تعبیر اعضای بدن در خواب دیدن اعضای بدن در خواب

معنی اعضای بدن انسان در خواب، برای زن مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، خواه دست، سر، پا، مرد، شکم، ساق، و بیشتر از ابن سیرین

تعبیر اعضای بدن در خواب

هر که در خواب ببیند بدنش قوی است، قوت ایمان است، اما لاغر در خواب، بی پولی، علم یا ملاقات با آنچه از او نفرت دارد، پلنگ تحریف شده بیانگر آن است که بیننده خواب همگن نیست. با رفتارهایش و با خودش.و اما دیدن بدن مرد در خواب دلالت بر موفقیت دارد.از جمله دیدن بدن زن در خواب است که حکایت از مخارج غیرمنتظره دارد.از دشمنی پنهان است.دیدن بدن آهنی یا سفالی بیانگر آن است. پایان عمر هر افزایشی در بدن بدون ضرر افزایش فیض است یا زن و پول و مسکن یا فرزند یعنی هر چیزی که انسان تجسم می کند و پنهان می کند بدن در خواب ممکن است نشان دهنده چیزی باشد که شخص محافظت می کند. خود با مانند سلطان و وصی دیدن تغییر رنگ بدن در خواب بیانگر تغییر وضعیت و تغییر آن است و به یاد می آوریم که نماد بدن یا بدن منظور آن است. بقیه بدن اما اگر تمرکز در خواب روی یکی از اعضا باشد تعبیر به د عضو سر: نشان می دهد که شما به تخیل یا توهم تمایل خواهید داشت یا به پدر اشاره دارد.

دندان: نشان دهنده خویشاوندی است

دست راست: برادر، خواهر، پسر، مادر یا بهترین دوست

دست چپ: نشان دهنده مدرسه، فرزندان یا معشوق است

پای راست: پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ

پای چپ: خدمتکار

خواب دیدن پهلوی بدن به این معنی است که در خواب فقط یک طرف هر چیزی را می بینید که کسی با بی تفاوتی به پیشنهادات صمیمانه شما نگاه می کند.

تعبیر بدن انسان در خواب

بدن انسان: چاقش در خواب، قوتش قوت دين و ايمان است و شوخي آن حكايت از فقر و بي پولي و علم دارد.

تعبیر اعضای بدن انسان در خواب

عضوی از بدن انسان در خواب به خانواده اطلاق می شود، پس هر کس اعضای بدنش قطع شود از خانواده جدا می شود یا آنها را قطع می کند و اعضا فرزندان او هستند و هر که اعضای بدنش بریده می شود در سفر یا حرکت است. دور از خانواده، فرزندان یا قبیله خود.

اعضای بدن و تعبیر آنها در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا