تعبیر سین در خواب دیدن سینه در خواب

معنی جعبه های دختر مجرد، زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، مقوایی یا طلا، آهن، چوب، هدیه سیاه سفید، آهن، نقره، نو، پاره شده به ابن سیرین. ، امام صادق و غیره

تعبیر سینه در خواب ابن سیرین

او زن یا کنیز است و قیروانی به زبان خود صندوق را ذکر کرده و آن را تابوت نامیده و گفته است که به منزل و زن و دکان و صندوق و انبار او و همچنین آستانه اشاره دارد. سینه او غنیمت است و اگر زنش حامله بود و پسری به دنیا آورد و اگر کالایی داشت که از دست داده یا پشیمان شد و به این ترتیب.

ابن سیرین می گوید: صندوق در خواب، زن یا کنیز را نشان می دهد و صندوق را در قدیم به نام تابوت می گفتند، خیر بسیار است که نماد پسر یا پول است و آنچه از آن بیرون می آید. جعبه از شر شری است که در کمین و کمین بیننده است، مانند خروج مار یا عقرب و غیره از شر.

دیدن سینه پر از فضل و برکت رزق و روزی بسیار است و دیدن سینه از طلا مژده حاملگی است و این آرزوی زن است.

یا ترس بیننده از دشمن برای او یا بشارت دهنده امداد و نجات و یا بازگشت غایب و دیدن نشستن بر تابوت حکایت از وجود اختلاف و رقابت در زندگی بیننده دارد و خیر. بشارت پیروزی و برآورده شدن خواسته او و دیدن جعبه بسته نماد مرد یا حاکم است.

تعبیر خواب جعبه در خواب توسط نابلسی

او در خواب زنی زیبا یا کنیز است و صندوق نشان دهنده خانه، زن یا مغازه مرد است، صندوق برای مجرد و ثروت برای فقیر و صندوق سفر، سفر یا سفیر است.

تعبیر خواب صندوق در خواب ابن شاهین

صندوق را زن تعبیر می کند و گفته می شود که صندوق دارای جلال و اعتبار است همسرش به طور کلی بینش صندوق به چهار صورت تعبیر می شود: شرافت، حیثیت، رتبه و زن.

نماد سینه در خواب

سینه در خواب زن یا کنیز زیباست و صندوق نشان دهنده خانه مرد، زن و دارایی اوست و نمادی از احساس بی امیدی است که صاحب آن را به انزوا از دیگران سوق می دهد.

دیدن سینه در خواب دختر مجرد

دیدن دختر مجرد یا مجردی که در خواب سینه دارد، نشانه ازدواج او با مردی است که صاحب نفوذ و منزلت است و کسی که در خواب ببیند طلا یا جواهر و جواهرات را از صندوق بیرون می آورد. مژده ازدواج با یک تاجر یا یک مرد ثروتمند او روزها و دغدغه های زیادی دارد

زن مجردی که در خواب ببیند که سینه دارد، زن صاحب اعتبار و نفوذ خواهد بود و زنی که در خواب ببیند که از صندوق طلا و نقره یا جواهرات بیرون می آورد. سپس با تاجر یا مردی ثروتمند ازدواج می کند و زنی که در خواب می بیند که سینه سنگینی به دوش می کشد، سپس ازدواج می کند مردی که بر دوش قرض یا نگرانی است.

تعبیر جعبه در خواب زن متاهل

و اما زن شوهرداری که در خواب می بیند که در خانه اش صندوقی است، این خبر از رزق و روزی و فرزندان می دهد و دیدن جعبه خالی زن، نماد خانه ای بدون فرزند یا عبادت و اطاعت است و دیدن جعبه در بسته نماد آن است که شوهر او فردی بسیار با احتیاط و همچنین فردی موفق در کار خود است.

دیدن سینه سنگین اگر رنگش سیاه باشد ناراحتی و غم و اندوه است و اگر صندوق آهنی باشد نماد عزم و قدرت و اگر صندوقی از طلا باشد مژده بارداری است و دیدن صندوق چوبی نماد است. پول یا مسافرت

صندوق برای زن شوهردار خانه اوست که در تعبیر خوب است و دلالت بر رزق یا فرزند دارد و صندوق خالی در خواب زن شوهردار خانه ای است خالی از عبادت مرد یا شرافت و صندوق بسته یک شوهر با احتیاط که در کار و کسب درآمد موفق است. و سينه سنگين اگر در خواب سياه باشد پريشاني و اندوه است و اگر از آهن باشد غضب شديد و اگر از طلا باشد بار نزديك است و صندوق چوبي سفر يا مال است.

دیدن سینه در خواب زن حامله

و اما زن حامله ای که در خواب می بیند که سینه دارد، مژده فرزند ذکور است و نیز دیدن سینه بشارت دهنده خیر و ایمنی و ایمنی و زایمان آسان است ان شاء الله.

و اما زن حامله ای که در خواب ببیند سینه دارد، پسری به دنیا می آورد و سینه در خواب زن حامله، بشارتی است که سلامت جنین و زایمان آسان را بشارت می دهد.

دیدن هدایای صندوق در خواب

بعضی ها در خواب می بینند که شخصی جعبه ای به او می دهد، بنابراین معنای این خواب این است که این شخص خبر خوشحال کننده یا پیامی از غایب می شنود و در خواب مجردی را می بیند که گویی دختری به او می دهد. یک جعبه، این نماد عشق و محبت است و با دیدن یک فرد مجرد، جعبه ای را به او می دهد که یک حلقه طلا روی آن قرار دارد و خبر نامزدی او را می دهد.

زنی مجرد با دیدن جعبه ای با کفش، خبر ازدواج زودهنگام او را می دهد، در مورد دیدن جعبه ای حاوی حیوان خانگی مانند پرنده یا گربه، این خبر از ملاقات با شخصی عزیز و عزیز بیننده می باشد.

دیدن سینه دوزی در خواب

و اما ديدن سينه طلا دوزي در خواب، در خواب زن مژده است و در خواب مرد، شنيدن اخبار ناخوشايند را گوشزد مي كند، ديدن سينه پر از طلا در خواب مرد، حكايت از خستگي و زحمت و تلاش در به دست آوردن دارد. پول و رزق برای متاهل

دیدن جعبه چوبی در خواب

دیدن جعبه چوبی در خواب بیانگر مردی قوی، موفق، با احتیاط است و دیدن او در خواب زن مژده پس از خستگی و سختی است و دیدن جعبه چوبی باز نماد مرد یا شوهری اسراف کننده و دیدن جعبه چوبی پر از پول نشان دهنده خانه ای پر از شادی و شادی است و ممکن است نوید ازدواج با مجردها باشد.

*سینه آهنی یا مسی در خواب

در مورد جعبه آهنی، نشان دهنده قدرت، عزم، اراده و اختیار است.

*جعبه کاغذی در خواب

دیدن جعبه کاغذی یا مقوایی در خواب مطلوب نیست، مخصوصاً اگر خالی باشد، زیرا نشان دهنده کمبود منابع و پول، خستگی، زحمت و تلاش در جمع آوری پول است.موفق و اگر پر از لباس باشد. یا اثاثیه، خبر از ازدواج می دهد، در خواب مجرد و مجرد

دیدن جعبه سیاه در خواب

جعبه سیاه نماد نگرانی ها، مشکلات، غم ها یا شنیدن اخبار ناراحت کننده و ناراحت کننده است.

تعبیر قفسه سینه در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا