تعبیر شکارچی در خواب – رؤیای شکار در خواب

دید شکارچی برای مجرد، برای متاهل، برای حامله، برای مطلقه، خواه ماهیگیری، حیوانات دریایی، پرندگان، حیوانات، روی قلاب، توسط قلاب ابن سیرین و غیره

تعبیر شکارچی در خواب

شکار در خواب به معنای غنیمت است، پس هر که ببیند آهو، بز، خرگوش یا الاغ وحشی شکار کرده است، پول و غنیمت به او می رسد. اگر او آن را دید. پرنده یا گاو را برای غیر شکار می اندازد، سپس زن یا کنیز را می اندازد. و هر کس ببیند که سگهای شکاری برای شکار بیرون می روند برای همه مردم خوب است و اگر ببیند که از شکار باز می گردند، دلالت بر آن دارد که وحشت از بین رفته است و اگر ببیند که به شهر وارد می شوند، بیانگر بیکاری است. اگر در خواب ببیند که از دریا ماهی تازه و شیرین صید می کند، بیانگر علت حلال و تعقیب آن است. و صید مرد حاکی از فریب او در نظر و کوشش اوست اگر مجرد باشد ازدواج می کند و اگر متاهل باشد پسر ذکور خواهد داشت. و شکار برده گواه آن چیزی است که از پول اربابش می گیرد. و شکار جوان گواه آن چیزی است که از علم و صنعت یا آنچه از پدر و مادرش به ارث می برد. و دام شکار در خواب حیله و فریب است و هر که ببیند در دام افتاده است به فریب افتاده است. و هر کس دامی بیندازد و حیوان یا پرنده ای را شکار کند، با نیرنگ و نیرنگ روزی می یابد. تک تیراندازی را نیز ببینید

شکارچی در خواب مردی است که به زنان گرایش دارد و در تعقیب آنها آنها را فریب می دهد. شاید شکارچی به غلام یا صاحب حمام یا معلم کتاب اشاره کرده باشد. و شیر شکار سلطان بزرگی است که سلاطین را حیله گر و فریب می دهد. و شکارچی شاهین و شاهین و گنجشک سلطان بزرگی است. و شکارچی پرنده مردی است که اشراف مردم را فریب می دهد. و شکارچی هیولا مردم بیگانگان را فریب می دهد. ماهیگیر زنان و خدمتکاران را جمع می کند. رویت میاد نشان دهنده پیروزی بدهکاران است

خواب ماهیگیر را مردی تعبیر می کند که با فریب و فریب در امرار معاش خود فریب می دهد و ممکن است سود او از سوی زنان باشد تا بر آنان چیره شود و شکارچی درندگان حیوانات و پرندگان را پادشاهی ظالم تعبیر می کند که بر تاریکی پیروز می شود و مغرور و ماهیگیر تقاضای امرار معاش از سوی زنان را تفسیر می کند تا او را قادر به ماهیگیری کند.

تعبیر ماهیگیری در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا