تعبیر خوردن گوشت قورباغه در خواب دیدن قورباغه در خواب

چشم انداز خوردن گوشت قورباغه برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای زن مطلقه، خواه خام پخته شده، ذبح شده، کباب پخته، قورباغه و غیره توسط ابن سیرین، نابلسی و امام صادق(ع)

تعبیر خوردن گوشت قورباغه در خواب برای ابن سیرین

قورباغه در خواب نشانگر قوم ساحران فریبکار است و هر کس می دید که با قورباغه است، همراهی او با اقوام و همسایگانش بهتر می شد.

هر که قورباغه بخورد پادشاه می شود. و هر که ببیند قورباغه ها از شهر خارج شده اند، با دعا و نیایش عذاب از شهر برداشته می شود و شکار قورباغه ضرب المثل ها و همتایان را شکست می دهد. و قورباغه ها ممکن است حاکی از نگهبانان درهای سلاطین یا اهل ستایش از بینوایان یا زاهدان بینایی باشند. گوشت قورباغه حاکی از منفعت اصحاب است

تعبیر خواب قورباغه ابن سیرین

عبادتی که در اطاعت خدا کوشا باشد و قورباغه های فراوان در یک کشور یا محله، عذاب است.

تعبیر خواب قورباغه نابلسی

در خواب مردی که عبادت می کند و در اطاعت خداوند سبحان کوشا است، قورباغه ها بر عوام اوباش دلالت می کند، خداوند متعال و قورباغه را زنی آزاده، پاک و متدین و متدین می گویند. به کسی آسیب نزن

تعبیر خواب قورباغه ابن شاهین

عابد کوشا و گروه آنان از سپاهیان خدا تعبیر می کند و هر که ببیند قورباغه ای را می زند پس با مردی نیکوکار و نیکوکار همراهی می کند و هر که قورباغه های بسیار را ببیند که بر زمین فرود آمده اند. تعبیر به عذابی است که خداوند در آن مکان فرود می‌آید و اگر صدای آن را بشنود مصیبت است و هر کس ببیند قورباغه‌ای را از آب بیرون آورده و به سوی خشکی افکنده است، تسلط خود را بر کسی تعبیر می‌کند. عبادت كننده و او را از رزق و روزى باز دارند و به او ضرر مى رسانند.

او خواب دید که در خواب گوشت قورباغه می خورد – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا