تعبیر خواب نماز نافله، خواب نافله

رؤیت نمازهای نافله برای دختر، برای زن مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای یک مرد

تعبیر نماز نافله در خواب

و هر کس در خواب ببیند که نماز نافله می‌خواند یا نماز اختیاری می‌خواند، دلالت بر حسن دین و التزام به سنت و یا انجام امر آخرت دارد و نماز نافله، نشانه خواستگاری و قرب است. قلوب مردم با خدمت یا مال، و اگر بیننده مجرد باشد ازدواج می کند و اگر متاهل باشد دو پسر دارد که خداوند متعال می فرماید: (و اسحاق و یعقوب را نافله دادیم).

و اگر با اختیار به درگاه خداوند متعال دعا کند و فقیر باشد، ثروتمند می شود و خیر می یابد و یا به خدای متعال نزدیک می شود و چه بسا در میان مردم به دلیل پراکندگی خواسته هایشان هماهنگ می شود.

نافله و داوطلب شدن نشان دهنده افزایش نیکی ها و جبران بدبختی ها از جایی است که به حساب نمی آید. آنها آنچه را که مفروضات نشان می دهد نشان می دهند

اگر مردم نماز نافله بخوانند، ضمانت می گیرد که ضرری به او نمی رساند.

و نوافل حکایت از افزایش حسنات دارد، زیرا واجبات سرمایه است و نافله علاوه بر آن است. برای قول حق تعالی: و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم

[انبیاء:]، و به سبب کثرت آنچه از خداوند متعال در ثواب آن گزارش شده، بر بقیه اعمال نیک دلالت دارد.[،ودلعلىباقيالخيراتلكثرةماوردعناللهتعالىفيثوابذلك

تعبیر دعا در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا