تعبیر خواب گوسفند یا قوچ دیدن گوسفند در خواب

بره در خواب برای دختر، برای مجرد، برای زن، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد، چه گوسفند کوچک، بزرگ، سفید، سیاه، بره را برای ابن ذبح کرده باشد. سیرین برای ابن سیرین

تعبیر خواب گوسفند

او مرد عظیم شکست ناپذیری است، مانند سلطان، امام، شاهزاده، فرمانده لشکر و فرمانده کل سپاه. نشان دهنده مؤذن و شبان است. و قوچ گروتسک به دلیل اینکه شاخ ندارد خدمتکار یا خواجه است زیرا قدرتش به تناسب شاخ است. هر كه قوچى را ذبح كند و نداند كه چرا آن را ذبح كرده، مردى است كه ناگهان برنده مى شود، و يا اگر به سنت و جهت قبله ذبح شده باشد، گواهى حق مى دهد. و اگر براى گوشت ذبح شد، تفسير آن بر آنچه در شتر و گاو گذشته است، است. و اگر او را به رسم ذبح می کرد، اگر گناهکار بود توبه می کرد، و اگر بدهکار بود، به قرض خود وفا می کرد و در عهد خود وفا می کرد و به طاعت به خدا تقرب می کرد، مگر اینکه از کشتن یا زندانی شدن یا مریض یا زندانی شدن بیم داشت. زیرا خداوند متعال اسماعیل علیه السلام را نجات داد و حمد و ثنای زیبا بر او و پدرش نازل شد و آن را برای سنت و مناسک و قربانی تا روز قیامت نگه داشت.

معنی بره اعم از سفید، سیاه، بزرگ، کوچک، کله گوسفند، مجرد، حامله، متاهل، دختر، ذبح گوسفند بی خون برای ابن سیرین.

دیدن گوسفند در خواب

 1. دیدن مشک با شاخ قوچ به این معناست که مرد شریف او را از کاری باز می دارد
 2. مشک با موی قوچ دیدن مشک را مردی درستکار تامین مالی می کند
 3. با دیدن او که قسمت های حساس قوچ را می گیرد، صاحب امر مرد شریف و مال و خوبی او می شود و در عاقبت امر او را به ارث می برد یا با دخترش ازدواج می کند.
 4. خواب دیدن آنچه در شکم قوچ است، پس از آن به دنبال خزانه او می رود یا آنچه را در آن است تصاحب می کند.
 5. ذبح قوچ برای غیر از خوردن، کشته شدن مرد بزرگ و بزرگوار یا دشمن است و اگر در جنگ باشد پیروزی اوست.
 6. دیدن قوچ ذبح شده در مکانی، به این معنی است که مردم در آنجا در جنگ یا درگیری کشته می شوند.
 7. اگر در خواب از قصاب قوچ بخرد، مردی راستگو ناچار می شود در این باره سخن بگوید و او را از هلاکت نجات دهد، یا بیمار شود، تا او را با دارویی که به وسیله آن از بیماری نجات یابد، درمان کند. که او به مرگ نزدیک است.
 8. دیدن ذبح قوچ، پیروزی دشمن بزرگ است، حتی اگر بیمار بی گناه باشد.
 9. دیدن قوچ بر سر حمل آذوقه مرد درشت اندام است
 10. با دیدن او که سوار بر قوچ می شود و قوچ را به سمتی که می خواهد می چرخاند در حالی که قوچ مطیع اوست، مردی عظیم الجثه را تحت سلطه خود در می آورد و او را به جایی که می خواهد می فرستد.
 11. و اگر ببیند که قوچ بر او سوار است مردی عظیم الجثه با فرمانی که از آن بیزار است سوار او می شود.
 12. دیدن دو شاخ قوچ یا شکسته شدن یکی از آنها توهین به پیرمردی است که قوت خود را از دست می دهد و مانع او می شود.
 13. با دیدن مبارزه با قوچ، آنگاه با مردی قوی و تسخیر ناپذیر دعوا می کند
 14. دیدن مرگ قوچ، مرگ یک مرد بزرگ است
 15. با دیدن ذبح قوچ و تقسیم گوشت آن، پیرمردی می میرد و پولش تقسیم می شود.
 16. هر که قربانی قربانی یا قوچ ذبح شده برای طعام دید، اگر غلام آزاد شده بود و اگر اسیر بود نجات می یافت و اگر بترسد در امان بود و اگر بدهکار بود. قرض خود را ادا می کرد و اگر حج نمی کرد حج می کرد و اگر مریض بود خداوند متعال او را شفا می داد.
 17. اگر قوچ را ذبح و پوست کنده ببیند، پول دشمنش را می گیرد و اگر از گوشتش بخورد، از پولش می خورد.
 18. هر کس در خواب ببیند قوچ پوست کنده ای در خانه اش هست، عده ای از اهل بیت و بستگانش خواهند مرد.
 19. هر که ببیند قوچ کباب می کند مریض می شود
 20. هر که در خواب ببیند که قوچى به او داده شده، او را یک سال تعیین مى کنند و اگر قوچ زیاد باشد، براى هر قوچى یک سال ولایت دارد.
 21. هر که در خواب ببیند که با سر قوچ آمد، او را با سر دشمنانش می آورند و پشم قوچ پول است و قوچ نشانگر مؤذن و شبان است و قوچ فرمانده لشکر است. و فرمانده در لشکر، و قوچ در حال پرورش نشانگر حاکم منزوی است که از او سلب شده است یا مردی خدمتکار یا خواجه.
 22. هر کس قوچ را ببیند که بر او جهش می کند، آنچه را که دشمنش می دارد از دشمنش می گیرد و اگر غر بزند آسیب می بیند.
 23. هر که با قوچ ازدواج کند، بین او و پولش فرق می کند، مرد بزرگی است
 24. هر که گوسفندی را ببیند که به قوچ تبدیل می شود، زنش آبستن نمی شود و اگر زن نداشته باشد، نیرو و عزت و بر دشمنش پیروز می شود.
 25. و سیاهی قوچ به عرب منسوب است و سفید به غیر عرب

تعبیر ذبح گوسفند در خواب

و در جنگ رزق و روزی، پیروزی دشمن بزرگ بود. و قوچ هایی که در جای خود ذبح می شوند، مردم کشته می شوند. و هر کس قوچ بخرد، مرد شریفی به آن نیاز دارد، پس از بیماری یا مرگ به سبب آن نجات می یابد. و هر کس قوچ را در حال چرخش ببیند، دشمنش آنچه را که کراهت می‌دارد آزار می‌دهد و اگر بر آن آزار می‌دهد یا دشنام می‌دهد، و شاخ قوچ سدی می‌گیرد و پشم او را از پولی می‌گیرد. مرد بزرگوار و ولايت خود را بر بعضي از اشراف به عهده مي گيرد، مال خود را به ارث مي برد و يا او را به عقد دخترش درمي آورد، زيرا ساز و كار بعد از قوچ است. و آنچه در شکم قوچ بود او را گرفت و خزانه مرد شریفی را که آن قوچ به او منسوب بود تصرف کرد. هر کس قوچ را بر پشت خود حمل کند، رزق و روزی مرد بزرگواری خواهد داشت. و هر کس قوچ را ببیند که عورت زنی را گور می زند، موی عورت او را با قیچی می گیرد. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «دیدم که قوچى به جایم نشست، فکر کردم قوچ مردم را خواهم کشت. و دیدم که مانند تیغه شمشیر من شکسته شد، پس تعبیر کردم که مردی از قبیله من را خواهد کشت.» حمزه رضی الله عنه کشته شد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله طلحه صاحب تیپ مشرکین را کشت.

تعبیر کندن پوست بره در خواب

تفاوت بین یک مرد بزرگ و توانست سوار آن شود. و چربی قوچ و میش و شیر و پوست و پشم آنها مال و خوبی است از مبتلایان. به هر کس عدیه داده شود فرزندی مبارک خواهد داشت. و هر کس در خواب ببیند که با قوچ می جنگد، با مردی عظیم الجثه نزاع می کند، پس هر که آنها را بزند پیروز است، زیرا آنها دو قسم مختلف هستند. و اما دو قسم موافق، مانند دو مرد که در خواب کشتی می گیرند، پیروز، پیروز است.

تعبیر خواب بره

هر که بر گوسفندی سوار شود، بارور می شود و کسی که گوشت آن را پخته می خورد، بارور می شود. و هر که در خانه خود گوسفندی پوست کنده ببیند، در آنجا مرد و اندام حیوان را نیز بمیراند و در غیبت گوشت خام بخورد و گوشت چاق بهتر از لاغر آن است و انسان را چنان ببیند که گویا. قوچى شده بود كه بر درختى با اقوام و برگهاى فراوان برخاست، پس آن را بر گذرگاهى بريد و گفت: تو رهبرى و مردى در آن مرد باشى، با پول و حسابدار ماند، و شايد من خدمت كردم. یک پادشاه پادشاهان مأمون الله از آن استفاده کرد.

تعبیر گوسفند در خواب دختر مجرد

گوسفند در خواب زن مجرد همانطور که قبلا ذکر کردیم داماد است، اما به حکم پدر و مادرش هدایت می شود، یعنی به تنهایی از دختر خواستگاری نمی کند، بلکه توسط خانواده انجام می شود و او این کار را انجام می دهد. در تعبیر داماد سست اراده است اما ثروتمند است و در بیشتر موارد تحت کنترل همسرش است و او را خصوصی می کند اگر در خواب دیده شود سفید و کوچک اما گوسفند سیاه در خواب تنها یک عشق گذرا است. که طولی نمی کشد و بخت در عشق و زیبایی گفته می شود و گفته می شود که جوانی و ایستادن زن است و گفته می شود لباس و آراسته است و در گوسفند سیاه گفته می شود که عشق اول دختر و خدا بهتر می داند.

تعبیر گوسفند در خواب زن شوهردار

گوسفند سفید جوان در خواب متاهل نشان دهنده بارداری است، به ویژه اگر در خواب ببیند که بره را شوهرش به او هدیه داده است. اما اگر مرده ای را ببیند که گوسفند سفیدی را به او تقدیم می کند، این صدقه مستمر برای آن مرحوم است. اگر زن شوهردار در خواب مردی را ببیند که نمی‌شناسد و گوسفندی در دست دارد یا به او می‌دهد، این عهد و پیمانی است بین او و شخصی که وفا نشده است و ممکن است مربوط به پول یا چیز دیگری باشد. ثروت گسترده.

تعبیر بره در خواب زن باردار

اگر زن حامله در خواب گوسفندی ببیند، گوسفندی که در شکمش است نر است و گوسفندان زیاد در خواب حاملگی، بیانگر ماه های باقیمانده آبستنی است و گوسفند سیاه پول یا رزق است.

تعبیر گوسفند کوچک در خواب

گوسفند کوچک در خواب پسری مودب و مطیع است و می گفتند پسر آینده ای روشن و ایمان قوی دارد و می گفتند پسر برای پدر و مادر خوشحال است و در تعبیر اول زاده است. دیدن گوسفند جوان نوید خوبی می دهد و همچنین بیانگر برآورده شدن آرزویی است، شاید گوسفند کوچک در خواب دعای مستجاب بوده است.

تعبیر گوسفند سفید در خواب

گوسفند سفید در خواب دختر ازدواج است و در خواب زن متاهل و متاهل به دنیا آمده است و گاهی گوسفند سفید نماد موفقیت در تحصیل، گذر از مناظره، کسب رتبه یا ترفیع و شاید نشان دهنده جایزه یا هدیه، و آن را یک سورپرایز خوشایند گفته شد.

تعبیر خرید گوسفند در خواب

اگر مردی ببیند که گوسفندی می خرد و می فروشد، مردی است که برای همسرش گوسفندی می خرد و مردی که برای همسرش گوسفندی می خرد، او پسری به دنیا می آورد و زنی که می خرد. گوسفندی برای شوهرش خرج می کند یا او را بزرگ می کند و می گفتند زن مال دارد و می گفتند با مردی که سنش کمتر است ازدواج می کند.

تعبیر خواب گوسفند – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=izmXvADp6zw

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا