تعبیر خواب بستن رؤیا زنجیر در خواب دیدم دستهایم را بسته اند

تعبیر خواب کلاچ

تعبیر خواب بستن دست

دیدن مرده بسته در خواب

تعبیر خواب شخصی که به طناب بسته شده است

تعبیر خواب طناب زدن

دیدن مردگان بسته

دیدن مردگان زنجیر شده

تعبیر خواب دست گرفتن

تعبیر مهار در خواب

و اما بند و بند به گردن، نشانگر گناهان است، و بند و زنجیر، بیانگر آن چیزی است که از انزوا، ترک مسافرت، بیماری طولانی مدت و حبس گفتیم، زیرا مانع حرکات می شود، و نشان دهنده توبه گناهکاران و دست بردارى از ستم ستمكاران، زيرا هر كدام از اعمالى كه در آن است، خوددارى كرده است. و شرح محدودیت را ببینید که به آن پیوند خورده و بر آن صحبت شده است. چنانکه شخصی به من گفت: دیدم که روی پایم کاف طلاست، گفتم: چیزی مانع سفر تو می شود تا نزد تو بروی، چنین شد. همین طور دیگری گفت، گفتم: خدای متعال مانع شماست. همین طور دیگری گفت: گفتم: از خانه جلیل القدر ازدواج می کنی.

کاف آسانتر از آجر است، چنانکه انسان آن را در پای خود دید، گفتم: تو به عظمت تقدیر پایبند هستی و تو را از این که می خواهی باز می دارد. دیگری گفت: دیدم دستانم را با نخ ابریشمی بسته اند، گفتم: پول تو به دست مردی می رسد که سرنوشت بزرگی دارد. نظر دیگر شبیه او، گفتم: توبه دست آدم راحت می کنی. اینو درک کن موفق باشی

و اما گره زدن، هر که ببیند به دستش بسته است، نشانگر گناهی است و ممکن است حزن و اندوه و نگرانی را نشان دهد، منفور است، و هر که دید انسان یا حیوانی را بست، بعضی گفتند. که مواظب کارها بود و دیگران گفتند محمود حیوانی را بست و انسان را به محمود بست.

تعبیر انطباق در خواب

هر کس در خواب ببیند دستش بسته است، بیانگر بخل اوست و گفته شده است که اگر صالح باشد از گناهان دوری می‌کند.

تعبیر خواب محدودیت – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=261R6sHfl6E

تعبیر قفل در دست – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا