تعبیر خواب کاشت ابن سیرین

تعبیر خواب گیاهان سبز در خانه

تعبیر خواب گیاهان سبز و آب

تعبیر خواب کاشت نهال

تعبیر خواب گیاهان سبز برای زن باردار

دیدن گیاهان زینتی در خواب

تعبیر خواب مزرعه برای زنان مجرد

تعبیر خواب دانه سبز

تعبیر دیدن گیاهان سبز در خواب

تعبیر کاشت در خواب ابن سیرین

زمین حاصلخیز نشانگر زن است زیرا شخم می‌زند، می‌کارد، آب می‌دهد، بار می‌آورد، زایمان می‌کند و شیر می‌دهد تا زمانی که درو کند و گیاه از زمین بگذرد، پس پسر یا پول او را انباشته می‌کنیم.

شاید دلالت بر دنیا دارد و ما آن را بیرون می آوریم، گروهی از پیر و جوان و پیر و پیر، زیرا از زمین آفریده شده و اسیر شدند و مانند گیاهان جوانه زدند، چنانکه حق تعالی فرمود: {و خداوند آفرید. تو از زمین مثل گیاه می روید پول دنیا و انبارها و دفن زباله هایش برای جمع آوری یک سنبله عشق بسیار است و چه بسا کشاورز به هر جایی که برای آخرت شخم می زند اشاره می کند که در آن کار می کند. برای ثواب و ثواب از قبیل مساجد و کراوات و انگشترهای ذکر و مکان های صدقه به خاطر فرموده حق تعالی: در دنیا مزرعه ای را شخم زد که با همسرش ازدواج کرد و اگر بذرش جوانه زد زنش باردار شد. و اگر مجرد بود ازدواج می کرد وگرنه بازارش تکان می خورد و سودش زیاد می شد و شاید سلف و جدایی اش.

وگرنه اگر مقصودش این بود در جنگ جمع می‌شد و هر که می‌دید درو می‌کرد، اگر در کشوری بود که جنگ بود، یا مقام جلاد و دعوا در آن بود، مردم با شمشیر هلاک می‌شدند. در خواب با داس درو می شود، و اگر در کشوری باشد که جنگ نیست و از آن معلوم نیست و محصول آن در مسجد باشد، بزرگترین یا بین دکان ها یا بین سقف خانه‌ها، زیرا شمشیر خدا در همه‌گیری یا طاعون است، و اگر در یکی از بازارها باشد، سود اهل آن زیاد می‌شود و شادی همراه با سود در میانشان جاری می‌شود.

و اگر در مسجد یا مسجد خیر بود و مردم خود خرمن را انجام می‌دادند بی‌آنکه گمنامی ببینند که برایشان درو می‌کند مزد و حسنه‌ای است که هر که درو می‌کند می‌گیرد و اگر باشد. قبل از اینکه کامل شود، آنگاه یک بیماری همه گیر در کشت یا نفاق در غذا است.

تعبیر کاشت در خواب توسط نابلسی

هر که در خواب ببیند که زراعت کاشت، زنش بار آورد، و سوختن محصول گرسنگی و خشکسالی است، درآمد او و سلطان در ملکش ظرفیت فراوان دارد، سبزه کاشت نشان دهنده عمر طولانی است، کاشت خشک نشان می دهد. یک مدت نزدیک، و کاشت نیکوکاری با انصاف یا صدقه با پاداش دو برابر گرفته می شود. شاید خوشه گندم نشان دهنده پریشانی باشد، چنانکه خوشه آن نشان دهنده ثواب مضاعف، و جو حس خوبی است، و کاشت نشان دهنده کار، در زمانی غیر از زمان خود، نشان دهنده مرگ در آن اردوگاه یا جنگ است و هر که باشد. در میان زراعت راه می‌رود در میان صف مجاهدان راه می‌رود و هر که ببیند زراعت می‌شناسد، این کار او در دین یا دنیاست و مزرعه به زن دلالت می‌کند زیرا شخم می‌زنیم، می‌کاریم، می‌آوریم، می‌زاییم و شیر می‌دهیم. تا زمانی که درو و انفصال گیاه از زمین، آن را، پسرش یا پولش را بکاریم. چه بسا مزرعه گویای بازار باشد و ما آن را برای امرار معاش می کشیم و مزرعه نمایانگر میدان جنگ باشد و آن را با سربازانش بکشیم و با شمشیر درو کنیم. شاید جهان و ما آن را پایین بیاوریم ممکن است توسط گروهی از افراد کوچک و بزرگ، پیر و بزرگ نشان داده شود. شايد کشاورز به هر جايي که براي آخرت شخم مي زند و در آن کار مي کند، اشاره مي کرد، مانند مساجد، رباط ها و محافل ذکر.

تعبیر کاشت در خواب ابن شاهین

بر صورت آن است: هر که گیاهی را ببیند که از نظر کل می روید و معلوم است و مکانش معلوم است و در زمان خود بوده است، بر فرزندان به زین و شین تعبیر می شود، می بیند که درو می کند. زراعت، سپس تعبیر به هلاکت گروهی در فتنه می شود، دلالت بر جنگ و نزاع دارد، و هر که ببیند جو درو می کند، حکایت از خیر و فایده و حاصلخیزی سال دارد، مخصوصاً اگر در وقت آن باشد. و هر کس در خواب ببیند که زراعت خود را سیراب می‌کند، کاری انجام می‌دهد که در دین و دنیا به نفعش می‌آید، و گفته شد که رؤیت کاشت را زنان به خاطر فرموده خداوند تعالی تعبیر می‌کنند. زنان شما برای شما شخم می زنند} آیه، و همینطور اگر ببیند که شخم می زند، با زنی ازدواج می کند و خواب سبزه در زمان او به رزق و فضل در آن مکان ترجمه می شود، و اگر در آن مکان باشد. مال اوست، برکت برای اوست، خارج از زمان خود بوده، حاکی از اختلاف بین آنها یا مصیبت بزرگ است و ممکن است برای بیننده دلالت بر مرگ ناگهانی یا کسی که کاشت آن را می داند یا بصير از اهل بيت او بود و هر كه ديد كه زراعت سبز دارد و خشك شد حاكي از مصيبت است و هر كه در زمين هموار زراعت ديد و به او منسوب است چنانكه دلالت بر مال و زعامت دارد و هر كه ببيند آبی است که با آن درختان یا درختان سرسبز او را سیراب کند، پس این نشان دهنده نزدیکی او به پادشاه آن مکان و تمایل او در امور ملکش است اگر شایستگی آن را داشته باشد، و اگر شایستگی آن را نداشته باشد. در هر حال یک نعمت است، در زمانی غیر از زمان خود محصول درو می کند، سپس نشان دهنده وقوع یک بیماری همه گیر یا بیماری بزرگ برای مردم آن مکان است، مردم، مجازات او خوب است، و اگر پسندیده نباشد. پس بیانش علیه اوست این شرف در صورت تعلیق تعبیر می شود و اگر معلق نباشد به مقدار آن کار کاشت و زراعت گندم در رضای خداوند متعال و تلاش در زراعت از نظر حکم دال بر جهاد می شود. ، بیان آن بر ضد آن است و بلال سبز سال را بارور می کند و خشکی که بر ساقه آن می روید برای سال رسیده است، زیرا خداوند متعال در داستان یوسف علیه السلام فرمود: هفت خوشه سبز و آخرین آن خشک } سود یا علم دیگری که یاد می گیرد و خوشه های گیاه را می چیند اگر برای دیگران کاشته شود از پول جدا از صاحبانش متاثر می شود، نشان دهنده زن است. آبستن، کاشت ارزن را یمن به معیشت تعبیر می کند، و در کشت برنج، کوشش در پول و مقام است، و کشت غله، رزق و برکت و کوشش در روزی خوب است. و هر که در روی زمین سبزه بسیار ببیند که اصل آن معلوم نیست، تعبیر به دین و بقا می شود و خواب کشت یا علف اگر بر ساقه آن ایستاده باشد برای مردان تعبیر می شود. در جستجوی رزق و روزی سفر می کند. و گفته شد که هر که زمین سبزی را ببیند که شخم زده یا خشک شده، نیکی می کند و چه بسا خواب کاشت، بیانگر اعمال مردم باشد، و اما آخرت، عملی است که نامش در میان مردم مشهور است. خیر و چه بسا رویای کاشت اگر در جایی باشد که کاشت مستلزم درخواست خلاف و غیر قابل ستایش نباشد. و اما کاشتن بذر به تظاهر به نیکی و تلاش برای نفع مردم تعبیر می شود و چه بسا خواب نشان دهنده آشفتگی در ذهن باشد. و گفته شد که هر که دید چیزی کاشت که جوانه نمی زند، از سه طرف است: همجنس گرایی و گفته شد شرم یا اهتمام در آنچه نتیجه نمی گیرد.

تفسیر بینایی پیوند – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=CGJkzy31Ahw

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا