تعبیر پلیس در خواب تعبیر پلیس در خواب

دید پلیس دختر مجرد و زن متاهل باردار، مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، چه ماشین پلیس در خانه تعقیب شود، چه فرار از پلیس و زندان برای ابن سیرین و …

تعبیر پلیس در خواب

 1. پلیس، گارد یا ژاندارمری نشان دهنده ورود و موفقیت در امتحان است. دیدن پلیس در جاده از خطرات و دسیسه ها در امان است
 2. و هر که ببیند پلیسی جلوی او را بگیرد، تعبیرش این است که مناظره یا امتحان را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
 3. هر کس ببیند پلیسی وارد خانه یا خانه اش می شود در خانه اش از حوادث خانگی مانند آتش سوزی و مانند آن در امان است.
 4. اگر پلیسی را در حال خندان ببیند، این هشدار خطر و دسیسه است.
 5. اگر خوابیده در خواب خود پلیس زن را ببیند، این او را به بازیابی چیزی گمشده تعبیر می کند.
 6. اگر خوابیده در خواب ببیند که با پلیسی غذا می خورد، تعبیرش این است که یکی از اهل بیت به او تهمت می زند یا او را می نگرد یا در موردی با او نزاع می کند.
 7. هر که در خواب ببیند که با پلیسی کشتی می گیرد یا با او می جنگد، این ترس شدید از شکست است.
 8. هر کس او را در حال ایستادن ببیند و به شخص یا گروهی سلام کند، این تعبیر او به پیروزی نزدیک یا پیروزی بزرگ است.
 9. اگر پلیس یک افسر است، یعنی ستاره ها را روی دوش خود حمل می کند، این به معنای موفقیت تاخیری یا شادی تاخیری است.
 10. اگر خوابیده در خواب ببیند که از پلیسی پشیمان است، یعنی با او مشروبات الکلی شریک می شود، این تعبیر او از وارد شدن به خطری است مانند خرید سهام یا هر نوع خرید و فروش که مستلزم سود یا زیان باشد.
 11. هر کس پلیسی را ببیند که از او سؤالات مکرر می پرسد، این تفسیر او از موفقیت های متوالی است. و هر کس ببیند که پلیس یکی از پسرانش را دستگیر می کند، این تعبیر او از ورود آن پسر به اطاعت از پدرش است.
 12. هر کس پلیسی را ببیند که او را تعقیب می کند، این تفسیر او از فرار او از موفقیت و تلاش او برای بی حالی و عدم فعالیت است.
 13. فرار از پلیس در خواب به معنای ترس از آینده و جستجوی خطا و گناه است، اگر پلیس در خواب شخصی را بگیرد توبه می کند یا به او ثواب خیر می دهد.
 14. پلیس راهنمایی و رانندگی در خواب یک مرد خوب و کسی است که به شما کمک می کند تا بر مشکلات و موانع غلبه کنید و یک پلیس راهنمایی و رانندگی یک حاکم عادل یا یک دوست صمیمی است.
 15. تعقیب پلیس، نگهبان یا ارتش در خواب تعقیب فرد را تعبیر می کند، به این معنی که شخصی که در خواب می بیند که ماشین پلیس او را تعقیب می کند، در واقع نفس خود را می بیند که او را تعقیب می کند و او را تعقیب می کند.
 16. اگر کسی در خواب ببیند که به دست پلیس افتاده است تعبیر او به گناه افتادن است و باید آن را رفع کند و همچنین گفته شده است که اگر پلیس کسی را در خواب دستگیر کند ازدواج می کند. زنی که غرورش را تضعیف می کند.
 17. افسر پلیس در خواب ارباب یعنی موجر یا صاحب کسبه است و در خواب حکایت از حسن انجام کار شما دارد و همچنین پدر و سرپرست خانواده است و همچنین گفته شد که انسان دارای اخلاق عالی است و دیدن او در خواب خوب است.
 18. ازدواج با پلیس یا پلیس در خواب به معنای خیر برای کسی است که به دنبال علم یا امرار معاش است و ازدواج با پلیس مجرد به معنای آشنایی با کسی است که او را دوست دارد و تمام زندگی خود را وقف او می کند.
 19. اگر یک پلیس در خواب شما را به نام شما صدا زد، این بدان معنی است که شما در حال تغییر اساسی به سمت موفقیت یا جاه طلبی هستید.
 20. پلیسی که اسلحه، تپانچه یا تفنگ خود را حمل می کند نشان دهنده خبر خوب و در عین حال مهم است و حمل سلاح ممکن است نشان دهنده ارتقاء یا مسئولیت جدید باشد.
 21. هر کس در خواب ببیند که پلیس یا افسر شده است، خود را آماده می کند تا در مؤسسه یا شرکتی مقام عالی بگیرد و شهرت زیادی خواهد داشت.
 22. پلیس در خواب فرشته مرگ است و گفته شد وحشت و توهم است و پلیس اگر با یارانش بیاید وحشت، اندوه، عذاب، خطر، قدرت شیطانی، بدخواهی، بدی از جانب. هوا، و نیش جانوران وحشی.
 23. هر که در خواب ببیند که صاحب شهربانی است، اگر فرمانروا باشد، میان او و رعایا عهد و شروط است.
 24. دیدن پلیس در خواب دلیل بر مرگ پادشاه است و در تعبیر دیدن پلیس گفته اند که نشانه آمدن غم و اندوه و وحشت است.
 25. هر کس در خواب یا خواب ببیند که پلیس یا شهربانی به وفور نزد او آمدند یا پلیس با دستیاران خود از شهربانی نزد او آمدند، این وحشت و ترس و اندوه است و گفته اند که عذاب است. و خطر، صاحب اقتدار، شرور و مردی که بدخواهی و حسد و حیله او را برانند.
 26. اگر خواب ببینید که پلیس می خواهد شما را به اتهامی که شما بی گناه هستید دستگیر کند، پیش بینی می کند که بر حسادت و رقیبان غلبه خواهید کرد و از شر آنها خلاص خواهید شد.
 27. اگر بی گناه نیستید و پلیس شما را دستگیر کرد، باید منتظر یک فصل حوادث تلخ پشت سر هم باشید.
 28. اگر در خواب دیدید که پلیس در حال گشت زنی است، بدانید که در فضایی پر از اضطراب و نگرانی به سر می برید و نگران امور و دغدغه های خود هستید.

دیدن پلیس و پلیس در خواب

 1. وجود این نماد در خواب برای بیننده و ارتباط او با اطرافیانش و از آنها معانی مهمی دارد.
 2. دیدن افراد امنیتی، پلیس یا ژاندارمری در خواب در جاده بیانگر امنیت از خطرات و دسیسه ها است.
 3. و هر کس در خواب توسط پلیس متوقف شود، بیانگر آن است که امتحان یا مسابقه ای را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
 4. و ورود پلیس به خانه در خواب، نشانه ایمن بودن از خطرات است
 5. در مورد دیدن یک پلیس زن در خواب، این نشان دهنده بازیابی چیزی از دست رفته است
 6. غذا خوردن با پلیس در خواب بیانگر این است که شخصی در مجاورت اوست که بر سر چیزی با او دعوا می کند.
 7. مشاجره با پلیس در خواب بیانگر ترس از شکست است.
 8. دیدن پلیس از دور با افراد دیگر در خواب بیانگر پیروزی نزدیک است
 9. نوشیدن شراب با پلیس در خواب، بیانگر ماجراجویی و قمار است، چه از جهت سود و چه از جهت امور دیگر.
 10. و سؤالات مکرر پلیس در خواب ممکن است نشان دهنده موفقیت های مکرر باشد
 11. دیدن پلیسی که در خواب پسر شما را دستگیر می کند، بیانگر ورود او به اطاعت شماست.
 12. و هر کس در خواب دید که پلیسی او را تعقیب می کند، از موفقیت و شواهد بی حالی و تنبلی فرار کرد.
 13. فرار از پلیس در خواب ممکن است نشان دهنده ترس از آینده باشد
 14. ازدواج با پلیس یا پلیس در خواب، برای جوینده علم یا امرار معاش، فال نیک است.
 15. و اگر پلیس در خواب شما را به نام شما صدا زد، نشان دهنده موفقیت است، اما اگر شما را به غیر از نام شما صدا زد، بیانگر خبر ناخوشایندی است.
 16. تعداد زیاد پلیس در خواب ناخوشایند است و نشان دهنده وحشت و ترس است
 17. و اگر پلیس شما را به اتهامی که از آن بی گناه هستید دستگیر کند، نشان دهنده آن است که بر حسودان و کینه وران غلبه کرده اید.
 18. دیدن پلیس در خواب بیانگر امنیت و ایمنی و همچنین توانایی غلبه بر مشکلات و مشکلات است. از هر مشکل و مشکلی که با آن روبه رو می شود، جان سالم به در می برد.
 19. هر کس در خواب دید پلیس را در خواب دید و دید که پلیسی او را متوقف کرد تا از او در مورد مسائلی بپرسد و از او در مورد آنها بازجویی کند، این نشان می دهد که او در واقع وارد یک آزمایش مهم می شود و نتیجه آن برای بیننده خواب مهم است. آینده و اینکه در تمام آزمون ها موفق خواهد شد و همه آنها را پشت سر خواهد گذاشت.
 20. هر کس در خواب دید که پلیس وارد خانه اش می شود، نشانه آن بود که او و تمام اعضای خانواده اش در خانه اش از امنیت و امنیت و آرامش برخوردارند و از هر چه مانع می شود جان سالم به در می برد و در حل همه مشکلات موفق می شود. او ممکن است روبرو شود.
 21. هر کس در خواب ببیند که پلیسی از زنان وارد خانه اش می شود، نشانه آن است که چیز مهمی را در واقعیت گم کرده است، اما آن را می یابد و به زودی به آن می رسد.
 22. هر که در خواب ببیند پلیسی که درجه او بر دوش او مانند عقاب یا چیز دیگری است، نشان دهنده این است که خواب بیننده از دیرباز به چیز مهمی امیدوار بوده و سرانجام این آرزو برآورده می شود.
 23. هر کس در خواب ببیند که با تمام قوا می دود و پلیس پشت سر او می دود، بیانگر این است که او مرتکب گناه می شود، اما توبه می کند و به دین خدا باز می گردد یا در کارش قیام می کند و شرایطش می شود. بهبود برای بهتر شدن
 24. هر کس در خواب ببیند که پلیسی در خواب او را به نام خود صدا می کند، این نشان می دهد که بیننده خواب برای رسیدن به اهداف خاصی تلاش می کرد و در تلاش خود موفق می شود و تمام آرزوهایش برآورده می شود و زندگی او به بهترین وجه می گذرد. .
 25. هر کس در خواب ببیند پلیسی می بیند و این پلیس تفنگ در دست دارد، نشانه آن است که بیننده در آستانه ترفیع در شغل خود است و وظایف شغلی او بیشتر و مهمتر می شود. .
 26. و اما کسی که در خواب می بیند که پلیس شده است، بیانگر آن است که بیننده خواب تمایل و توانایی زیادی برای به عهده گرفتن مسئولیت ها و وظایف محوله دارد و در شغل خود ترفیع می یابد و به آن می رسد. یک مقام بالا
 27. هر کس در خواب دید که متهم است و پلیس او را متهم می کند، اما او بی گناه است و کار اشتباهی انجام نداده است، این نشان می دهد که دشمنان زیادی در اطراف او هستند که سعی می کنند او را به دردسر بیاندازند و قصد دارند برای او بدبختی ایجاد کنند. ، اما او بر آنها غلبه خواهد کرد و از شر آنها جان سالم به در خواهد برد.
 28. هر کس در خواب خود را در حال فرار از دست پلیس دید، اما آنها او را نگرفتند و توانستند از دست پلیس فرار کنند، این فرار در حقیقت از موفقیت فرار کرده بود و در زندگی خود به هیچ موفقیتی دست نخواهد یافت. به دلیل تنبلی و عدم پیگیری زندگی.
 29. هر کس در خواب خود پلیسی را دید و می خندید، نشان می داد که افرادی هستند که از بیننده متنفرند و قصد دارند او را به دردسر بیاندازند و بیننده باید به خوبی مراقب آنها باشد و به آنها توجه کند.
 30. هر کس در خواب دید که با افراد پلیس غذا می خورد، نشانه آن بود که بین او و اعضای خانواده اش مشکلاتی پیش خواهد آمد.
 31. هر کس در خواب خود را در حال دویدن دید در حالی که ماشین پلیس در تعقیب او بود، نشانه آن بود که بیننده خواب در حقیقت فردی متکبر است و اطرافیانش متوجه این موضوع می شوند.

تعبیر خواب پلیس

پلیس در خواب دلیلی بر موفقیت در چیزی است که بیننده به سراغش می آید، اما دیدن پلیسی که شما را متوقف می کند، دلیلی بر موفقیت بیننده نسبت به چیزی است که در آن با کسی درگیری دارد و از او برتری دارد. ، نشانه احساس امنیت و از هرگونه توطئه است.

بینش پلیس به طور کلی گواه امنیت، ایمنی و امنیت است که صاحب این دید احساس می کند.

تعبیر پلیس در یک خواب

اگر دختر مجردی ببیند که در دست پلیس است، دلیل بزرگی است بر نزدیک شدن تاریخ ازدواجش و دید کل پلیس نیز دلیلی بر رضایت پدر از این دختر است. مطیع پدر و مادر است و این راه حل نشان از آن دارد که او از دختران صالح است و تمام تعابیر این خواب مثبت است و ترسی از آن نیست.

تعبیر پلیس در خواب زن متاهل

اگر زن متاهل ببیند که یکی از پلیس ها از او بازجویی می کند، گواه موفقیت کار و زندگی آنهاست.

اما اگر ببیند یکی از پسرانش به دست پلیس افتاد، خوب و دلیل بر این است که او پسری خوب و مطیع است و در آینده همراه خوبی برای آنها خواهد بود و آنها را در معرض هیچ کسی قرار نداده است. مشکلات در زندگی او

تعبیر پلیس در خواب زن باردار

اگر زن حامله ای در خواب ببیند که پلیس از او بازجویی می کند، دلیل بر این است که پسر آینده او خوب و خوش اخلاق خواهد بود، پلیس در خواب زن باردار کور است، بهترین دلیل برای امرار معاش، و اینکه زایمان یک شب و آسان باشد همانطور که جنین خوب و خوب می شود و این همان چیزی است که زن از آن می ترسد باردار در دوران بارداری اما دیدن پلیس در خواب برای او اطمینان خاطر است.

تعبیر استغفار در خواب

و اما بخشش بر عهده كسى است كه از ضرر و زیان و شرف و شرف در امان بپوشد و نیز پسران.

تعبیر خواب شویش

الشویش دیدن در خواب، بیانگر جلال و افتخار است. شاید مؤذن بود

تعبیر نگهبان در خواب

دیدن نگهبان در خواب، بیانگر امنیت و ایمنی، دعا و صدقه پنهان برای انسان از شیطان و حزب اوست. شاید او به سگ اشاره کرد زیرا از خانواده خود محافظت می کند و از آنها در برابر کسانی که آنها را لمس می کنند محافظت می کند

تعبیر پلیس در خواب

اگر در خواب دیدید که پلیس مخفی دنبال شما می رود و از آنچه به شما نسبت داده می شود بی گناه هستید، این بدان معنی است که شانس و افتخار هر روز بیشتر و بیشتر به شما نزدیک می شود. اما اگر در خواب ببينيد كه گناهكار هستيد، به احتمال زياد آبروي خود را در خطر خواهيد يافت و دوستان از شما دور خواهند شد. برای یک دختر، این رویا شوم است

تعبیر تعقیب در خواب

تعبیر خواب تعقیب نابلسی: ولی یا صاحب امر یا نماینده حاکم حکایت از پیروی از سنت صالحان یا ردیابی رد مبتکران ابن سیرین تعبیر بینش پلیس YouTube YouTube – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا