تعبیر کتک زدن در خواب – رؤیت ضربه زدن در خواب

خواب کتک زدن دختر مجرد برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، خواه کتک زدن با دست با چوب به صورت در لب به لب، زدن شوهر زن به ابن سیرین و بیشتر

کتک زدن در خواب یکی از خواب های وحشتناک و بسیار ترسناکی است که در خواب می بینیم، خواب دارای معانی مهم بسیاری است که اگر انسان در خواب ببیند باید بداند چرا که خیر و شر را به همراه دارد.

تعبیر ضربه زدن به کسی در خواب

اگر خواب ببینید که شخص عصبانی شما را کتک می زند، این فال نیک نیست. این نماد آسیب ها و اختلافات خانوادگی است. اگر کودکی را بزنی، به روشی غیر صادقانه از کسی کلاهبرداری می کنی. شاید شما تمایل داشته باشید که با کودک به شدت رفتار کنید

در زیر تعبیر دیدن کتک زدن در خواب توسط مفسر معروف و معروف ابن شاهین را برای شما مرور می کنیم که آن را برای همه مردم به طور کامل توضیح داده است که باید به اشکال مختلف آن را شناخت.

تعبیر کتک زدن در خواب

دیدن کتک در خواب، دلیل بر خیری است که در خواب بیننده خواهد بود، دیدن اینکه مردی صاحب اختیار در خواب با وسیله تیز به او ضربه می زند، دلیل بر آن است که لباس یا جامه به او می رسد، دلیل بر ازدواج نزدیک. تعرض شدید شخصی به دیگران در خواب با چوب یا چکش بیانگر این است که او می خواهد در آینده نزدیک کار خود را تغییر دهد، دیدن شخصی که به چشم کسی ضربه می زند دلیل بر تمایل او به از دست دادن دین و حرکت است. این که مردی را بزند و لبه های پلک او را ببرد، دلیل بر بدعت خواهد بود، شخصی در خواب به سر دیگری می زند و دلیل خیر آینده او را می زند. برای او ضربه زدن به سر انسان از شدت درد دلیل بر این است که او بسیار موفق خواهد شد، شخص دیگری به یکی از اعضای بدن او ضربه می زند، دلیل بر این است که یکی از بستگانش رنج می برد، دیدن کتک در خواب دلیل بر خیر و تضرع است. بیننده خواب دیدن شخصی که در خواب به کسی که نمی شناسد ضربه می زند دلیل بر تباهی و شر است و با خشونت نشان می دهد که صحبت های ناخوشایند و بد و بسیار زشت در اطراف او جاری است. خواب دلیل بر این است که با پسرش کتک خورده ازدواج می کند، ضربه زدن به سر دیگری در خواب با ابزار تابیده دلیلی بر این است که آن شخص باعث ضرر او می شود.

دید شخصی که مردی به چشمش می زند، گواه این است که فرد کتک خورده از بی توجهی و سرگرمی رنج می برد، اما مجرم به فرد کتک خورده قول می دهد، کتک خوردن توسط یک مرده دلیلی بر این است که او از بسیاری از مشکلات فرار می کند. کتک خوردن زن باردار توسط کسی که در خواب نمی شناسد به شکمش، دلیل بر اتمام آرزوی نیکویی و زایمان موفق اوست.دیدن زن حامله که در معرض کتک خوردن شوهرش در خواب است. دلیلی بر این است که او ماده ای به دنیا خواهد آورد

تعبیر ضرب و شتم در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا