تعبیر صرافی در خواب

بانکداری تعبیر خواب صراف واریز پول در صرافی کارت صندوق در خواب برای دختر مجرد، مطلقه، باردار، مجرد

ابن سیرین خواب بنکدار: دانشمندی که علمش جز به غرض دنیا سودی نمی برد و اوست که از خرج گفتار و مجادله و نزاع و پرسش و پاسخ به آنچه در دینار است. و درهمهایی را که از نطق منقوش می گیرد و می دهد مانند قاضی و ترازو و قضا و انصاف او دینار دعوای مردم با او است و گفته شد فقیهی است که سؤال می گیرد و با او جواب می دهد. انصاف و تعادل را نگاه کردم و اگر در مخالفانش بود کم شد و اگر کالایی داشت فروخت و از دستش خارج شد وگرنه حادثه ای پیش آمد که باید از او بپرسد. فقیه یا بینایی می بیند که در آن نیاز به پرسشی گویا دارد و در عواقب آنچه ذکر کردیم به سراغ او می آید آنچه را که از گرفتن درهم بیزار و اندوهگین می کند زیرا خانه نگرانی و دلرباترین دلها است و الهام از نام او نشأت می گیرد، مگر اینکه عادت خوبی به درهم دیدن داشته باشد که در طول روزها و زندگی گذشته خود انجام می داد و همچنین اگر طلا می گرفت و درهم می داد، زیرا طلا و نگهبان سرپرستی دارند. و اگر بر درخت گردو بود، ولايت او بر عجم بخيل بود.

رؤیای بانکدار النابلسی: در خواب عالمی است که جز در امور دنیا از علم بهره ای نمی برد و گفته شد که او فقیه است و اگر طلا بگیرد و درهم بدهد، بدی می آید. به او.

ابن شاهین رویه السیرافی: تعبیر صله و دانا و عالم و مجرب و هر که ببیند بانکدار شده است.

بانکدار از صله و علم و دانش و تجربه تعبیر می کند، ابن سیرین گفت: هر که ببیند بانکدار شده است اگر از اهل صالح باشد از اهل علم و قرآن است. گیج است و اگر از اهل دنیا باشد، آن را بر آخرت برمی‌گزیند.»

واریز پول در صرافی – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HWYljmkgZj0

YouTube Debit Card Vision

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا