تعبیر کفش نو در خواب دیدن خریدن کفش نو در خواب

معنی کفش جدید برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، اعم از سفید، مشکی، نقره ای، طلایی، بریده، خرید، پوشیدن، پوشیدن، گشاد، پهن، باریک، کفش پاشنه بلند و بیشتر برای ابن سیرین، نابلسی و امام صادق

تعبیر خواب کفش نو برای ابن سیرین

کفش در خواب به معنای مسافرت برای کار یا تجارت است، دیدن کفش های نو ممکن است بیانگر این باشد که بیننده در مکانی محافظت می شود، شکوه و امنیت یکی از نمادهای این بینش است، در این خواب نشانه وابستگی به دیگران و وابستگی بیننده کفش نو در خواب نماد پول فراوان و ثبات مادی است چکمه های بلند زمستانی گواه ازدواج و رزق و روزی با هم هستند اگر زنی در خواب کفش های نو ببیند او را مژده می دهد یا پیشگویی می کند. ورود یک مرد جدید به زندگی او و اگر در خواب کفش جدید مشکی باشد نشان دهنده رابطه دوستانه ای است که مردی را به هم نزدیک می کند اما کفش سفید دلیل بر پول و ازدواج است. نعل زیبا دلالت بر نامزدی بیننده است نو و کهنه در همه چیز به دو صورت تعبیر می شود هر آنچه از نوع خود باشد نو و ستوده است در برابر آن.

تعبیر خواب کفش https://www.youtube.com/watch?v=WoiBqg3cXw

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا