تعبیر شوید در خواب دیدن شوید در خواب

معنی شوید برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، خواه سبز خشک با جعفری، پختن، خوردن، چیدن، خریدن و غیره برای ابن سیرین، نابلسی و امام صادق.

دیدن شوید حکایت از نیکی و مال فراوان و منفعت دارد.

تعبیر دیدن سبزه – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=I29Jhz07vO0

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا