تعبیر قاضی در خواب و دیدن دادگاه در خواب

منظور از قاضی دادگاه برای دختر مجرد، زن متاهل، زن باردار، زن مطلقه، مرد متاهل و مجرد اعم از ورود به دادگاه با حضور پلیس، شهود، وکیل، متهم در دادگاه مورد، آزادی یا محکومیت زندان و موارد دیگر توسط ابن سیرین

تعبیر خواب قاضی

 1. هر که ببیند قاضی با عنایت و دلسوزی به او می نگرد و با سخنی نرم با او همدردی می کند، بیانش نزدیک شدن به علما و بلند مرتبه شدن است.
 2. هر که غیر آن خواب ببیند حقیر و کمبود و ذلّت و بی بدهی است و گفته شد خواب قاضی معروف خیر و برکت است.
 3. هر کس قاضی ناشناس را ببیند که خالق و عز و جل را تفسیر می کند و حکم او را اجرا می کند به خاطر فرموده خداوند متعال: «وَ اللَّهُ حَکُمُونَ لَا یَحْکَمُهُ»
 4. هر کس ببیند در حال داوری بین خلقت داور شده و شایسته آن نیست، ابن سیرین گفت: اگر قاضی نباشد و ببیند ضرر و بلا و گرفتاری و سختی و مال او خواهد بود. و مبلمان از بین خواهند رفت.
 5. اگر در سفر باشد راه بر او قطع می شود و با خستگی و سختی مواجه می شود و پولش از بین می رود.
 6. و اگر بیمار ببیند که قاضی برای او احضاریه فرستاد، ممکن است مدت او تمام شده باشد.
 7. و اگر قاضی او را در کنار خود یا بر بلندی نشسته ببیند، این عزت و عزت است و چه بسا دید قاضی حاکی از اختلاف و نزاع باشد.
 8. هر کس قاضی را ببیند که ترازو در دست دارد، بین خلق به حق داوری می کند.
 9. جابر مغربی گفت: هر که ببیند قاضی حکم می کند، بیانش چنان است که دیده است.
 10. اگر ببیند قاضی بر او وارد شد، جلال و جلال است.
 11. کسی که در خواب ببیند که مرتکب جنایتی شده و سپس در برابر قاضی حاضر شده و در خواب برای او حکم حبس صادر کرده است، بیانگر روزهای سخت یا سختی است که بیننده خواب ممکن است به زودی در آن زندگی کند.
 12. هر کس در خواب ببیند که قاضی در دادگاه حکم به پرداخت نفقه به همسرش می دهد، اگر بیننده خواب منتظر چنین حکمی باشد، ممکن است این خودگویی باشد.
 13. و زنی که در خواب می بیند که گویی در مقابل قاضی ایستاده است در جلسه دادگاه تصمیم به طلاق او از شوهرش می گیرد، این نشان می دهد که رابطه بین آنها بسیار نزدیک و قابل اعتماد است و زندگی آنها ادامه خواهد یافت. پایان زندگی در عشق و محبت
 14. هر که در خواب ببیند که قاضی شده است، اگر تاجر باشد میزان و میزان را به جا می آورد.
 15. اگر در خواب ببیند که تا زمانی که بین مردم به ظلم قضاوت نکند، قضاوت را اصلاح نمی کند، امری یا مصالح عمومی را تصاحب می کند، پس آن را برای خود نگه می دارد و ممکن است در امانت خیانت کند یا فریب دهد. دوست
 16. اگر مسافر باشد و در خواب ببیند که در کشوری که می رود، قضاوت را به دست گرفته است، با مردم آن کشور ازدواج می کند یا امور آنها را به دست می گیرد و در میان آنها عادل می شود.
 17. و قول قاضی در خواب مانند حکیم یا شیخ بزرگوار صادق است.
 18. اگر ببیند که ترازو در برابر قاضی وزن می شود، از خداوند آمرزش یا ثواب خواهد داشت. اما اگر در خواب ببیند که قاضی در حال وزن کردن یا وزن کردن پول است، این نماد رشوه و فساد حاکم است.
 19. و اما قاضی مجهول در خواب، او خداوند متعال است
 20. هر کس در خواب ببیند که قاضی، حاکم، شیخ یا فقیه شده است، در میان مردم به مقام بلندی دست می یابد و کارهای بزرگی بر او تأثیر می گذارد.
 21. اگر خود را در لباس یا لباس قاضی ببیند یا عمامه خود را پوشانده باشد، تحت تأثیر قدرت و نفوذ قرار می گیرد.
 22. و اما زنی که قیافه قاضی را شاداب و نورانی می بیند، اگر مجرد باشد ازدواج می کند.
 23. اگر متاهل باشد، وعده امرار معاش یا فرزند می دهد
 24. اگر حامله باشد به ذکر دادگاه یا محل دادگستری می زند و دعوا نماد وحشت و نزاع است و دادگاه ممکن است نماد آسیب به آبرو یا مالی باشد.
 25. مریضی که در خواب ببیند که وارد محاکمه می شود و به نفع او قضاوت می شود، انشاءالله شفا می یابد. اگر بیننده استوار و با اطمینان در برابر قاضی بایستد، در دعوای کسی او را نمی‌زند، بلکه در هر امری که قبول و توفیق داشته باشد موفق است.
 26. اگر مال بخواهد از جایی که انتظارش را ندارد به او می رسد و اگر خواستگاری کند با بهترین زنان ازدواج می کند و اگر فضل و کرم خدا را بخواهد خیرهای بسیار به او عطا می شود.

خواب دادگاه چه تعبیری دارد؟

 1. اگر در خواب دادگاهی دیدید بدانید که به زودی بر سختی ها و مشکلاتی که اخیراً با آن دست و پنجه نرم کرده اید غلبه خواهید کرد.
 2. این خواب همچنین راه را برای تجربه ای جدید و متفاوت هموار می کند که در روزهای آینده تجربه خواهید کرد و ممکن است درس خاصی از آن استنباط کنید که برایتان بسیار مفید باشد.
 3. ديدن بارگاه در خواب نيز به شما نويد اوقات خوش و ممتاز را به دور از غم و اشك مي دهد.
 4. وقتی در خواب یک برگه دادگاه می بینید، ابتدا بیانگر معاملات زیادی است که باید آنها را تسویه کنید.
 5. طبق این رویا، روند انجام صحیح این تراکنش ها مستلزم حضور شما در ادارات رسمی تا اتمام آنها است، مهم نیست چقدر طول بکشد.
 6. اگر در خواب، در حالی که در دادگاه هستید، در یک دعا برنده شدید، مراقب باشید، زیرا این دیدگاه شما با معانی کاملاً متضاد تعبیر می شود. وقتی این خواب را می بینید که ممکن است از نظر ظاهری بسیار مثبت به نظر برسد، خیلی خوش بین نباشید

معنی دیدن دادگاه در خواب

 1. دادگاه در خواب نشان دهنده عدالت و میل شدید به تحقق آن و برابری بین افراد است، مسائلی که در مورد آن بحث می کنیم یا مربوط به دیدن دادگاه در خواب است، مربوط به مسائل اخلاقی و بیداری وجدان است.
 2. دیدن شکایت بیننده در خواب بیانگر حالتی از بی ثباتی روانی یا اسارت و اجتماعی است و ترس فزاینده بیننده به دلیل جنایت یا گناهی که مرتکب شده است، مانند دروغ گفتن، دروغ گفتن یا تعرض ناشایست.
 3. دعوا و محاکمه در خواب ممکن است ناشی از سهل انگاری در تمکین و تعهدات باشد و چیز دیگری که بیننده خواب در خواب ببیند مانند اینکه ببیند به مسافرت، ازدواج، کار یا موفقیت محکوم شده است. و این رؤیا بشارت است برای بیننده که پول او نزدیک است.
 4. و اما رؤیت ارتکاب جرم و تعقیب بیننده آن به حبس، حکایت از ابتلای بیننده از روزهای سخت و گرفتاری های سخت دارد و حکم اعدام حکایت از آن دارد که دیگر برای اصلاح و بازگشت دیر شده است. امّا برائت، منادی آسودگی و پایان گرفتاری به زودی است و زکاتش را بردار و مالش را تطهیر کن یا از اتلاف دست بردار.
 5. و مردی که می بیند دادگاه حکم به طلاقش داده است * این نشان دهنده بدرفتاری او با او و عدم تعهد او به مسئولیت هایش در قبال او و خانه اش است.

تعبیر ابن سیرین از رویت قاضی

 1. هر کس ببیند قاضی شده است، بیانگر عدالت و تعهد او به وظایف و حسن انجام آن است، و هر کس ببیند که از امور قضائی اطلاعی ندارد و بر مردم به ناحق قضاوت می کند، بیانگر خیانت اوست. اعتماد یا فریب دوست و مسافری که خود را قاضی می بیند، نشان دهنده ازدواج او با مردم آن کشور است.
 2. گفتار و گفتار قاضی همان گفتار شیخ یا امام یا میت است و اگر بیننده عدالت قاضی را نسبت به او احساس کند، این مژده پیروزی و برآورده شدن خواسته ها و خواسته های اوست. برای احساس بی عدالتی بیننده، یعنی ظلم به حق او و کسب ثواب و توجه و تشکر شخص دیگری.
 3. ترازوی عدالت نزد قاضی عدل و انصاف است و اما دیدن قاضی که ترازو را با پول می سنجند، بیانگر گسترش فساد است و پوشیدن لباس قاضی منفعت و اختیار و نفوذ است و دیدن قاضی که با نشاط در خندان است. خواب زن بیانگر ازدواج زن مجرد، حاملگی یا رزق و روزی با زن شوهردار و تولد مرد با زن حامله است.
 4. اگر بیننده در خواب چنین احساس کند، دادگاه ممکن است به وحشت و ناامنی اشاره کند و ممکن است اشاره به ضرر، فقدان مالی یا تعرض ناشایست داشته باشد، دیدن دادگاه در خواب بیننده بیمار، در صورتی که قضاوت شود، درمان می شود. به نفع او گذشت و بالعکس، در حالی که دیدن دادگاه در خواب زن، نشان از حل و فصل و آسان شدن امور او پس از سختی است، ان شاء الله.

دیدن دادگاه در خواب

دادگاه در خواب بیننده نشان دهنده تاریخ قضاوت و اعلام آن یا حکم به امور مهمی است که مربوط به بیننده است، مانند امور مربوط به کار، معیشت، ازدواج، تولید مثل و اولاد، ظلم و ستم. که بیننده در معرض آن قرار گرفته و قادر به انجام آن نیست

دیدن وکیل در خواب

دیدن وکیل در خواب که بیننده از او دفاع می کند و تمام اتهامات وارده را رد می کند، نشان از دوستان و همراهان خوبی است که به بیننده شدت می دهند.

دیدن شاهدان در خواب

شاهدان در خواب بیننده نشان دهنده همراهی و همراهی است که بیننده را احاطه کرده است.

دیدن دربار در خواب

استراق سمع دربار در خواب، نشانه مرد صالح یا دوست وفادار است و مژده و رزق دارد.

تعبیر خواب گنده قاضی توسط میلر

اگر در خواب غرق قاضی دیدید، این بدان معناست که با تلاشی بی‌سود، اما دردسرساز مواجه خواهید شد. اگر از کفگیر قاضی استفاده می کنید به این معنی است که هزینه را با دوستانتان بالا می برید.

تعبیر محاکمه در خواب

محاکمه: اگر خواب ببینید که تحت تعقیب قرار دارید، به این معنی است که در مورد چیزی در زندگی واقعی خود احساس گناه می کنید. در غیر این صورت، خواب به این معنی است که شما نیاز دارید که قضاوت خود را در مورد دیگران بیشتر و کمتر بپذیرید. ممکن است نسبت به خود یا دیگران خیلی خشن رفتار کنید.

رویای قاضی در خواب – یوتیوب تعبیر دادگاه در خواب – یوتیوب تعبیر دیدن وکیل در خواب – یوتیوب تعبیر خواب حاکم – یوتیوب https://www.youtube.com/watch؟ v=78yrNN_XJaY

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا