تعبیر مرغ خوردن در خواب دیدن مرغ در خواب

مطالب: جوجه در خواب نوشته ابن سیرین جوجه کبابی جوجه مرغ پخته شده گوشت مرغ برای دختر مجرد برای زن متاهل برای باردار

تعبیر خواب مرغ خوردن برای ابن سیرین

 1. خوردن گوشت مرغ و غاز برای همه افراد مفید است، زیرا گوشت مرغ حاکی از فایده زنان خاص آن است، زیرا مرغ در زایمان و راه رفتن شبیه زنان است.
 2. خوردن گوشت مرغ در خواب خوب است و فال نیک است. زیرا گوشت مرغ نمادی از منفعت زنان است، زیرا مرغ در زایمان و راه رفتن شبیه زنان است.
 3. هر که ببیند جوجه مرغ خام می خورد، از بزرگواران بندگان غیبت کرده است.
 4. و ران مرغ در خواب خوب خورده است، زیرا دلالت بر نیکی زن یا نیکی زندگی مشترک او دارد.
 5. دیدن مرغ و خوردن آن در خواب، فال نیک و نیکی است که به نفع بیننده است.
 6. و دیدن مرغ کبابی یا سرخ شده به معنای به دست آوردن پول یا سود است اما بعد از سختی و تلاش
 7. و هر که ببیند مرغ خام می خورد، یعنی با زبان از مردم غیبت می کند.
 8. به طور کلی دیدن گوشت مرغ در خواب به معنای بدست آوردن پول زیاد است
 9. در مورد رؤیت خوردن سر مرغ، مرگ زنی نزدیک به بیننده یا همسایه را به تصویر می کشد.
 10. دیدن خوردن سینه مرغ به معنای یافتن شغل، کار یا مسافرت است
 11. دیدن خوردن ساق یا پای مرغ، رفتن به یک مکان بد و خلوت است
 12. شخصی که در خواب مرغ پخته می بیند، نشانه اعتدال در امور خانه و وضعیت مالی است
 13. و مرغ پخته شده در خواب زن متاهل نماد ثبات خانه است
 14. دیدن مرغ پخته در خواب زن حامله مژده نوزاد پسر است
 15. و در خواب زن مجرد با مردی توانا وعده ازدواج می دهد
 16. مرغ کبابی در خواب نمادی از شنیدن خبرهای بد ناراحت کننده است
 17. او در خواب متاهلی است که نمادی از اشتغال او به امور خانه و اداره اش است
 18. و در خواب مرد به معنای دریافت پول از منبع مشکوک است

هر کس در خواب گوشت مرغ بخورد از زنان سود می برد و هر کس در خواب گوشت مرغ بخورد عاقبت او بهشت ​​است و دیدن تکه های گوشت در خواب ممکن است اشاره به رزق و سختی عاجل و تحریک شهوت باشد.

دیدن مرغ کبابی و پخته در خواب

 1. خوردن گوشت مرغ پخته در خواب، بیانگر رزق و روزی و نیکی با کمترین خستگی است و به دوران خوب و خوشی نیز اشاره دارد.
 2. دیدن مرغ کبابی در خواب بیانگر سود مالی و پیشرفت در سطح حرفه ای است، به خصوص اگر خواب بیننده دوران سختی را پشت سر می گذارد.
 3. دیدن خوردن سینه مرغ در خواب بیانگر احتمال تغییر مثبت در کار، مسافرت یا به دست آوردن فرصتی جدید است
 4. خوردن ران مرغ در خواب بیانگر همسری نیکو، خوش قلب، حسن شهرت و اخلاق نیک است.
 5. وجود مرغ پخته در قابلمه نیز نشان از زوال بدهی دارد
 6. برای زن متاهل دیدن مرغ پخته در خواب نشانه ثبات در خانه است
 7. برای زن باردار، مرغ پخته در خواب، نشانه تولد فرزند پسر است
 8. در مورد زن مجرد، مرغ کبابی در خواب نماد نزدیکی به فردی است که قابل اعتماد است و زندگی مناسبی را برای او تضمین می کند.

تعبیر مرغ در خواب یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا