تعبیر مدفوع در خواب – رؤیت مدفوع در خواب ابن سیرین

دیدن مدفوع و مدفوع دختر مجرد، زن متاهل، زن باردار، زن مطلقه، اجابت مزاج در خیابان، خانه، رختخواب جلوی مردم، یا روی دست و لباس، شستن کودک. مدفوع و نظافت حمام و توالت توسط ابن سیرین و امام صادق و غیره

تعبیر مدفوع و مدفوع در خواب

 1. ابن سیرین گفت هر که ببیند در خواب مدفوع می کند از او پول بیرون می آید
 2. و دانیال گفت که خواب دیدن مدفوع انسان پول حرام است
 3. سرگین حیوان دو قسم است، حیوانی که گوشت آن خورده می‌شود، پول حلال است، مانند درآمد، غنایم، خراج، اجرت، صدقه یا هر چیزی که در جریان است یا به عنوان هدیه.
 4. و اما حیوانی که گوشتش خورده نمی شود، خواه نیش داشته باشد یا پنجه، پس از تاریکی حرام است.
 5. هر که در خواب ببیند که مدفوع می خورد، به مال حرامی که از گرفتن آن کراهت دارد مبتلا می شود.
 6. و هر چه از معده مردم و حیوانات از مدفوع خارج شود، پول است، اما آنچه خورده شد سرگین آن پول حلال است و آنچه خورده نشود سرگین آن حرام است.
 7. اگر مدفوع داغ است، پس او بیمار است یا متهم به اتهام است
 8. اگر خود را ببیند که گویا خود را دفع کرده، به گناه می افتد
 9. اگر آخرین مدفوع در شلوار باشد، همسرش بر او قهر می کند و می گویند او با همسرش قهر کرده و به او ظلم می کند.
 10. آخرین مدفوع در لباس او مرتکب عمل زشتی شد
 11. هر كه بيند در جايى كه واقع شده است اجابت مزاج مى كند، مال خود را در هوس خويش خرج مى كند
 12. هر که ببیند عده ای ادرار کرده اند و بقیه دیر کرده اند، مقداری از پول خود را با دست خود از بین می برد و بقیه را به سختی هدر می دهد.
 13. الکرمانی گفت: اگر از انسان بیرون بیاید به اندازه ارزشش از پول خارج می شود.
 14. هر که ببیند با همسرش در رختخواب خود باد می آورد، میان او و او سخنی می شود و اگر صدایی داشت قویتر می شود.
 15. اگر مدفوع در جامه یا ظرف بود به خاطر زن بیرون می آمد
 16. اگر مانند گل باشد و باکره ای پراکنده باشد، گرفتارشان می شود و از صاحبان امر می ترسد.
 17. اگر مدفوع مایع باشد، بیماری برطرف می شود
 18. اگر زیر دستش اجابت مزاج کند و اطرافیانش بی پولی او را احساس نکنند و نه شریک زندگی اش و نه خانواده اش از آن خبر نداشته باشند.
 19. اگر محل مجهول باشد، مال حرام را به خیر خود، بدون ثواب و مدح خرج می کند
 20. و جابر مغربی گفت: هر کس ببیند که در بلندی به مدفوع آلوده است، مال به او می رسد، و اگر در جایی باشد که در حالی که پستتر است کراهت دارد، برایش ضرر می رساند. از طرف استاندار.»
 21. و بعضى از آنها خواب مدفوع را گفتند، اگر در آنچه كراهت دارد در بيدارى بر آن باشد، مضطر و مضطر است، و چه بسا چيزى باشد كه كراهت دارد يا نبايد.
 22. و الکرمانی گفت: «اگر از انسان بیرون بیاید، به قدر ارزشش از پول خارج می شود».
 23. و هر کس ببیند که در جایی مدفوع می کند و او را خاک می پوشاند، مال دفن می کند.

تعبیر مدفوع در خواب

فضولات در خواب رزق ظلم است و گفتند مایه رفع است و هر که ببیند جدیدتر است غمش از بین می رود. اگر پول داشته باشد، زکات پولش را می دهد. و اگر خواب ببیند که زیاد مدفوع کرده و در سفر است، در سفر نیست و راه بر او بسته است.

(دیدن مدفوع) و هر که ببیند غائط از آن بیرون آمد، به دو صورت است، خوف از مقام و جریمه، و مسافر باید راه را به شدت ببندد یا از همسرش جدا شود یا در جایی که در آنجا باشد. او را با خاک بپوشاند، سپس مال را دفن کند، حرام است، و هر کس ببیند که حیوانی را دفع می کند، اگر از ترجیح دهندگان باشد، فرزندی نیکو خواهد داشت.

دیدن مدفوع زن مجرد، زن باردار، زن متاهل، در حمام، توالت، روی زمین، تمیز کردن مدفوع در مقابل مردم، خوردن مدفوع کودک روی لباس

تعبیر مدفوع در خواب

 1. دیدن مدفوع بدون ضرر، رزق و انفاق در جهت منفعت است و جمع آوری آن در خواب، مال است.
 2. اجابت مزاج در خواب رفع غم و اندوه است و اجابت مزاج در گل ترس است
 3. و اما اجابت مزاج بدون احساس در خواب غفلت و بی مال و روزی است
 4. دیدن پستان در حال خوردن در خواب، عمل غیرقانونی پول یا زن است
 5. دیدن تسکین خود در خواب در حالی که در فضای باز و در ملاء عام هستید، بیانگر این است که مورد او فاش می شود یا پشیمانی که بیننده خواب برای عملی که انجام داده یا سخنی که در جای نادرست زده است، خواهد داشت.
 6. در مورد کسی که در خواب به تازگی در رختخواب بود، این نشان دهنده بیماری طولانی مدت یا جدایی از شریک زندگی است.
 7. هر کس در خواب خود را در حال اجابت مزاج ببیند، بیانگر آن است که مرتکب گناه شده است
 8. و اما کسی که در خواب به کسی توهین می کند، بیانگر احساس تنفری است که نسبت به آن شخص دارد.
 9. و هر کس در لباس خود بخوابد، دلالت بر فسق کرده است
 10. دیدن اجابت مزاج در شلوار نشانه عصبانیت یا ظلم زن یا شوهر است.
 11. اجابت مزاج در جای پنهان، خرج کردن پول در راه شهوت
 12. هر که در خواب مدفوع خود را با خاک بپوشاند، پولی را دفن می کند
 13. و هر كه بيند حيوانى را اجابت كند، رجوع به اولاد كند و به جنس حيوان نر يا ماده گويند.
 14. اجابت مزاج در خواب ممکن است نشان دهنده رهایی از کارهای روزمره و رهایی از استرس باشد

توضیح دیدن مدفوع.- YouTube https://www.youtube.com/watch?v=KlRezIejSr8

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا