تعبیر خواب قبر باز در خواب ابن سیرین

تعبیر قبر باز در خواب برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد، چه در قبرستان قدم بزند و تابوت باز ببیند، چه کندن و باز کردن قبر و نبش قبر یا دیدن قبر با آب برای ابن سیرین و تفاسیر بیشتر در ادامه تاپیک زیر

دیدن قبر باز در خواب بیننده خواب را گیج و مضطرب می کند، بنابراین در سایت های اینترنتی برای تعبیر صحیح آن جستجو می کند و ممکن است بینش از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد و همچنین بر حسب زمان و مکان، امروز و مکان متفاوت باشد. از طریق این مقاله تعابیر بزرگ ترین علما و مفسران خواب را تقدیم شما می کنیم.

تعبیر قبر باز در خواب

دیدن قبر باز تازه در خواب بیانگر قرار گرفتن در معرض پریشانی و گرفتاری به دلایلی است که متعلق به شما نیست، بلکه به دلیل اعمال دیگران است. زیارت قبر باز در خواب بیانگر وجود خطراتی است که در اطراف شما موج می زند. پس مواظب باشید در خواب قبر باز دیده می شود بیانگر ضررهای مادی ناشی از ورود به تجارت زیانده است قبر باز در خواب بیانگر این است که احتمال ابتلا به بیماری وجود دارد.

قدم زدن در میان قبور در خواب و دیدن قبر باز، نشان دهنده ازدواج ناموفق یا مرگ در مرحله جوانی است.

اگر در خواب دیدید کسی که می شناسید از قبر بیرون آمده است، به این معنی است که آن شخص با شما دشمنی پنهانی دارد، پس باید مراقب او باشید.

تعبیر خواب دیدن قبر در خواب بیننده را دچار تنش و وحشت می کند و چون حال اهل قبور و قبر امری است که اکثر مردم را بدبین می کند تعبیر صحیحی از آن ارائه می کنیم. دیدن قبر در خواب دختر مجرد، زن شوهردار، زن باردار، زن مطلقه و همچنین مرد.

تعبیر قبر در خواب برای زن مجرد

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که در حال زیارت قبر است و نداند مرده در داخل آن کیست، دلیل بر این است که در زندگی این دختر فرد فریبکاری وجود دارد و به زودی او را آشکار خواهد کرد. انشالله مشکلات و دغدغه های زندگی این دختره ولی به امید خدا زود تموم میشه.

تعبیر قبر در خواب برای زن متاهل

اگر زن متاهلی در خواب ببیند که بر سر قبر گریه می کند و نمی داند مرده کیست و گریه او با صدای آهسته است، دلیل بر صبر این دختر بر نگرانی های بسیار است. مشکلات، اما همه آنها به زودی پایان خواهند یافت.

اگر زن شوهردار در خواب ببیند که به قبر اشاره می کند، دلیل بر این است که بدهی های زندگی این زن پرداخت شده است و خدا بالاتر و داناتر است.

تعبیر قبر در خواب برای زن باردار

اگر زن حامله در خواب ببیند که روی قبر گریه می کند و صدای گریه او بلند است، دلیل بر زایمان آسان است، اما او و نوزاد نیاز به مراقبت و توجه دارند و زایمان می کنند. به فرزند ذکور و بعداً با او رابطه بزرگی خواهد داشت، او مرده است، پس این دلیل بر خیر و رزق در راه به زودی اوست و خدا بالاتر و داناتر است.

تعبیر قبر در خواب برای زن مطلقه

اگر زن مطلقه در خواب ببیند که بر سر قبر کسی که می‌شناسد گریه می‌کند و صدای گریه بلند است، دلیل بر این است که مشکلات زندگی این زن به زودی پایان می‌یابد.

تعبیر قبر در خواب برای پیرزن

اگر پیرزن در خواب ببیند که در گورستان بر سر شخصی با صدای آهسته گریه می کند و او را نمی شناسد، دلیل بر بهبودی از بیماری است که مدت ها به آن مبتلا بوده است. و نگرانی هایی که پیرزن از آن رنج می برد و خدا بالاتر و داناتر است.

تعبیر قبر در خواب برای مرد

اگر مردی در خواب ببیند که در حال زیارت قبر است و غمگین است، دلیل بر انزوا و تنهایی است که این شخص از آن رنج می برد، دلیل بر این است که در زندگی بیننده افراد منافق وجود دارد و باید مراقب باشد. و خداوند برتر و داناتر است.

تعبیر قبر جدید در خواب

اگر در خواب ببينيد مقبره‌اي تازه ساخته شده‌ايد، بايد به خاطر اشتباهات ديگران به خود زحمت دهيد. اگر از مقبره ای که به تازگی ساخته شده بازدید کنید، خطرات طبیعت قبر بر شما آویزان است. قبر خواب ناگواری است. بدبختی در معاملات تجاری و همچنین تهدید بیماری به دنبال دارد. رویای راه رفتن روی قبر، مرگ زودهنگام یا ازدواج ناگوار را پیش بینی می کند. اگر به یک قبر خالی نگاه کنید، نشان دهنده ناامیدی و از دست دادن دوستان است. اگر شخصی را در قبر ببینید که خاک او را پوشانده است، به جز سر، وضعیت دردناکی بر او وارد می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا