تعبیر طب در خواب – دیدن دارو در خواب

معنی داروها برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، چه قرص بخورند، چه مرهم بگذارند، چه مشروب بخورند، چه آمپول طبی و غیره از ابن سیرین.

تعبیر طب در خواب ابن سیرین

دیدن دارو در خواب، دلیل بر صلاح الدین است، زیرا نشانه علم و سود است. اگر انسان در خواب دارو ببیند و با وجود نیاز به آن نرسد، بیانگر انحراف از حق است. اما اگر دارویی را ببیند که مزه و بوی خوش دارد، مژده است برای مجرد ازدواج، نازا حامله، و فقیر دارای ثروت، اما اگر دارو مزه ناخوشایندی داشته باشد، نشان دهنده مواجهه با بیماری خفیف (مثلاً سرماخوردگی).

همچنین داروی معلق (مصرف قاشق) در خواب اشاره به توحید و تصدیق شهادت دارد، پس هشداری است برای بیننده خواب و دعوتی برای تقرب به خداوند متعال. در مورد داروی مفقود شده (پودر) به طمع و بخل و کوچک شدن در جهان اشاره دارد. در حالی که نوشیدنی حاکی از رزق بسیار است. طب جوشان نیز اشاره به فایده توسط بنده دارد.

اما هر که ببیند به اجبار دوا را فرو می‌خورد، نشانگر سختی و اجبار به تعلیم، دین یا ارشاد است، چنانکه ناظر به اجبار گنهکار به توبه است، و اگر ببیند که داروی زرد می‌نوشد، دلالت بر آن دارد که او در معرض یک بیماری سلامتی قرار خواهد گرفت.

طبابت در خواب صلاح در دین است. هر کس برای اصلاح بدنش دارو بنوشد، دین خود را درست می کند. و هر که در خواب دارو بخورد، دلیل بر علم و پند و بهره او از علم است، و اگر نخورد از حق منحرف شده، با تجاوز خود می ایستد. اگر در خواب دارویی بخورد که بوی خوش می دهد، بیانگر ازدواج با مجرد، فرزند با نازا و ثروت با فقیر است. شاید دارو دلالت بر دارویی دارد که از آن نوشته شده است، همچنان که دارو بر دارو دلالت می کند. توحید والملاق و تصدیق شهادت یا منفعت از یک سو با اشاره به او. و الصفس حرص و انقباض بر دنیا، و نوشیدنی رزق است. و آنچه بلعیده می شود، اجبار بر گنهکار به توبه و بر کافر تبدیل و برای جاهل به طلب علم است. و اما آنچه زنان برای حیض و غیر آن تحمل می کنند، یعنی برای دختر مجرد و شوهر و برای فرزند نازا. استقامت با فتیله تجسس اخبار و آشنایی با اسرار است. و هر که ببیند برای شفای بیماری خود مسهل می نوشد، به قدر قوت و خطرش قرض خود را به اندازه ای که تندرستی در او کار می کند، درست می کند و به قدر کارش به او آب می دهد. در آن، و اگر کار نکند، حسن قرضش از بین می رود و برایش کامل نمی شود. و هر کس در خواب ببیند که از شراب خود سلامتی می خواهد، زندگی دنیوی خود را اصلاح می کند. و هر کس ببیند که چشم خود را شفا می دهد، دین خود را اصلاح می کند. و هر نوشیدنی زرد در بینایی نشانه بیماری است. و هر دارویی که آشامیدنی یا خوردن آن آسان باشد دلیل بر بهبودی بیمار است و پرهیز از آنچه به او ضرر می رساند صحیح است. در مورد دارو، طعم ناخوشایندی دارد، بیماری ساده ای است که به دنبال آن درمان می شود. می گفتند نوشیدنی های خوش مزه، آسان برای نوشیدن و خوردن، برای ثروتمندان مفید است و برای فقرا بد است. تعبیر آنچه با دارو از شخص خارج می شود، با تعبیر آنچه بدون دارو بیرون می آید یکسان نیست

اگر دارو در خواب مزه خوبی داشته باشد، نشان دهنده این است که دچار مشکل خواهید شد، اما پس از مدت کوتاهی امور شما بهبود می یابد. اگر طعم دارو ناخوشایند باشد، این پیش بینی می کند که شما از یک بیماری دائمی یا غم و اندوه عمیق رنج خواهید برد. اگر خواب ببینید که به دیگران دارو می دهید، به این معنی است که برای آسیب رساندن به شخصی که به شما اعتماد دارد، تلاش می کنید

اگر خواب ببینید برای غلبه بر بیماری خود به داروی مجاز متوسل شده اید، این بدان معنی است که برای رسیدن به ثروت به راه های ناامیدانه متوسل خواهید شد، اما در این امر موفق خواهید شد و حسادت خود را غلبه خواهید کرد. اگر خواب دیدید که یک داروی مجاز می بینید یا می سازید، به این معنی است که سطح پایین خود را به مقام های بالایی می رسانید که خواب آن را هم نمی دیدید.

اگر در خواب قرص بخورید، بیانگر این است که در قبال مردم مسئول خواهید بود و باعث نگرانی و اضطراب شما می شود، اگر این قرص ها را به دیگران بدهید، دیگران شما را از گستاخی شما نجات می دهند.

اگر در خواب دیدید که داروی جادوگری مصرف می‌کنید، پیش‌بینی می‌کند که ممکن است بیماری به شما مبتلا شود. با مشکلاتی مواجه خواهید شد که باید با پشتکار در انجام وظیفه بر این مشکلات غلبه کنید. اگر در خواب آگهی یک داروی شارلاتان را بخوانید، به معنای شرکت بدی است که به شما آسیب می رساند و برای شما مشکل ایجاد می کند.

تعبیر گرفتن دارو از شخصی در خواب

اهل تعبیر گفته اند که دیدن شخصی که در خواب از یکی از افراد شناخته شده بیننده دارو می گیرد، نشانه خیر و فال نیک است که بیننده در واقعیت خود می یابد، خواه بیننده مرد باشد یا زن. و این بر خلاف آن است که بیننده در خواب به شخصی دارو بدهد.از یک فرد مشهور بینش او حاکی از منفعت و پول و قدرت و قضاوت و مقام بلندی است که این شخص در زندگی واقعی خود به دست می آورد.شاید منشأ آن وجوه و صاحب منفعتی که بیننده در بیداری دارد، همان کسی است که در خواب به بیننده دارو داده است.

و شخصی که دارو را از یک دولت یا شخصی که مسئول مدیریت آن است مصرف می کند، این بینش به منفعتی اشاره دارد که بیننده از وضعیت خود به دست می آورد، چه در موقعیتی که به دست می آورد، چه ارتقاء در کارش، یا کمک هزینه ای که در اختیار دارد، یا مبالغی که به دلایل مختلف به دست آمده است.

تعبیر دادن دارو به مریض در خواب

در پاراگراف قبلی خود اشاره کردیم که دیدن دارویی که در خواب به انسان داده می شود، نشانه فال بد و بدی است که بیانگر وقوع برخی حوادث نامطلوب در بیداری است. واقعیت، و یا اینکه آنها چیزهای ارزشمندی هستند که بیننده در بیداری در اختیار دارد، از او گم می شود و در حالت بدی قرار می گیرد.

و کسى که در خواب ببیند که به مرده دوا مى‏دهد، بعد بینش در تعبیر آن دو معنا دارد، ممکن است معنى اول اشاره به مصیبت فراق و مرگى باشد که ممکن است به یکى از نزدیکان بیننده برسد. و کسانی که او را در بیداری دوست دارند و غالباً این غایب یا پیر است یا مریض.معنای دوم این است که ممکن است اشاره به بهره مندی مرده از حسنات بیننده در بیداری باشد، مخصوصاً اگر متوفی باشد. در خواب از بیننده دارو گرفت و خودش گرفت.

تعبیر نوشیدن دارو یا خوردن دارو در خواب

امام ابن سیرین رحمه الله موارد زیادی را که در دیدن طب ذکر شد ذکر فرمودند داروی زرد چه به صورت قرص باشد و چه به صورت نوشیدنی مایع دلالت بر بیماری و مرض دارد یعنی آن که یکی باشد. هر کس در خواب ببیند که داروی زرد را مصرف می کند، چه قرص باشد و چه نوشیدنی، پس دیدن آن نشان دهنده بیماری و بیماری است که در واقعیت به خواب بیننده مبتلا می شود و دارویی که در خواب به راحتی می خورد بدون آن. داشتن مزه نامطلوب، پس دیدن آن نشان دهنده بهبودی است، ان شاء الله از بیماری، اما اگر بیننده در حقیقت خود بیمار نباشد، در بیداری از چیزهایی که به او آسیب می رساند اجتناب می کند.

و کسى که در خواب ببیند که داروى مصرف مى‏کند که مزه‏ى ناپسند آن است، رؤیت او نشان مى‏دهد که در بیدارى به یکی از بیماری‏ها مبتلا شده است، ولى این مرض طولى نمى‏کشد تا بیننده بهبود یابد. انشاء الله گفت: برای کسی که خوردن آن را در خواب دید و از ثروتمندان واقع شد، رؤیت خوبی است.

و کسى که در خواب ببیند که در خواب به قصد بهبودى دارو مصرف کرد و دید که حالش خوب شد و مرضش شفا یافت، این رؤیت حاکى از صلاح و راست گویی و استحکام دین و ایمان است. در بیداری قوت دین اگر مزه دارو ناخوشایند باشد دیدن آن نشان دهنده بیماری است ولی اگر مزه خوبی داشته باشد و ناخوشایند نباشد و خوردن آن آسان نباشد شفا و شفای بیماری یا اجتناب از بعضی چیزها است. که سلامت بیننده را از بین می برد و او را در بیداری بیمار می کند و اگر کسی در خواب ببیند که بیمار است و دارو مصرف می کند، برای شفا است، زیرا دیدن او بیانگر درستی کار او و راستگویی او است. دین در حقیقت اگر در خواب از آن بیماری شفا یابد

تعبیر تزریق در خواب

خواب زدن به سرنگ بیانگر خیر و برکتی است که انسان به دست می آورد و اگر بیمار باشد نشانه بهبودی و سلامتی است. و اما کسی که ببیند دکتر یا پرستاری برایش سرنگ می‌زند، این نشان می‌دهد که گنجی به دست می‌آورد، چه در پول و چه در علم.

تعبیر مرهم در خواب

مرهم در خواب بیانگر دوستی و نیکی جدید است. اگر انسان عادل باشد و در خواب مرهم را ببیند، نشانگر خیر است. اما اگر انسان مفسد باشد نشان دهنده غم و اندوه و نگرانی و فساد است و اگر ببیند مرهم را از بطری می زند، به این معناست که به دروغ قسم می خورد و باید از خدا بترسد و خودداری کند. از دروغ گفتن، اما اگر دختر در خواب مرهم ببیند، این نشان می دهد که کارها برای او آسان می شود.

تعبیر دارو در دهان در خواب

هر کس در خواب ببیند چیزی را در دهانش می گذارد که با آن دارو برایش می آورد، در دینش نیکی است، و اگر از غذا به دست می آورد، در دنیایش نیکی است، و اگر بر او کراهت بی فایده است. پس از آن غم و اندوه است و اگر شیرین و با طعم و بوی خوش باشد، حاکی از خوش گذرانی است.

رویای بیماری، دکتر رفتن، درمان، دکتر، ورود به بیمارستان، مصرف دارو و غیره برای ابن سیرین و نابلسی.

تعبیر خواب درمان در خواب

مفسران گفته اند که دیدن بیمارستان در خواب تعابیر متفاوتی دارد که از نظر جزئیات خواب و شرایط و وضعیت روحی و روانی شخص در خواب متفاوت است و بر این اساس اگر شخصی در خواب ببیند که به آنجا رفته است. بیمارستان در خواب و این شخص در واقع مجروح نمی شود و از هیچ بیماری شکایت نمی کند، پس معنای این نوک پستان او در واقع به ملاقات یک فرد بیمار در بیمارستان می رود.

اگر شخصی در خواب ببیند که به بیمارستان رفته و این شخص مجروح شده و در خواب از بیماری شکایت می کند، این بدان معناست که این شخص در واقعیت دارای اخلاق بد و ریا است.

اگر شخصی در خواب ببیند که به بیمارستان رفته است و این شخص به شدت بیمار است، بیانگر این است که این شخص از عدم پایبندی به امور دینی در واقعیت رنج می برد.

اگر شخصی در خواب ببیند که در بیمارستان بستری است و در حال درمان برای یک بیماری جدی در خواب است، این بدان معنی است که این شخص در واقعیت از سلامت خوبی برخوردار است.

تعبیر خواب در بیمارستان

مفسرین در تعبیر معالجه در بیمارستان گفته اند که کسی که خواب ببیند در بیمارستان است و در خواب مداوا می شود، ممکن است در حقیقت بیمار شود.

مفسران گفته اند: کسی که در خواب ببیند مریضی را که در بیمارستان بستری است عیادت کرده است، یعنی ممکن است خبر ناخوشایندی از نزدیکان خود بشنود که در واقعیت غایب است.

یا خواب ممکن است به شرایط خوب و مسائل شخصی شخص خواب‌آور اشاره داشته باشد

تعبیر خرید دارو در خواب

دیدن خریدن دوا در خواب برای همه، نماد رسیدن پول نیکو و فراوان است و می‌گفتند برای بینندگان رزق و روزی زیاد و برکت است.

تعبیر نوشیدن دارو در خواب

معانی دیدن دارو و طعم آن در خواب همه حکایت از رسیدن خبرهای شاد و مناسبت های شاد برای کسانی است که آن را می بینند، خدا اعلم تعبیر نوشیدن دارو اما طعم آن در خواب برای همه، حکایت از خبر بد و بد است. نگرانی برای کسانی که آن را می بینند و خدا بهتر می داند غلبه بر موانع و از بین رفتن بحران ها و تسهیل شرایط برای کسانی که آن را می بینند.

تعبیر قرص های دارویی در خواب

دیدن قرص در خواب برای دختر نماد خوشبختی در زندگی، شادی و شادی برای کسانی است که قرص را می بینند.معنای دیدن قرص به مقدار زیاد و توزیع آن در بین مردم در خواب همسر به معنای کمک به دیگران و انجام کارهای خیر برای کسانی است که دیدن آنها در خواب همسر، بیانگر افزایش خیر و رزق و برکت و رفع مشکلات و موانع برای هر که می‌بینی است.

تعبیر دادن دارو در خواب

تعبیر دادن دوا در خواب همه اشاره به خبر بد برای کسانی است که آن را می بینند و خدا بهتر می داند تعبیر دارو دادن به بیمار در خواب نماد ضرر و زیان کاری برای کسانی است که آن را می بینند دیدن دارو. برای مرده در خواب بیانگر نیاز این مرده به صدقه و دعا برای او است، دیدن زن باردار برای سلامتی خود و نوزادش در خواب به مردم قرص می دهد و خدا اعلم. شوهری که در خواب به همسرش دارو می دهد، نماد شادی، محبت و ثبات در خانه و خانواده است.معنای دیدن داروی گرفته شده از مرده در خواب همگان به افزایش پول، رزق و روزی و خیر اشاره دارد.خوشبختی، برکت و تسهیل شرایط برای کسانی که آن را می بینند

تعبیر پادزهر در خواب

انار در خواب از ترس در امان است و ابن سیرین رحمه الله نزد مردی آمد و گفت: در خواب دیدم که مار به انگشت شست دستم گزید.

تعبیر واکسیناسیون در خواب

اگر در خواب دیدید که بارور شده اید، بیانگر آن است که به وسوسه های زنان کشیده می شوید که باعث اندوه و درد شما می شود. اگر متوجه شدید که دیگران واکسینه شده‌اند، این نشان می‌دهد که نتوانسته‌اید رضایت داشته باشید و در نتیجه کسب‌وکار و تجارت شما کاهش می‌یابد.

تعبیر خواب مرهم در خواب

و هر که خواب ببیند مرهم گوشت او را از بدنش می خورد، دلالت بر بی پولی و فضل دارد.

برنامه رویایی چشم انداز داروها و رنگ ها. یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا