تعبیر خواب مو معنی کندن موهای بلند در خواب

دیدن مو در خواب تراشیدن موی بلند، کندن مو از بدن برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد، خواه کوتاه کردن مو، تمیز کردن بدن، کوتاه کردن موی سیاه برای ابن سیرین و غیره

کندن مو در خواب برای ما معانی مختلفی دارد، امروز در مورد رفع موهای زائد در خواب به تفصیل صحبت می کنیم و با توجه به نظرات اساتید ارشد تعبیر خواب با معانی و معانی مختلف آن رؤیا آشنا می شویم.

تعبیر مو در خواب

 1. مو در خواب، پول و عمر طولانی است، پس هر که موی سرش را بلند ببیند، عمرش دراز باشد.
 2. هر کس در خواب ببیند که موهایش مجعد شد، خاشع شود
 3. اگر برعکس باشد، پول رئیسش پراکنده می شود و می گویند موی زیادی پول اوست.
 4. اگر فقیر است بدهی اوست
 5. اگر در خواب موهای وز داشته باشد، نشان دهنده غرامت پول، شوهر یا لباس است.
 6. هر که دید: موی او بلند است، این ستوده است مخصوصاً در زنان
 7. دیدن قیطان در خواب، دلیل بر بدهکاری است
 8. کندن موی سبیل و زیر بغل دلیل بر ادای قرض و رفع غم و اندوه و عمل به سنت است.
 9. بافتن مو نشان دهنده تسلط بر کارها و صرفه جویی در پول است
 10. و هر كه بيند: موهايش از جاي خود درمي آيد، تحت تأثير آنها قرار مي گيرد
 11. تراشیدن سر در حج نشانه امنیت است
 12. کندن مو در خواب بیانگر ادای دین بیننده است
 13. اگر سربازی ببیند موهایش بلند است، سلاحش زیاد می شود
 14. هر که بیند: موی او مانند موی اسب است، پس اگر دزد باشد دستگیر می شود.

تعبیر رفع موهای زائد در خواب ابن سیرین

مو در خواب برای بیننده نشان دهنده خیر و رزق است و در مورد کندن مو در خواب برای بیننده نشانه فقر ثروتمندان و شکست تجاری است و کندن مو در زمستان نماد پریشانی و رنج است در حالی که در تابستان در آنجا نمادی از فقر است. شادی و لذت است

کندن موی کودک خردسال در خواب نمادی از درستی او نسبت به پدر و مادر است، رویت کندن موهای ناحیه تناسلی برای مرد جوان برای او نماد خیر و رزق است، و اما دیدن کندن موهای ریش بر غم و اندوه بیننده، از دست دادن. یا دیدن از بین بردن موهای ابرو یا اصلاح آنها با کندن تصویر بیننده را در مقابل بهبود می بخشد همچنین از بین بردن موهای ریش یا سبیل هیچ فایده ای ندارد.دیدن ابروی پرپشت و متصل در یک خط نمادی از حقانیت بیننده خواب نسبت به خانواده و پیوند او با رحم، در مورد فاصله بین ابروها، نماد نگرانی، مشکلات، نزاع ها و قطع پیوندهای خویشاوندی است، در واقع در بین جامعه او به دلیل تحریف تصویر ابرو. با کندن موهایش هیچ خیری در آن نیست.

تعبیر رفع موهای زائد در خواب برای زنان مجرد

رؤیای از بین بردن موهای بدن در خواب دختر نماد بسیاری از چیزهایی است که دختر در زندگی از آنها بهره ای نبرده است.همچنین از بین بردن موهای صورت نماد ازدواج نزدیک است.دید برداشتن موهای ابرو نماد رهایی از مشکلات و دردهایی است که او را به دوش می کشد. در آن دوره، در مورد کوتاه کردن مو، نشانه درد است، به دختر ضربه می زند، دیدن موهای زائد و تراشیدن در خواب، نماد از دست دادن یکی از عزیزان است.

تعبیر رفع موهای زائد در خواب برای زن متاهل

رؤیای از بین بردن موهای ابرو نماد دردهایی است که در دوره آینده به آن مبتلا خواهد شد، زیرا بینایی از بین بردن موهای ابرو نمادی از ریزش و شکست است، همچنین دیدن رفع موهای زائد نماد دوری زن از همسرش است. تناسلی نماد پول است. و رزق و روزی زیاد دیدن مو در خواب همسر نشان دهنده فرزند و حاملگی او در آینده است و اما دیدن موهای زائد نشان دهنده عدم زایمان اوست.

تعبیر رفع موهای زائد در خواب برای زن باردار

دیدن کوتاهی موی زن باردار نماد زندگی آرام و با ثبات اوست.دید کوتاه کردن مو نماد پایان دوران درد و زایمان و امنیت او و جنینش است همچنین کوتاه کردن مو نماد تولد دختر است. چون دیدن موهای ابرو برداشته شده، نماد از بین رفتن نگرانی و غم از زندگی اوست.

رویای موهای بلند – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا