تعبیر ابر در خواب امام صادق – خواب دیدن ابر در خواب

تعبیر خواب ابرها

آسمان و ابرها در خواب معانی زیادی دارند که از طریق موضوع خود و از طریق نظرات مفسران با آنها آشنا می شویم و همچنین نمادهای دیدن رنگ های آسمان در خواب را برای شما توضیح خواهیم داد. مانند ابرها در خواب برای زنان مجرد، یا زنان متاهل و باردار.

تعبیر ابر در خواب

جعفرصادق می‌گوید: خواب ابر بیانگر نه‌وجه حکمت، امامت، سلطنت، رحمت، عفت، عذاب، خشکسالی، بلا و آزمایش است.

تعبیر آسمان و ابر در خواب

ابن سیرین دیدن آسمان در خواب را نماد شادی و نشاط تعبیر کرده است همچنین دیدن آسمان و نگاه به آن نماد اتفاقات خوشایندی است که در آینده سهم بیننده خواب خواهد بود و اما دیدن مردم در آسمان یک نشانه مرگ قریب الوقوع آنها برای پاسخ به دعوت ها و رسیدن به اهداف و آرزوهای بیننده ابرها نماد هدایت و ایمان برای بیننده خواب هستند و همچنین نماد شادی و لذت هستند.

تعبیر ابر در خواب برای زنان مجرد

دیدن آسمان برای مجردها مژده است و انشاءالله که دعای خیر او قبول شده است شکافته شدن آسمان نماد ازدواج نزدیک است دیدن ابرها در خواب دختر نماد برآورده شدن آرزوها و اهداف یا اعتباری است. شغلی که آرامش او را به ارمغان می آورد

تعبیر ابر در خواب برای زن متاهل

رؤیت آسمان برای همسر نماد قبولی دعای او و رسیدن به اهدافش انشاالله است، ابرها برای همسر نماد بارداری و فرزندآوری و همچنین نماد موفقیت فرزندان در زندگی تحصیلی یا شغلی است. آسمان آبی پول فراوان و بسیار خوبی است.

تعبیر ابر در خواب برای زن باردار

ابر برای زن باردار نماد ایمنی در دوران بارداری و زایمان است، حتی اگر در دوران بارداری احساس ترس نکنید، در مورد آسمان، نماد اجابت دعا و برآورده شدن آرزوها است، شکافته شدن آسمان نماد تولد نزدیک است. آسمان آبی نماد تولد پسر برای زن باردار است.

تعبیر دیدن آسمان در خواب

دیدن ابرهای زیاد آسمان نشانه درد و بیماری، نگرانی و اندوه است همچنین دیدن آسمان تیره نماد زیان است و آسمان سبز منادی برآورده شدن آرزوهاست.آسمان در خواب اگر آبی نماد شادی،آسمان زرد بیماری و اندوه وآسمان قرمز نماد مرگ است.

تعبیر دیدن ابر در خواب

پدید آمدن ابرها بر روی زمین نماد باران است همچنین وجود ابرها با خزندگان ترسناک یا آتش نشان از مصیبت ها و آزمایش های سختی است که بیننده خواب در واقعیت از سر می گذراند و خداوند داناتر است دیدن ابرهای تیره رنگ برای بیننده خواب نماد روزی و خیر است ابرهای روشن و سفید نماد رزق و روزی و برکت برای بیننده خواب است

تفسیر ابر ویژن – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا