تعبیر سرگین در خواب دیدن فضولات حیوانات در خواب

دیدن مدفوع برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای زن متاهل و مجرد، اعم از فضولات اسب، فضولات گاو، فضولات گوسفند، مدفوع، خوردن مشک، بوی نظافت و … ابن سیرین

تعبیر سرگین در خواب ابن سیرین

 1. امام ابن سیرین رحمه الله ذکر کرده است که دیدن سرگین یا سرگین در خواب در مواردی ممکن است به مال و رزق و ثروت اشاره کند.
 2. هر کس در خواب ببیند که سرگین اسب را تمیز و جارو می کند، رؤیت او نشانگر مالی است که این بیننده در واقع از شخص شریف و بلند مرتبه ای به دست می آورد.
 3. دیدن کود گاوی در خواب، بر حسب حالتی که بیننده خواب در بیداری است، ممکن است دارای معانی نیکو و غیر آن باشد که نشان دهنده فال بد است.
 4. امام ابن سیرین رحمه الله در مورد دیدن سرگین یا کود گاو ذکر کرده است که بینایی نیکو و دلالت بر برکت و رزق دارد در صورتی که بیننده در کار کشاورزی باشد.
 5. و اما کسی که در خواب کود گاوی را بدون صاحبان زراعت در واقعیت می بیند، خواب خیری ندارد، بلکه ممکن است نشان دهنده فال بد باشد.
 6. و کسى که در خواب ببیند بر مقدارى فضولات حیوانى نشسته است، این حالت بیانگر آن است که بیننده خواب مقدارى پول به دست مى آورد که از یکى از افراد خانواده و خویشاوندان خود مى گیرد.
 7. و در جای دیگر به نقل از امام ابن سیرین رحمه الله گفته اند که دیدن سرگین اسب یا سرگین گاو در خواب هر دو دلالت بر خیر و مال و رزقی دارد که بیننده خواب در بیداری به دست می آورد.
 8. مگر اینکه این سرگین یا سرگین بوی بد یا کثیفی مضر داشته باشد
 9. اگر خواب دیدید سرگین تازه در اطراف گل ها و درختان می بینید، این به معنای سلامتی فراوان و شرایط خوب است
 10. اگر خواب ببینید که لباس‌هایتان به چرک ناپاک آغشته شده است، باید خود را از بیماری‌های مسری نجات دهید، چه با ترک خانه و چه با تسلیم شدن در برابر محدودیت‌های قانون.
 11. اگر خواب ببينيد كسي به سوي شما كثافت مي اندازد، به اين معني است كه دشمنان سعي خواهند كرد به شخصيت شما صدمه بزنند

تعبیر خواب انبوهی از سرگین برای میلر

اگر خواب انبوهی از سرگین را ببینید، خواهید دید که از منابع غیرمنتظره سود به شما می رسد. برای کشاورز، این خواب پیشگویی از شانس است، زیرا نشان دهنده فصول شگفت انگیز، محصول فراوان در خاک و دام است. و اما دختر این خواب دلالت بر آن دارد که بدون اطلاع قبلی با مردی که ثروت زیادی دارد ازدواج می کند، عبدالملک واردی در هزاره می گوید: سرگین هر حیوانی مانند سرنوشتش پول است و باد آن به دست می آید.

به طور کلی دیدن وارثان حیوان در خواب اشاره به پول دارد.

هر کس در خواب ببیند که سرگین اسب را جارو می کند، بیانگر آن است که پولی به دست می آید.

نشستن روی سرگین حیوان در خواب، اگر حیوان حلال باشد، حلال است، اما اگر حیوان درنده باشد، بیانگر کسب مالی از طرف حرام است.

فضولات جامد، فراوان و قابل اشتعال حیوانات قوی ترین و بهترین توضیح است

دیدن مدفوع حیوانات در خواب

این بینش حاکی از خوبی، شفا، پایان همه بیماری ها، ناراحتی و عدم آسایش است و بینا از نظر مادی قوی خواهد بود و با این قدرت بر همه سختی ها غلبه می کند و به شادی می رسد و احساس می کند که زندگی معنای زیبایی دارد.

خوردن سرگین حیوانات در خواب

این خواب دلالت بر خیر ندارد و بیننده به خاطر عملی که انجام می دهد مرتکب گناه کبیره می شود و پول او از حرام خواهد بود.

تمیز کردن فضولات حیوانات در خواب

بینا باید از پول خود خرج کند، اما این خرج کردن باید عاقلانه باشد.

دیدن محله یهودی نشین در خواب

این بینش حاکی از ثروتمندی و فرصت بزرگی است که صاحب چشم انداز به دست می آورد و به برکت این فرصت، فرد ثروتمند می تواند تلاش خود را افزایش دهد.

دیدن اینکه در خواب سرگین حیوانات دارید

این بینش حاکی از نگرانی و پیشرفت بد در کار شما و به وجود آمدن موانع و مشکلات است و به همین دلیل تمام زندگی شما زیر و رو می شود این دید نشان دهنده ناراحتی و نگرانی است.

دیدن کود مصنوعی در خواب

این خواب بیانگر شخصی است که به او اعتماد نخواهید کرد و برعکس تمام کارها و کارهایی که او انجام می دهد اتفاق می افتد.

تعبیر فضله الاغ در خواب

سرگین الاغ، قاطر، اسب و دیگر حیواناتی که زمین را شخم می زنند، در خواب نشانگر پول است. هر که در خواب ببیند که سرگین الاغ جمع می کند، پول و سود یا غنیمت بر او تأثیر می گذارد.

هر که در خواب با الاغ کشتی بگیرد، خویشاوندش دشمنی یا غضب یا بیگانگی دارد… و الاغ در خواب مسافر و خارج نشین، تکیه گاه و دوست و همدم یا سخاوتمند است.

الاغ کور در خواب به زنان نشان می دهد که شوهرانشان آنها را بیش از حد دوست دارند. نشانگر تسلیم کورکورانه مردان در برابر امیال و امیال و عشق به پول و بویژه زنان است که در دنیا برایشان آراسته شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا