خواهند بود و اگر بيننده اطعام كننده باشد، امر اهل بيت براي اوست. پول و خوبی در دست اوست.

و اما کسى که پدر و مادر را همه به او نگاه کنند، اگر شادى باشد، تحقق آرزوى اوست، سعادت یا ازدواج، و اگر با ناراحتى به او بنگرند، بیمارى و بلا است. یا جدایی عزیزی از او در زندگی اش.

اگر شخصی رویای خانواده هماهنگ و شاد خود را ببیند، این نماد سلامت فراوان و شرایط آسان است. اما اگر بیماری یا اختلاف وجود داشته باشد، این غم و اندوه و ناامیدی را نشان می دهد

تعبیر افزایش تعداد اعضای خانواده در خواب

اگر خواب دیدید اعضای خانواده خود را افزایش می دهید، ممکن است به معنای شکست در برخی از پروژه های شما و موفقیت در برخی دیگر باشد. اگر در خواب دیدید که کار خود افزایش یافته است، این نشان می دهد که بر مشکلات موجود غلبه خواهید کرد

دیدگاه ابن سیرین از خانواده – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا