تعبیر خواب آسانسور برقی دیدن آسانسور در خواب

آسانسور تعبیر درخت کاج در خواب

تعبیر خواب سقوط آسانسور

تعبیر خواب سقوط آسانسور

تعبیر خواب آسانسور خراب

پایین رفتن از آسانسور در خواب

تعبیر خواب آسانسور سوار شدن با کسی

آسانسور در خواب، فهد الوسیمی

تعبیر خواب آسانسور خراب

تعبیر خواب آسانسور

آسانسور در خواب نشان دهنده موقعیت شماست اگر بالا رفتن آن را ببینید نشان دهنده طلوع شما و اگر پایین آمدن آن را ببینید نشان دهنده کاهش سهم شما در بین مردم است و آسانسور شکسته بیانگر زندگی پر از موانع است. سقوط آسانسور، حاکی از یک اتفاق ناگهانی با عواقب بد یا کاملاً ناخوشایند است.

تعبیر آسانسور در خواب دختر مجرد

هر گاه دختر مجردی خود را در حال بالا رفتن از ساختمان یا ساختمان با آسانسور اتوماتیک یا برقی یا آنچه در زبان محاوره ما بیان می شود می بیند. [ الأسانسير] این نشان دهنده موفقیت او یا نمادی از بحران های عبور او است و آسانسور نشان دهنده موقعیت یا ارتقای شغلی خوب است و گاهی اوقات اگر از طبقه ای به طبقه دیگر راه می رود یا در بالای آن توقف می کند از نامزدی یا ازدواج عبور می کند. طبقه و آسانسور در خواب فرد مجرد باشد اگر صعودی باشد خوش شانس است و همینطور بدشانسی اگر او را در حال پایین آمدن ببیند و آسانسور خراب نشان دهنده موضوعی است که باید به تعویق بیفتد چه در مورد ازدواج و چه در کار.

تعبیر آسانسور در خواب زن متاهل

موضوع برای زن متاهل کمی فرق می کند، اگر ببیند آسانسور پایین می آید، این آرزویی است که به زودی برآورده می شود.

تعبیر آسانسور در خواب زن باردار

آسانسور در خواب برای زن باردار مظهر آسایش و آرامش است و مژده است به نوزاد پسر اگر در حال بالا رفتن باشد و اگر در حال پایین آمدن باشد از روی فرزند دختر عبور می کند.

تعبیر آسانسور در خواب زن مطلقه

آسانسور برای زن مطلقه نماد سه چیز است که اولی آرامش، دومی امنیت و سومی ثبات است و هر گاه آسانسور از پایین به بالا بالا برود نشان دهنده خوش شانسی زن مطلقه است.

تعبیر خواب آسانسور بیوه

در مورد بیوه ای که در خواب آسانسور متوقف شده را می بیند، این نشان دهنده پایان تجربه ازدواج اوست و شوهر مرحومش آخرین مرد زندگی اوست.

تعبیر آسانسور در خواب متاهل

برای یک مرد، سوار شدن به آسانسور نشانه موفقیت اوست، به خصوص اگر در حال بالا رفتن باشد

تعبیر آسانسور در خواب برای یک لیسانس

مجردی که بالا می رود یا آسانسور می شود ازدواج می کند ولی متأهل روزی اش را زیاد می کند یا زنش زایمان می کند و خدا داناتر است.

تعبیر توقف آسانسور در خواب

توقف آسانسور در تعبیر خواب توقف آسانسور برای یک موضوع خاص است، برای یک زن ممکن است نشان دهنده این باشد که سیکل قاعدگی او متوقف شده یا به سنی رسیده است که اجازه بچه دار شدن را نمی دهد.برای مرد توقف آسانسور ممکن است نشان می دهد که حرفه او متوقف شده است.

تعبیر خرابی یا خرابی آسانسور در خواب

آسانسور شکسته یا شکسته در خواب ممکن است نماد شکست برخی از امور مربوط به معیشت، پول، کار و ازدواج باشد و گاهی اوقات آسانسور شکسته نماد بیماری یا شکست در تحصیل است.

تعبیر افتادن آسانسور در خواب

سقوط آسانسور در خواب نماد مرگ یا حوادث ناگوار و خبرهای ناراحت کننده است و نشانه شکست در امتحان و همچنین وخامت اوضاع مالی و سلامتی است.

تعبیر آسانسور سواری در خواب

سوار شدن بر آسانسور در خواب نمادی از دلایل موفقیت است، مانند کمک به دیگری در پروژه یا داشتن امکاناتی در امور برای تسهیل در رسیدن به هدف.

تعبیر بالا آمدن آسانسور در خواب

آسانسور در خواب، بالا رفتن از آن، از افزایش درجات سود می برد

تعبیر پایین رفتن از آسانسور در خواب

هبوط او موجب وخامت حال عمومی و زوال آن می شود، چه در کار، تحصیل، معاملات اجتماعی و روابط خانوادگی.

دید سپر برقی یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا