تعبیر کف زدن در خواب – رؤیت کف زدن در خواب

کف زدن در خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب کف زدن

تعبیر خواب کف زدن

تعبیر کف زدن در خواب

کف زدن در خواب بیانگر بداخلاقی مشرکان و نیز کف زدن است. شاید این نشان می دهد که خانه ها بیکار و خالی هستند، زیرا مردم از آن پرواز می کنند.

و هر که ببیند مثل همیشه کف می زند، به دو صورت تعبیر می شود: می گویند: شادی و خوشی، و می گویند فایده ای در آن نیست.

تعبیر کف زدن در خواب ابن شاهین

کف زدن به دو صورت تعبیر می شود: اگر کف زدن طولانی باشد شادی است و اگر گسترده باشد مصیبت است.

(تشویق حضار) برنامه رویا – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا