تعبیر زانو در خواب دیدن مفصل زانو در خواب

معنی زانو چه در خواب دیدم زانوهایم سفید، بلند، سیاه و کوتاه است، بوسه مردی، پا درد، شکستگی پا، افتادن، زخم، خونریزی، برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه

نماد زانو در خواب

زانو در خواب، زحمت و مشقت مرد در امرار معاش و خواسته هایش است و اگر ببیند که پوست او محکم است، قوت روزی اوست.

زانوها قوت بدن و حرکت و کیفیت کار آن است و اگر سالم و قوی باشد دلیل بر مسافرت یا حرکت دیگر و کاری که انجام می دهد و سلامتی بدن است.

و زانوی مسافر وسیله نقلیه و سرنشینان و سواره اوست، پس آنچه در آن بوده است، آن را به آنچه ذکر کردیم نسبت دهید.

و زانوها با برادران و شرکاء صلیب شوند و با موالی بگذرند و آن دو نفر خدمت کنند و زانو گره را از آن جدا کند چنانکه گرفتن از ران و زانو نشان دهنده اتمام زانو باشد. و سجده و دلالت بر گرفتن انسان و بخشش و حرکت و سکون و سفر و مکان او دارد.

دلالت بر آنچه از مال جمع کرده و انفاق می کند و دلالت بر مصاحبت و صمیمیت و محبت دارد، پس هر که ببیند زانویش بزرگ شده یا استخوانش محکم شده یا حالش خوب است، اگر مضطر باشد. خداوند او را از آن ساقط می کند، شاید این نشان دهنده التزام او به نماز و ادای شرایط آن باشد، دلیل بر به هم خوردن حرکت یا فوران سکوتش خواستن، و اگر قصد مسافرت داشت، بر او می نشست و شاید چنین بود. برای او ممکن نبود که از مال خود منتفع شود و اگر بین او و کسی رابطه ای بود جدا می شد و چه بسا دلالت بر شکست قایق و حیوان باشد پس برخی از او با سرمایه آن دو را استنباط کردند. زانوها پس برای هر انسانی امرار معاش و مطالبه اوست.

زانو اگر در خواب ببینید که زانوهایتان بسیار بزرگ است، نشانه ناگهانی برای شماست. ستایشگران زیادی دارد، اما هیچ کدام از آنها خواستگاری نمی‌کنند، زانوها پیش‌بینی می‌کنند که اگر به بیماری برخی مبتلا شوند، با غرق شدن در لذت‌ها، اگر بی‌شکل باشند، تغییرات ناگوار در ثروت او جایگزین امیدهای پرشور می‌شود. خواب دیدن زانو نشانه بدی است

دیدن ساق و زانو در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا