تعبیر قوز در خواب دیدن قوز در خواب

تعبیر قوز برای دختر مجرد، برای زن، برای زن حامله، برای زن مطلقه، آیا در خواب دیدم که قوز پشت دارم، که در خواب دیدم که او قوز به ابن سیرین و به نابلسی بیشتر

تعبیر قوز در خواب

هر که در خواب ببیند که گوژپشت است، از مال بسیار و پشتی قوی از خویشاوندان و اولاد او گرفتار می شود و از آن عنایت می شود. و قوز امری است که در آن شهرت و قرضی است که اتفاقاً بر آن اتفاق افتاده است، ولی از انجام آن عاجز است و اینکه پشت محل حمل است و چه بسا گرانی باشد. و گفته شد: قوز طول عمر است و گفته شد: فرزندان

تعبیر قوز در خواب

در مورد قوز هر که ببیند قوز است به پول زیاد و کمر محکم و یکی از اقوام می زند.

تعبیر دیدن گوژپشت در خواب – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=Wmdlb1GMZt4

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا